Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: در سه ماه پسین، تقریبا ۳۴۵هزار مهاجر افغان از ایران اخراج شده‌اند

وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان از اخراج حدود سه صد و چهل و پنج هزار مهاجران افغان از ایران به کشور خبر می‌دهد.

عبدالرحمان راشد، معین وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان به طلوع‌نیوز می‌گوید که این تعداد مهاجران در سه ماه پسین از ایران اخراج شده‌اند.

آقای راشد افزود: «از اول ماه میزان تا هفدهم قوس، تقریبا سه صد و چهل و پنج هزار مهاجر اخراج شده‌اند؛ به آن‌ها کمک‌ها از طرف امارت اسلامی برای هر فامیل مبلغ ده هزار افغانی داده می‌شود.»

هم‌زمان با این، برخی از مهاجران اخراج‌شده از ایران از امارت اسلامی می‌خواهند تا زمینه‌های کاری را برای آن‌ها در کشور فراهم سازد.

شیرین آغا، مهاجر اجراج‌شده به طلوع‌نیوز گفت: «خواهش ما از دولت ما همین است که برای ما یک کاروبار زندگی باشد تا از یک‌سو بدبخت نروند و دوباره برگردند.»

احمدالله، مهاجر دیگر اخراج‌شده از ایران گفت: «خواهش ما از امارت اسلامی همین است که برای ما زمینه‌ی یک کار را فراهم کند، در همین‌جا برای ما کار بدهد.»

محمد یوسف و فتح خان که به دلیل نبود کار کشور را ترک و به ایران پناه برده بودند، اکنون دوباره از سوی نیروهای ایرانی اخراج و به کشور برگشت داده شده‌اند.

این دو تن از رفتار نامناسب نیروهای ایرانی با مهاجران افغان حکایت می‌کنند.

محمد یوسف، مهاجر اجراج‌شده به طلوع‌نیوز گفت: «این‌جا بی‌کاری بود، رفتیم ایران آون‌جا در راه قاچاق رفتیم، در راه ما را زدند، سرکار هم ما را نگرفتند بردند و زندانی کردند.»

فتح خان، مهاجر دیگر اخراج‌شده گفت: «ما را گرفتند و خیلی لت‌وکوب کردند؛ خیلی ما را زدند که مجبور شدیم پس آمدیم.»

این در حالی‌ست که فرمانده پولیس خراسان رضوی ایران گفته آن‌عده از شهروندان افغانستان که بدون سند وارد ایران می‌شوند و یا در گذشته به این کشور آمده‌اند، بازداشت و اخراج خواهند شد.

مسوولان: در سه ماه پسین، تقریبا ۳۴۵هزار مهاجر افغان از ایران اخراج شده‌اند

عبدالرحمان راشد، معین وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان به طلوع‌نیوز می‌گوید که این تعداد مهاجران در سه ماه پسین از ایران اخراج شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان از اخراج حدود سه صد و چهل و پنج هزار مهاجران افغان از ایران به کشور خبر می‌دهد.

عبدالرحمان راشد، معین وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان به طلوع‌نیوز می‌گوید که این تعداد مهاجران در سه ماه پسین از ایران اخراج شده‌اند.

آقای راشد افزود: «از اول ماه میزان تا هفدهم قوس، تقریبا سه صد و چهل و پنج هزار مهاجر اخراج شده‌اند؛ به آن‌ها کمک‌ها از طرف امارت اسلامی برای هر فامیل مبلغ ده هزار افغانی داده می‌شود.»

هم‌زمان با این، برخی از مهاجران اخراج‌شده از ایران از امارت اسلامی می‌خواهند تا زمینه‌های کاری را برای آن‌ها در کشور فراهم سازد.

شیرین آغا، مهاجر اجراج‌شده به طلوع‌نیوز گفت: «خواهش ما از دولت ما همین است که برای ما یک کاروبار زندگی باشد تا از یک‌سو بدبخت نروند و دوباره برگردند.»

احمدالله، مهاجر دیگر اخراج‌شده از ایران گفت: «خواهش ما از امارت اسلامی همین است که برای ما زمینه‌ی یک کار را فراهم کند، در همین‌جا برای ما کار بدهد.»

محمد یوسف و فتح خان که به دلیل نبود کار کشور را ترک و به ایران پناه برده بودند، اکنون دوباره از سوی نیروهای ایرانی اخراج و به کشور برگشت داده شده‌اند.

این دو تن از رفتار نامناسب نیروهای ایرانی با مهاجران افغان حکایت می‌کنند.

محمد یوسف، مهاجر اجراج‌شده به طلوع‌نیوز گفت: «این‌جا بی‌کاری بود، رفتیم ایران آون‌جا در راه قاچاق رفتیم، در راه ما را زدند، سرکار هم ما را نگرفتند بردند و زندانی کردند.»

فتح خان، مهاجر دیگر اخراج‌شده گفت: «ما را گرفتند و خیلی لت‌وکوب کردند؛ خیلی ما را زدند که مجبور شدیم پس آمدیم.»

این در حالی‌ست که فرمانده پولیس خراسان رضوی ایران گفته آن‌عده از شهروندان افغانستان که بدون سند وارد ایران می‌شوند و یا در گذشته به این کشور آمده‌اند، بازداشت و اخراج خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره