Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در روز جهانی حقوق بشر، دختران در افغانستان خواهان تامین حقوق شان هستند

برخی از دانش‌آموزان دختر، در روز جهانی حقوق بشر، از تامین‌نشدن حقوق شان در کشور نگرانی می‌کنند و از حکومت سرپرست می‌خواهند تا هرچه زودتر دروازه مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی آنان دوباره بازگشایی کند.

خدیجه یکی از دختران دانش‌آموز است که پس از روی کار آمدن دوباره‌ی امارت اسلامی از حق آموزش محروم شده است.

او از امارت اسلامی می‌خواهد تا زمینه‌ی آموزش و کار را برای بانوان در کشور فراهم کند.

خدیجه در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «من به عنوان یک قشر جامعه، به عنوان یک دختر، خواهش‌مند این هستم که دوباره مکتب‌ها باز شود و دروازه‌های درس و تعلیم بروی شاگردان و دختران باز شود.»

تفسیر سیاه‌پوش، فعال عرصه حقوق بانوان گفت: «وضعیت حقوق بشر در افغانستان یک وضعیتی است که هیچ‌کس از آن راضی نیست و همیشه ادعای امارت اسلامی قسمی بوده که ما به حقوق بشر یعنی به حقوق همه رسیدگی کردیم.»

هم‌زمان با این، رزا اوتونبایوا، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان و سازمان عفو بین‌الملل وضعیت بشری در افغانستان را وخیم عنوان می‌کنند.

نماینده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان بار دیگر از مقام‌های کنونی در افغانستان می‌خواهد تا تعهدات حقوق‌بشری را به عنوان سنگ‌بنای آینده‌ی باثبات، صلح‌آمیز و مرفه برای افغانستان پذیرفته و از آن پشتیبانی کنند.

رزا اوتونبایوا گفت: «مقام‌های کنونی، تعهد قانونی و هم‌چنان مسوولیت گسترده‌تری در برابر همه کسانی که در افغانستان زندگی می‌کنند برای ترویج و پشتیبانی از حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، دارند. حقوق بشر باید حفظ شود تا رفاه، انسجام و ثبات آینده افغانستان تضمین شود.»

سازمان عفو بین‌الملل گفت: «در یک سال پسین، مقام‌های کنونی افغانستان به گونه‌ی سیستماتیک نهادهای کلیدی برای پشتیبانی از حقوق بشر را منحل کردند، آزادی بیان، محاکمه عادلانه و سایر حقوق را تحت فشار قرار داده و حقوق بنیادی زنان و دختران را سلب کرده‌اند.»

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد با اشاره به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، در شبکه‌ی اجتماعی ایکس از نقض حقوق بشر از سوی امارت اسلامی انتقاد کرده است.

آقای فایق گفت: «هیچ نوع حفاظت و حراست قانونی از حق زندگی، آزادی، امنیت شخصی و حریم خصوصی شهروندان وجود ندارد.»

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز در این روز، خواستار رهایی مدافعان حقوق بشر از بند امارت اسلامی شده است.

آقای بنت در این باره گفت: «من از طالبان می‌خواهم که هفتادو پنجمین سالگرد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را با آزادی همه مدافعان حقوق بشر بشمول چهار فعال حقوق زنان که از نزدهم ماه سپتمبر و به علت دفاع از حقوق بشر بازداشت شده‌اند، جشن بگیرند.»

در این روز، انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد هرچند که نامی از افغانستان نمی‌برد؛ اما از مردم جهان می‌خواهد تا حقوق بشر را حرمت بدارند.

دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: «در روز حقوق بشر، من از مردم در سراسر جهان می‌خواهم که حقوق بشر را هر روز، برای همه و در همه‌جا، ترویج و احترام بگذارند.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که حقوق بشر در کشور تامین است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی پذیرفتن ماده‌های اعلامیه‌ی حقوق بشر را مشروط بر، به رسمیت شناسی امارت اسلامی می‌داند.

آقای مجاهد در این باره افزود: «اعلامیه‌ی جامعه جهانی یا ملل متحد که درباره‌ی حقوق بشر کدام تعریف‌های را دارد، امارت اسلامی افغانستان تا آن حدی که آن اعلامیه با احکام اسلامی و شرعی در تصادم قرار نگرفته باشد مراعات می‌کند؛ ولی زمانی که امارت اسلامی به رسمیت شناخته شود.»

روز جهانی حقوق بشر همه‌ساله در سراسر جهان در دهم ماه دسامبر تجلیل می‌شود و این روز از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا "یونسکو" نام‌گذاری شده است.

در روز جهانی حقوق بشر، دختران در افغانستان خواهان تامین حقوق شان هستند

هم‌زمان با این، رزا اوتونبایوا، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان و سازمان عفو بین‌الملل وضعیت بشری در افغانستان را وخیم عنوان می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

برخی از دانش‌آموزان دختر، در روز جهانی حقوق بشر، از تامین‌نشدن حقوق شان در کشور نگرانی می‌کنند و از حکومت سرپرست می‌خواهند تا هرچه زودتر دروازه مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی آنان دوباره بازگشایی کند.

خدیجه یکی از دختران دانش‌آموز است که پس از روی کار آمدن دوباره‌ی امارت اسلامی از حق آموزش محروم شده است.

او از امارت اسلامی می‌خواهد تا زمینه‌ی آموزش و کار را برای بانوان در کشور فراهم کند.

خدیجه در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «من به عنوان یک قشر جامعه، به عنوان یک دختر، خواهش‌مند این هستم که دوباره مکتب‌ها باز شود و دروازه‌های درس و تعلیم بروی شاگردان و دختران باز شود.»

تفسیر سیاه‌پوش، فعال عرصه حقوق بانوان گفت: «وضعیت حقوق بشر در افغانستان یک وضعیتی است که هیچ‌کس از آن راضی نیست و همیشه ادعای امارت اسلامی قسمی بوده که ما به حقوق بشر یعنی به حقوق همه رسیدگی کردیم.»

هم‌زمان با این، رزا اوتونبایوا، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان و سازمان عفو بین‌الملل وضعیت بشری در افغانستان را وخیم عنوان می‌کنند.

نماینده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان بار دیگر از مقام‌های کنونی در افغانستان می‌خواهد تا تعهدات حقوق‌بشری را به عنوان سنگ‌بنای آینده‌ی باثبات، صلح‌آمیز و مرفه برای افغانستان پذیرفته و از آن پشتیبانی کنند.

رزا اوتونبایوا گفت: «مقام‌های کنونی، تعهد قانونی و هم‌چنان مسوولیت گسترده‌تری در برابر همه کسانی که در افغانستان زندگی می‌کنند برای ترویج و پشتیبانی از حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، دارند. حقوق بشر باید حفظ شود تا رفاه، انسجام و ثبات آینده افغانستان تضمین شود.»

سازمان عفو بین‌الملل گفت: «در یک سال پسین، مقام‌های کنونی افغانستان به گونه‌ی سیستماتیک نهادهای کلیدی برای پشتیبانی از حقوق بشر را منحل کردند، آزادی بیان، محاکمه عادلانه و سایر حقوق را تحت فشار قرار داده و حقوق بنیادی زنان و دختران را سلب کرده‌اند.»

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد با اشاره به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، در شبکه‌ی اجتماعی ایکس از نقض حقوق بشر از سوی امارت اسلامی انتقاد کرده است.

آقای فایق گفت: «هیچ نوع حفاظت و حراست قانونی از حق زندگی، آزادی، امنیت شخصی و حریم خصوصی شهروندان وجود ندارد.»

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز در این روز، خواستار رهایی مدافعان حقوق بشر از بند امارت اسلامی شده است.

آقای بنت در این باره گفت: «من از طالبان می‌خواهم که هفتادو پنجمین سالگرد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را با آزادی همه مدافعان حقوق بشر بشمول چهار فعال حقوق زنان که از نزدهم ماه سپتمبر و به علت دفاع از حقوق بشر بازداشت شده‌اند، جشن بگیرند.»

در این روز، انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد هرچند که نامی از افغانستان نمی‌برد؛ اما از مردم جهان می‌خواهد تا حقوق بشر را حرمت بدارند.

دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: «در روز حقوق بشر، من از مردم در سراسر جهان می‌خواهم که حقوق بشر را هر روز، برای همه و در همه‌جا، ترویج و احترام بگذارند.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که حقوق بشر در کشور تامین است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی پذیرفتن ماده‌های اعلامیه‌ی حقوق بشر را مشروط بر، به رسمیت شناسی امارت اسلامی می‌داند.

آقای مجاهد در این باره افزود: «اعلامیه‌ی جامعه جهانی یا ملل متحد که درباره‌ی حقوق بشر کدام تعریف‌های را دارد، امارت اسلامی افغانستان تا آن حدی که آن اعلامیه با احکام اسلامی و شرعی در تصادم قرار نگرفته باشد مراعات می‌کند؛ ولی زمانی که امارت اسلامی به رسمیت شناخته شود.»

روز جهانی حقوق بشر همه‌ساله در سراسر جهان در دهم ماه دسامبر تجلیل می‌شود و این روز از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا "یونسکو" نام‌گذاری شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره