Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش میزان تولید هنگ و امیدهای تازه برای کشاورزان

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که در شش ماه گذشته سال روان خورشیدی به ارزش ۷۰ میلیون دالر هِنگ صادر شده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخن‌گوی این وزارت به طلوع نیوز می‌گوید که هند، ازبیکستان، امارات متحده عربی و امریکا از کشور‌هایی‌اند که هِنگ افغانستان را خریداری کرده‌اند.

سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «افغانستان در شش ماه اول سال ۱۴۰۲ خورشیدی، به ارزش ۷۰ میلیون دالر امریکایی هنگ و تخم آن به کشور‌های هندوستان، اوزبیکستان، امارات متحده عربی و امریکا صادر کرده است.»

خان جان الکوزی، عضو هیأت مدیره اتاق تجارت وسرمایه‌گذاری، گفت: «اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری مشکلات تجاران هنگ و سایر بخش را حل کرده و با هندوستان نیز صحبت شده است. هنگ از راه واگه و پاکستان و همچنین از طریق هوایی به شکل منظم صادر می‌شود.»

برخی از بازرگانان می‌گویند که در سال‌های پسین کشت و تجارت گیاه هنگ یا آنغوزه در بخش‌های گونا‌گون کشور افزایش پیدا کرده است.

خیرالدین، بازرگان، گفت:‌ «یک کیلو نهال تخم تاجیکی گیاه هنگ تا ۱۵ افغانی در بازار خرید و فروش می‌شود و در مدت سه سال به حاصل می‌رسد. یک کیلو شیره‌ی هنگ فعلن ارزانتر شده یعنی تا ده هزار افغانی فروخته می‌شود.»

ذبیح‌الله پارسا، بازرگان، گفت: «هنگ یک منبع بسیار خوب عایداتی برای دهقان، تاجر و حکومت می‌باشد. خواست ما از حکومت این است که برای رشد و توسعه کشت و تجارت هنگ با شرکت‌های خصوصی همکاری کند تا کشت هنگ گسترش بیشتر پیدا کند.»

وزارت زراعت، آب‌یاری و مالداری نیز تأکید می‌و‌‌رزد که کشت گیاه هنگ نسبت به سال‌های پسین در کشور، گسترش چشم‌گیری داشته است.

مصباح‌الدین مستعین، سخن‌گوی وزارت زراعت، آب‌یاری و مالداری، گفت: «تلاش‌های وزارت زراعت این است که آن عده از کشاورزانی را که توانایی سرمایه‌گذاری در بخش کشت گیاه هنگ را ندارند، برای آنان در بخش پیدا کردن نهال این گیاه همکاری می‌کند.»

هنگ یا آنغوزه از گیاهانی به شمار می‌رود که بیش‌تر در صنعت دارو‌سازی و غذایی از آن کار گرفته می‌شود.

بربنیاد اطلاعات وزارت زراعت، آب‌یاری و مالداری در حال حاضر کشت هنگ سفید تاجیکی و ازبیکی به شمول هنگ سرخ قزاقی از سویی کشاورزان در بخش‌های گوناگون کشور به ویژه در حوزه شمال افغانستان گسترش یافته است.

افزایش میزان تولید هنگ و امیدهای تازه برای کشاورزان

برخی از بازرگانان می‌گویند که در سال‌های پسین کشت و تجارت گیاه هنگ یا آنغوزه در بخش‌های گونا‌گون کشور افزایش پیدا کرده است.

تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که در شش ماه گذشته سال روان خورشیدی به ارزش ۷۰ میلیون دالر هِنگ صادر شده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخن‌گوی این وزارت به طلوع نیوز می‌گوید که هند، ازبیکستان، امارات متحده عربی و امریکا از کشور‌هایی‌اند که هِنگ افغانستان را خریداری کرده‌اند.

سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «افغانستان در شش ماه اول سال ۱۴۰۲ خورشیدی، به ارزش ۷۰ میلیون دالر امریکایی هنگ و تخم آن به کشور‌های هندوستان، اوزبیکستان، امارات متحده عربی و امریکا صادر کرده است.»

خان جان الکوزی، عضو هیأت مدیره اتاق تجارت وسرمایه‌گذاری، گفت: «اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری مشکلات تجاران هنگ و سایر بخش را حل کرده و با هندوستان نیز صحبت شده است. هنگ از راه واگه و پاکستان و همچنین از طریق هوایی به شکل منظم صادر می‌شود.»

برخی از بازرگانان می‌گویند که در سال‌های پسین کشت و تجارت گیاه هنگ یا آنغوزه در بخش‌های گونا‌گون کشور افزایش پیدا کرده است.

خیرالدین، بازرگان، گفت:‌ «یک کیلو نهال تخم تاجیکی گیاه هنگ تا ۱۵ افغانی در بازار خرید و فروش می‌شود و در مدت سه سال به حاصل می‌رسد. یک کیلو شیره‌ی هنگ فعلن ارزانتر شده یعنی تا ده هزار افغانی فروخته می‌شود.»

ذبیح‌الله پارسا، بازرگان، گفت: «هنگ یک منبع بسیار خوب عایداتی برای دهقان، تاجر و حکومت می‌باشد. خواست ما از حکومت این است که برای رشد و توسعه کشت و تجارت هنگ با شرکت‌های خصوصی همکاری کند تا کشت هنگ گسترش بیشتر پیدا کند.»

وزارت زراعت، آب‌یاری و مالداری نیز تأکید می‌و‌‌رزد که کشت گیاه هنگ نسبت به سال‌های پسین در کشور، گسترش چشم‌گیری داشته است.

مصباح‌الدین مستعین، سخن‌گوی وزارت زراعت، آب‌یاری و مالداری، گفت: «تلاش‌های وزارت زراعت این است که آن عده از کشاورزانی را که توانایی سرمایه‌گذاری در بخش کشت گیاه هنگ را ندارند، برای آنان در بخش پیدا کردن نهال این گیاه همکاری می‌کند.»

هنگ یا آنغوزه از گیاهانی به شمار می‌رود که بیش‌تر در صنعت دارو‌سازی و غذایی از آن کار گرفته می‌شود.

بربنیاد اطلاعات وزارت زراعت، آب‌یاری و مالداری در حال حاضر کشت هنگ سفید تاجیکی و ازبیکی به شمول هنگ سرخ قزاقی از سویی کشاورزان در بخش‌های گوناگون کشور به ویژه در حوزه شمال افغانستان گسترش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره