Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت آب و انرژی: روی دریای کنر بند ایجاد می‌کنیم

وزارت آب و انرژی از ایجاد یک بند آب‌گردان بالای دریای کنر در آینده نزدیک خبر می‌دهد.

به گفته‌ی سخن‌گوی وزارت آب و انرژی این بند در آینده ظرفیت تولید ۴۵ میگاوات برق را دارد و ۳۴ هزار هکتار زمین کشاورزی را نیز آبیاری خواهد کرد.

مطیع‌الله عابد، سخن‌گوی وزارت آب و انرژی، گفت: «یکی از پروژه‌های بزرگ وزارت آب و انرژی پروژه بند گمبیری است این بند طرفیت تولید ۴۵ میگاوات برق را دارد و ۳۴ هزار هکتار زمین کشاورزی را نیز آبیاری خواهد کرد و تصمیم گرفته شده که این پروژه از سوی سکتور خصوصی تکمیل شود.»

سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که مدیریت آب‌های داخلی افغانستان حق اساسی مردم افغانستان است و برای مدیرت آن نیاز به تمویل‌کننده‌های بزرگ مالی در کشور است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی امارت اسلامی، گفت: «آب‌های خود را مدیریت بکنیم چی در کنر باشد چی در فاریاب، فراه و هلمند این حق مردم افغانستان است باید از حق خود استفاده خوبی بکنند و در این راستا امارت اسلامی افغانستان منحیث یکی از مصصم‌های جدی در راس نظام قرار دارد که در اولویت‌های خود می‌گنجاند.»

شماری از آگاهان با استقبال از اقدام وزارت آب و انرژی می‌گویند که ایجاد این بند در افغانستان نه تنها ارزش اقتصادی دارد بل سبب افزایش باورمندی‌های منطقوی نیز خواهد شد.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «بند کنر هم مثل بند قوش‌تیپه یک بند سیاسی اقتصادی است که برعلاوه این‌که ما را از لحاظ اقتصادی تقویت می‌کند و دوباره ما را می‌برد به سوی خودکفایی یک چهار تا ولایت دیگر ما وسیله فشار بسیار خوبی در مذاکرات سیاسی برای افغانستان است که می‌تواند قوت افغانستان را در منطقه نشان دهد.»

نجیب‌الله سدید آگاه گفت: «اعمار بند حتا به نفع کشور پاینده پاکستان است به دلیل این‌که در موسوم سیلابی یک زره آب زیادی را مهار کند و از شدت سیلاب در پایین دست بکاهد.»

پیش از این نیز رییس پروژه‌های جهانی انرژی ترکمنستان در دیدار با سرپرست وزارت آب و انرژی کشور آمادگی کشورش را برای تطبیق پروژه تاپ و سایر پروژه‌های برق‌رسانی در افغانستان اعلام کرده بود.

وزارت آب و انرژی: روی دریای کنر بند ایجاد می‌کنیم

شماری از آگاهان با استقبال از اقدام وزارت آب و انرژی می‌گویند که ایجاد این بند در افغانستان نه تنها ارزش اقتصادی دارد بل سبب افزایش باورمندی‌های منطقوی نیز خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

وزارت آب و انرژی از ایجاد یک بند آب‌گردان بالای دریای کنر در آینده نزدیک خبر می‌دهد.

به گفته‌ی سخن‌گوی وزارت آب و انرژی این بند در آینده ظرفیت تولید ۴۵ میگاوات برق را دارد و ۳۴ هزار هکتار زمین کشاورزی را نیز آبیاری خواهد کرد.

مطیع‌الله عابد، سخن‌گوی وزارت آب و انرژی، گفت: «یکی از پروژه‌های بزرگ وزارت آب و انرژی پروژه بند گمبیری است این بند طرفیت تولید ۴۵ میگاوات برق را دارد و ۳۴ هزار هکتار زمین کشاورزی را نیز آبیاری خواهد کرد و تصمیم گرفته شده که این پروژه از سوی سکتور خصوصی تکمیل شود.»

سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که مدیریت آب‌های داخلی افغانستان حق اساسی مردم افغانستان است و برای مدیرت آن نیاز به تمویل‌کننده‌های بزرگ مالی در کشور است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی امارت اسلامی، گفت: «آب‌های خود را مدیریت بکنیم چی در کنر باشد چی در فاریاب، فراه و هلمند این حق مردم افغانستان است باید از حق خود استفاده خوبی بکنند و در این راستا امارت اسلامی افغانستان منحیث یکی از مصصم‌های جدی در راس نظام قرار دارد که در اولویت‌های خود می‌گنجاند.»

شماری از آگاهان با استقبال از اقدام وزارت آب و انرژی می‌گویند که ایجاد این بند در افغانستان نه تنها ارزش اقتصادی دارد بل سبب افزایش باورمندی‌های منطقوی نیز خواهد شد.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «بند کنر هم مثل بند قوش‌تیپه یک بند سیاسی اقتصادی است که برعلاوه این‌که ما را از لحاظ اقتصادی تقویت می‌کند و دوباره ما را می‌برد به سوی خودکفایی یک چهار تا ولایت دیگر ما وسیله فشار بسیار خوبی در مذاکرات سیاسی برای افغانستان است که می‌تواند قوت افغانستان را در منطقه نشان دهد.»

نجیب‌الله سدید آگاه گفت: «اعمار بند حتا به نفع کشور پاینده پاکستان است به دلیل این‌که در موسوم سیلابی یک زره آب زیادی را مهار کند و از شدت سیلاب در پایین دست بکاهد.»

پیش از این نیز رییس پروژه‌های جهانی انرژی ترکمنستان در دیدار با سرپرست وزارت آب و انرژی کشور آمادگی کشورش را برای تطبیق پروژه تاپ و سایر پروژه‌های برق‌رسانی در افغانستان اعلام کرده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره