Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید رینا امیری بر سرمایه‌گذاری در بخش آموزش دختران در افغانستان

رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور زنان افغانستان و حقوق بشر، در نشستی که درباره‌ی آموزش دختران افغان در دوحه برگزارشده، بر سرمایه‌گذاری در بخش آموزش به دختران در افغانستان تاکید می‌ورزد.

در روز نخست نشست زیرنام "آموزش برای او و توسعه برای همه" که برای دو روز برگزارشده، اشتراک‌کنندگان درباره‌ی ایجاد فضای امن آموزشی برای دختران افغان نیز تاکید کرده‌اند.

رینا امیری در این نشست گفت: «اگر ما خواهان افغانستان مدرن و همه‌شمول هستیم که تهدیدی برای خود و همسایه‌های خود نباشد، پس در افغانستان، در بخش آموزش آن و مردم آن سرمایه‌گذاری کنید. این چیزی‌ست که ما به گونه‌ی مشترک خواهان انجام آن هستیم.»

رویا محبوب، مدیرعامل و موسس صندوق شهروند دیجیتال گفت: «در دو سال پسین، ما شاهد این بودیم که اعتراض‌های از سوی زنان و مردان، نه‌تنها در شهرهای بزرگ، بل در سراسر افغانستان بودیم. این نشان می‌دهد که مردم خواهان تغییر هستند. ذهنیت آنان درباره‌ی توانایی‌های زنان تغییر کرده است. آنان خواهان رفتن زنان، دختران و خواهران شان به مکتب برای ادامه‌ی آموزش هستند.»

رینا امیری هم‌چنان در بخشی از سخنان‌اش با نگرانی از حضور نداشتن بانوان در نهادهای آموزشی، می‌گوید که مساله‌ی به رسمیت شناساسی امارت اسلامی ربطی به اجازه دادن و ندادن دختران به مکتب‌ها ندارد، بل این موضوعی‌ست که در هماهنگی با جامعه جهانی انجام خواهد شد.

بانو امیر در این باره افزود: «تنها اجازه‌دادن به دختران برای آموزش، منجر به رسمیت شناخته‌شدن آنان نمی‌شود. این یک روندی‌ست که با سایر اعضای جامعه‌ی جهانی در هماهنگی هستیم و مواردی زیادی وجود دارد که طالبان باید برای عادی‌شدن که آنان خواهانش هستند، انجام دهند.»

اما امارت اسلامی برگزاری این‌گونه نشست‌ها درباره‌ی افغانستان را، برحل چالش‌ها موثر نمی‌داند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی با تاکید بر رعایت حقوق شهروندان در کشور، می‌گوید که این‌گونه نشست‌ها به دنبال بزرگ‌نمایی نکات منفی در افغانستان است.

آقای مجاهد در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «موضوع افغانستان تا حد زیاد ربط دارد به افغان‌ها در داخل کشور؛ از بیرون ما نه نسخه‌ها را نیاز داریم و نه پیشنهادات را نیاز داریم، در داخل اقدامات عملی می‌خواهیم.»

در بخشی از این نشست، درباره‌ی حضور امارت اسلامی در چنین نشست‌ها نیز بحث شد و برخی از اشتراک‌کنندگان، گفت‌وگوی مستقیم با نمایندگان امارت اسلامی را برای دریافت راه‌حل موثر می‌خوانند.

رنگینه حمیدی، وزیر پیشین معارف گفت: «نه‌تنها که آنان را دعوت کنیم، باید شجاعت و خواست این را نیز داشته باشیم که برویم و در کابل با آنان بنشینیم. دوستان ما نیز گفتند که حضور جامعه‌ی جهانی در کابل مهم و حیاتی است، اگر آنان علاقمند به ادامه کار با افغانستان هستند.»

نشست دوحه درباره‌ی آموزش بانون در افغانستان در حالی برگزار می‌شودکه دختران بالاتر از صنف ششم بیش از ۸۱۰ روز می‌شود که اجازه حضور به مکتب‌ها را ندارند.

تاکید رینا امیری بر سرمایه‌گذاری در بخش آموزش دختران در افغانستان

در روز نخست نشست زیرنام "آموزش برای او و توسعه برای همه" که برای دو روز برگزارشده، اشتراک‌کنندگان درباره‌ی ایجاد فضای امن آموزشی برای دختران افغان نیز تاکید کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور زنان افغانستان و حقوق بشر، در نشستی که درباره‌ی آموزش دختران افغان در دوحه برگزارشده، بر سرمایه‌گذاری در بخش آموزش به دختران در افغانستان تاکید می‌ورزد.

در روز نخست نشست زیرنام "آموزش برای او و توسعه برای همه" که برای دو روز برگزارشده، اشتراک‌کنندگان درباره‌ی ایجاد فضای امن آموزشی برای دختران افغان نیز تاکید کرده‌اند.

رینا امیری در این نشست گفت: «اگر ما خواهان افغانستان مدرن و همه‌شمول هستیم که تهدیدی برای خود و همسایه‌های خود نباشد، پس در افغانستان، در بخش آموزش آن و مردم آن سرمایه‌گذاری کنید. این چیزی‌ست که ما به گونه‌ی مشترک خواهان انجام آن هستیم.»

رویا محبوب، مدیرعامل و موسس صندوق شهروند دیجیتال گفت: «در دو سال پسین، ما شاهد این بودیم که اعتراض‌های از سوی زنان و مردان، نه‌تنها در شهرهای بزرگ، بل در سراسر افغانستان بودیم. این نشان می‌دهد که مردم خواهان تغییر هستند. ذهنیت آنان درباره‌ی توانایی‌های زنان تغییر کرده است. آنان خواهان رفتن زنان، دختران و خواهران شان به مکتب برای ادامه‌ی آموزش هستند.»

رینا امیری هم‌چنان در بخشی از سخنان‌اش با نگرانی از حضور نداشتن بانوان در نهادهای آموزشی، می‌گوید که مساله‌ی به رسمیت شناساسی امارت اسلامی ربطی به اجازه دادن و ندادن دختران به مکتب‌ها ندارد، بل این موضوعی‌ست که در هماهنگی با جامعه جهانی انجام خواهد شد.

بانو امیر در این باره افزود: «تنها اجازه‌دادن به دختران برای آموزش، منجر به رسمیت شناخته‌شدن آنان نمی‌شود. این یک روندی‌ست که با سایر اعضای جامعه‌ی جهانی در هماهنگی هستیم و مواردی زیادی وجود دارد که طالبان باید برای عادی‌شدن که آنان خواهانش هستند، انجام دهند.»

اما امارت اسلامی برگزاری این‌گونه نشست‌ها درباره‌ی افغانستان را، برحل چالش‌ها موثر نمی‌داند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی با تاکید بر رعایت حقوق شهروندان در کشور، می‌گوید که این‌گونه نشست‌ها به دنبال بزرگ‌نمایی نکات منفی در افغانستان است.

آقای مجاهد در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «موضوع افغانستان تا حد زیاد ربط دارد به افغان‌ها در داخل کشور؛ از بیرون ما نه نسخه‌ها را نیاز داریم و نه پیشنهادات را نیاز داریم، در داخل اقدامات عملی می‌خواهیم.»

در بخشی از این نشست، درباره‌ی حضور امارت اسلامی در چنین نشست‌ها نیز بحث شد و برخی از اشتراک‌کنندگان، گفت‌وگوی مستقیم با نمایندگان امارت اسلامی را برای دریافت راه‌حل موثر می‌خوانند.

رنگینه حمیدی، وزیر پیشین معارف گفت: «نه‌تنها که آنان را دعوت کنیم، باید شجاعت و خواست این را نیز داشته باشیم که برویم و در کابل با آنان بنشینیم. دوستان ما نیز گفتند که حضور جامعه‌ی جهانی در کابل مهم و حیاتی است، اگر آنان علاقمند به ادامه کار با افغانستان هستند.»

نشست دوحه درباره‌ی آموزش بانون در افغانستان در حالی برگزار می‌شودکه دختران بالاتر از صنف ششم بیش از ۸۱۰ روز می‌شود که اجازه حضور به مکتب‌ها را ندارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره