Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ندیم: جامعه جهانی برخورد دوگانه دارد

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی در نشستی در نیمروز جامعه جهانی را به برخورد دوگانه در برابر امارت اسلامی متهم می‌کند.

ندا محمد ندیم از وضع تحریم‌ها در برابر اعضای امارت اسلامی به بهانه نقض حقوق بشر انتقاد می‌کند و خاموشی جهان به ویژه نهادهای حقوق بشری در برابر وضعیت فلسطین را پرسش برانگیز می‌داند.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی تصریح کرد: «در توان دنیا نیست یعنی از برداشت آن‌ها بیرون است که نظام ما را قبول کنند به همین خاطر که در تمام دنیا چنین نظامی نیست که فرمایشات هیچ کشوری را قبول ندارد بر شکل مستقل روان باشد چیزی که خداوند متعال هدایت بدهد ما اجرا می‌کنیم.»

او در بخش از سخنان‌اش بر روابط نیک با کشورهای همسایه تأکید می‌کند.

آقای ندیم بیان کرد: «همه مسلمان‌های که نزدیکی‌های ما است همسایه‌های ما و شما است بکار نیست که ما در مقابل آن‌ها یک عکس‌العمل تیزتر داشته باشیم.»

برخی دیگر از شرکت کننده‌ها این نشست بر اتحاد میان قوم‌های گوناگون در کشور تأکید می‌کنند.

عبدالقیوم روحانی، معاون والی نیمروز، گفت: «در افغانستان در میان هر فرقه تفرقه را آورده‌اند به نام سمت، قوم و زبان در اینجا آورده‌اند.»

ذکریا عظیمی، عالم دین، گفت: «پیش‌رفت‌های ظاهری چون سیاسی، اقتصادی مهم اند ولی اما این‌که ذهن جوانان ما ساخته شود این از همه برای ما مهم‌تر اند.»

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در حالی این سخنان را ابراز می‌دارد که جامعه جهانی همواره خواستار رعایت حقوق زنان، تشکیل حکومت فراگیر و استفاده نشدن خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر شده است.

ندیم: جامعه جهانی برخورد دوگانه دارد

برخی دیگر از شرکت کننده‌ها این نشست بر اتحاد میان قوم‌های گوناگون در کشور تأکید می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی در نشستی در نیمروز جامعه جهانی را به برخورد دوگانه در برابر امارت اسلامی متهم می‌کند.

ندا محمد ندیم از وضع تحریم‌ها در برابر اعضای امارت اسلامی به بهانه نقض حقوق بشر انتقاد می‌کند و خاموشی جهان به ویژه نهادهای حقوق بشری در برابر وضعیت فلسطین را پرسش برانگیز می‌داند.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی تصریح کرد: «در توان دنیا نیست یعنی از برداشت آن‌ها بیرون است که نظام ما را قبول کنند به همین خاطر که در تمام دنیا چنین نظامی نیست که فرمایشات هیچ کشوری را قبول ندارد بر شکل مستقل روان باشد چیزی که خداوند متعال هدایت بدهد ما اجرا می‌کنیم.»

او در بخش از سخنان‌اش بر روابط نیک با کشورهای همسایه تأکید می‌کند.

آقای ندیم بیان کرد: «همه مسلمان‌های که نزدیکی‌های ما است همسایه‌های ما و شما است بکار نیست که ما در مقابل آن‌ها یک عکس‌العمل تیزتر داشته باشیم.»

برخی دیگر از شرکت کننده‌ها این نشست بر اتحاد میان قوم‌های گوناگون در کشور تأکید می‌کنند.

عبدالقیوم روحانی، معاون والی نیمروز، گفت: «در افغانستان در میان هر فرقه تفرقه را آورده‌اند به نام سمت، قوم و زبان در اینجا آورده‌اند.»

ذکریا عظیمی، عالم دین، گفت: «پیش‌رفت‌های ظاهری چون سیاسی، اقتصادی مهم اند ولی اما این‌که ذهن جوانان ما ساخته شود این از همه برای ما مهم‌تر اند.»

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در حالی این سخنان را ابراز می‌دارد که جامعه جهانی همواره خواستار رعایت حقوق زنان، تشکیل حکومت فراگیر و استفاده نشدن خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره