Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واکنش ا.ا به عبداللهیان: تشکیل حکومت فراگیر از مسایل داخلی افغانستان است

امارت اسلامی در واکنش به سخنان وزیر خارجه‌ی ایران، می‌گوید که تشکیل حکومت فراگیر از مسایل داخلی افغانستان است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی یک‌بار دیگر از کشورها می‌خواهد تا در مسایل داخلی افغانستان مداخله نکنند.

آقای مجاهد در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «از چندین زاویه این‌را ثابت کرده می‌توانیم که نظام ما به آن معنی است که تقاضا می‌شود ولی هنوزهم در این راستا پیشرفت نیاز است و ما تلاش می‌کنیم پیشرفت‌هایی داشته باشیم. خوب در این راستا باید کشورهای دوست و همسایه و کشورهای دیگر نباید مداخلات داشته باشند که عوض مردم ما آن‌ها تصمیم بگیرند.»

پیش از این، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه‌ی ایران گفته بود که امارت اسلامی وعده‌ی تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان را داده است.

آقای عبداللهیان با بیان این‌که "طالبان" تمام افغانستان نه، بل‌که بخشی از واقعیت این کشور است، بار دیگر از حکومت سرپرست خواسته تا در افغانستان حکومت فراگیر ایجاد کند.

وزیر خارجه‌ی ایران در این باره گفت: «افغانستان زمانی می‌تواند در مسیر ثبات و امنیت قرار بگیرد که همه اقوام در اداره و حکومت کشور نقش داشته باشند. ما به صراحت به مقامات طالبان گفته‌ایم، طالبان و قوم پشتون بخشی از واقعیت افغانستان است اما همه‌ی واقعیت افغانستان نیستند.»

او هم‌چنان در بخشی از سخنانش افزوده که "طالبان" داعش نیست بل‌که بخشی از واقعیت ام‌روز افغانستان است و ضمن استقبال از کارکرد امارت اسلامی در برابر داعش گفته که امارت اسلامی هم‌اکنون در برابر "داعش" می‌جنگد.

هم‌زمان با این، شماری از آگاهان سیاسی، نقش ایران را در بهبود اوضاع کشور موثر می‌دانند.

عباس فراسو، پژوهش مسایل افغانستان و جنوب آسیا در دانشگاه لاتروب استرالیا گفت: «کشورهای منطقه بشمول ایران می‌توانند که با ایجاد فضای بیش‌تر سیاسی برای گروه‌های متفاوت سیاسی دیگر، فضای گفت‌وگو و دپلماسی برای ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان را بیش‌تر فراهم بکنند.»

خواست‌ها برتشکیل حکومت همه‌شمول در کشور در حالی مطرح می‌شود که پیش از این، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه گفته بود که جامعه جهانی از ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان تاکنون تعریف روشنی ارایه نکرده است.

واکنش ا.ا به عبداللهیان: تشکیل حکومت فراگیر از مسایل داخلی افغانستان است

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی یک‌بار دیگر از کشورها می‌خواهد تا در مسایل داخلی افغانستان مداخله نکنند.

Thumbnail

امارت اسلامی در واکنش به سخنان وزیر خارجه‌ی ایران، می‌گوید که تشکیل حکومت فراگیر از مسایل داخلی افغانستان است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی یک‌بار دیگر از کشورها می‌خواهد تا در مسایل داخلی افغانستان مداخله نکنند.

آقای مجاهد در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «از چندین زاویه این‌را ثابت کرده می‌توانیم که نظام ما به آن معنی است که تقاضا می‌شود ولی هنوزهم در این راستا پیشرفت نیاز است و ما تلاش می‌کنیم پیشرفت‌هایی داشته باشیم. خوب در این راستا باید کشورهای دوست و همسایه و کشورهای دیگر نباید مداخلات داشته باشند که عوض مردم ما آن‌ها تصمیم بگیرند.»

پیش از این، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه‌ی ایران گفته بود که امارت اسلامی وعده‌ی تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان را داده است.

آقای عبداللهیان با بیان این‌که "طالبان" تمام افغانستان نه، بل‌که بخشی از واقعیت این کشور است، بار دیگر از حکومت سرپرست خواسته تا در افغانستان حکومت فراگیر ایجاد کند.

وزیر خارجه‌ی ایران در این باره گفت: «افغانستان زمانی می‌تواند در مسیر ثبات و امنیت قرار بگیرد که همه اقوام در اداره و حکومت کشور نقش داشته باشند. ما به صراحت به مقامات طالبان گفته‌ایم، طالبان و قوم پشتون بخشی از واقعیت افغانستان است اما همه‌ی واقعیت افغانستان نیستند.»

او هم‌چنان در بخشی از سخنانش افزوده که "طالبان" داعش نیست بل‌که بخشی از واقعیت ام‌روز افغانستان است و ضمن استقبال از کارکرد امارت اسلامی در برابر داعش گفته که امارت اسلامی هم‌اکنون در برابر "داعش" می‌جنگد.

هم‌زمان با این، شماری از آگاهان سیاسی، نقش ایران را در بهبود اوضاع کشور موثر می‌دانند.

عباس فراسو، پژوهش مسایل افغانستان و جنوب آسیا در دانشگاه لاتروب استرالیا گفت: «کشورهای منطقه بشمول ایران می‌توانند که با ایجاد فضای بیش‌تر سیاسی برای گروه‌های متفاوت سیاسی دیگر، فضای گفت‌وگو و دپلماسی برای ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان را بیش‌تر فراهم بکنند.»

خواست‌ها برتشکیل حکومت همه‌شمول در کشور در حالی مطرح می‌شود که پیش از این، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه گفته بود که جامعه جهانی از ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان تاکنون تعریف روشنی ارایه نکرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره