Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توماس وست: ایالات متحده سیاست تعامل با "طالبان" را دنبال می‌کند

توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان، می‌گوید که کشوراش سیاست تعامل با امارت اسلامی را دنبال می‌کند.

آقای وست در حاشیه‌ی نشست دوحه، در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز هدف از این تعامل را، بررسی نگرانی‌های امنیتی، وضعیت بشری، چالش‌های بانکی، هراس‌افگنی و پیکار با مواد مخدر می‌خواند.

نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان گفت: «ایالات متحده سیاست تعامل با طالبان را دنبال می‌کند. من به گونه‌ی منظم با رهبران در تماس هستم و ما درباره‌ی همه منافع مشترک صحبت کرده‌ایم؛ درباره‌ی نگرانی‌های امنیتی، وضعیت بشری، چالش‌های سکتور بانکی، هراس‌افگنی و پیکار با مواد مخدر صحبت کردیم و ما به عنوان یک کشور تصمیم گرفته‌ایم که برای رسیدن به این اهداف ما در تعامل با افغان‌ها می‌مانیم که این شامل طالبان نیز می‌شود.»

سمیع‌الله احمدزی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «ببینید! امریکا از همان ابتدا خواهان تعامل با امارت اسلامی بود؛ اما تعامل این‌ها تعامل مشروط است، این‌ها شرط‌هایی دارند در صورت که شرط‌های امریکایی‌های پذیرفته شود، آن‌ها با افغانستان تعامل خواهند کرد.»

توماس وست در حاشیه‌ی نشست دوحه، بر بازشدن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها نیز تاکید می‌ورزد.

نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان افزود: «من فکر می‌کنم که این تقاضای مردم افغانستان است نه از خارجی‌ها که دختران شان به مکتب بروند، به دانشگاه و کار بازگردند. من بیش‌تر اوقات می‌شنوم که افغانستان می‌خواهد به پای خودش ایستاد شود. برای این کار، افغانستان نیاز به پزشکان زن، نرس‌های زن و انجینیران زن دارد. نمی‌توانید این افراد مسکلی را بدست بیآورید مگر این‌که به دختران و زنان زمینه‌ی آموزش را فراهم کنید.»

هم‌زمان با این، ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان که یکی از شرکت‌کنندگان نشست دوحه بود، به طلوع‌نیوز می‌گوید که در این نشست از کشورهای جهان خواسته تا افغانستان را فراموش نکنند.

او با تاکید بر مساله‌ی آموزش بانون در کشور، می‌گوید که مساله‌ی حقوق‌بشری در افغانستان باید در اولویت قرار داده شود.

آقای بنت گفت: «من درباره‌ی اهمیت افغانستان صحبت کردم و گفتم که افغانستان را فراموش نکنید، افغانستان را عقب نگذارید، به موضوعات بشری رسیدگی کنید و به پیشرفت‌ها درباره‌ی مسایل حقوق‌بشری و سیاسی باید اولویت داده شود.»

با این حال، برخی از فعالان حقوق بانوان و آگاهان مسایل سیاسی تلاش‌های جهانی برای تغییر وضعیت در افغانستان را، مشروط به تغییر عمل‌کرد امارت اسلامی می‌خوانند.

ویس ناصری، آگاه مسایل سیاسی گفت: «هیچ تغییر اساسی را در زندگی مردم افغانستان؛ زندگی سیاسی، اقتصادی و امنیتی شان ایجاد نمی‌کند تا زمانی که طالب‌ها چهار شرط اساسی جهان را نپذیرند، عملی نکند و پای‌بندی نشان ندهند.»

ثریا پیکان، فعال حقوق بانوان گفت: «امارت اسلامی افغانستان کدام توجه جدی بالای زنان افغانستان ندارد و این پیامدهای ناگواری را برای افغانستان متحمل خواهد شد.»

نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در بخش از سخنانش با اشاره به سفرش به پاکستان، می‌گوید که محور گفت‌وگو با مقام‌های پاکستانی درباره‌ی وضعیت مهاجران افغان در پاکستان و مساله‌ی تی‌تی‌پی بوده است.

توماس وست: ایالات متحده سیاست تعامل با "طالبان" را دنبال می‌کند

توماس وست در حاشیه‌ی نشست دوحه، بر بازشدن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها نیز تاکید می‌ورزد.

تصویر بندانگشتی

توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان، می‌گوید که کشوراش سیاست تعامل با امارت اسلامی را دنبال می‌کند.

آقای وست در حاشیه‌ی نشست دوحه، در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز هدف از این تعامل را، بررسی نگرانی‌های امنیتی، وضعیت بشری، چالش‌های بانکی، هراس‌افگنی و پیکار با مواد مخدر می‌خواند.

نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان گفت: «ایالات متحده سیاست تعامل با طالبان را دنبال می‌کند. من به گونه‌ی منظم با رهبران در تماس هستم و ما درباره‌ی همه منافع مشترک صحبت کرده‌ایم؛ درباره‌ی نگرانی‌های امنیتی، وضعیت بشری، چالش‌های سکتور بانکی، هراس‌افگنی و پیکار با مواد مخدر صحبت کردیم و ما به عنوان یک کشور تصمیم گرفته‌ایم که برای رسیدن به این اهداف ما در تعامل با افغان‌ها می‌مانیم که این شامل طالبان نیز می‌شود.»

سمیع‌الله احمدزی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «ببینید! امریکا از همان ابتدا خواهان تعامل با امارت اسلامی بود؛ اما تعامل این‌ها تعامل مشروط است، این‌ها شرط‌هایی دارند در صورت که شرط‌های امریکایی‌های پذیرفته شود، آن‌ها با افغانستان تعامل خواهند کرد.»

توماس وست در حاشیه‌ی نشست دوحه، بر بازشدن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها نیز تاکید می‌ورزد.

نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان افزود: «من فکر می‌کنم که این تقاضای مردم افغانستان است نه از خارجی‌ها که دختران شان به مکتب بروند، به دانشگاه و کار بازگردند. من بیش‌تر اوقات می‌شنوم که افغانستان می‌خواهد به پای خودش ایستاد شود. برای این کار، افغانستان نیاز به پزشکان زن، نرس‌های زن و انجینیران زن دارد. نمی‌توانید این افراد مسکلی را بدست بیآورید مگر این‌که به دختران و زنان زمینه‌ی آموزش را فراهم کنید.»

هم‌زمان با این، ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان که یکی از شرکت‌کنندگان نشست دوحه بود، به طلوع‌نیوز می‌گوید که در این نشست از کشورهای جهان خواسته تا افغانستان را فراموش نکنند.

او با تاکید بر مساله‌ی آموزش بانون در کشور، می‌گوید که مساله‌ی حقوق‌بشری در افغانستان باید در اولویت قرار داده شود.

آقای بنت گفت: «من درباره‌ی اهمیت افغانستان صحبت کردم و گفتم که افغانستان را فراموش نکنید، افغانستان را عقب نگذارید، به موضوعات بشری رسیدگی کنید و به پیشرفت‌ها درباره‌ی مسایل حقوق‌بشری و سیاسی باید اولویت داده شود.»

با این حال، برخی از فعالان حقوق بانوان و آگاهان مسایل سیاسی تلاش‌های جهانی برای تغییر وضعیت در افغانستان را، مشروط به تغییر عمل‌کرد امارت اسلامی می‌خوانند.

ویس ناصری، آگاه مسایل سیاسی گفت: «هیچ تغییر اساسی را در زندگی مردم افغانستان؛ زندگی سیاسی، اقتصادی و امنیتی شان ایجاد نمی‌کند تا زمانی که طالب‌ها چهار شرط اساسی جهان را نپذیرند، عملی نکند و پای‌بندی نشان ندهند.»

ثریا پیکان، فعال حقوق بانوان گفت: «امارت اسلامی افغانستان کدام توجه جدی بالای زنان افغانستان ندارد و این پیامدهای ناگواری را برای افغانستان متحمل خواهد شد.»

نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در بخش از سخنانش با اشاره به سفرش به پاکستان، می‌گوید که محور گفت‌وگو با مقام‌های پاکستانی درباره‌ی وضعیت مهاجران افغان در پاکستان و مساله‌ی تی‌تی‌پی بوده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره