Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازداشت نزدیک به ۴۰ عضو تی‌تی‌پی در یک سال

در یک سال پسین نزدیک به ۴۰ نفر از اعضای تحریک طالبان پاکستان یا تی‌تی‌پی در سراسر کشور بازداشت شده‌اند.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله به طلوع‌نیوز گفته است که کابل خواهان تعامل خوب با کشورهای همسایه است و هرگز اجازه نمی‌دهد تا خاک افغانستان در برابر کشورها به‌شمول همسایه‌ها کار گرفته شود.

سخنگوی وزارت داخله به طلوع‌نیوز گفت: «امروز در افغانستان هیچ گروهی فعالیت ندارد؛ البته تعداد زیادی از داعشی‌ها پیش ما اسیر اند و بیش از ۳۵ تا ۴۰ نفر از تی‌تی‌پی هم پیش ما اسیر هستند.»

آقای قانع افزوده که هر فرد یا گروهی که بخواهد امنیت را در کشور برهم بزنند، شناسایی و بازداشت خواهند شد.

او در این باره افزود: «امارت اسلامی مکلف است که امنیت کشورش را تامین کند و هر کسی که در این راستا اخلال وارد کند، ما مجرم می‌دانیم و بازداشت شان می‌کنیم. هیچ نگرانی در این راستا نیست که گویا کسی امنیت ما را مختل می‌کند.»

برخی آگاهان مسایل سیاسی به این باورند که بهبود روابط میان کابل و اسلام‌آباد به سود دو کشور است.

سلیم پیگیر، آگاه مسایل سیاسی گفت: «در طول ۴۳ سال ما روابط نیک با پاکستان نداشتیم و فکر نمی‌کنم با این بازداشت‌ها روابط خوب میان افغانستان و پاکستان ایجاد شود.»

پیش از این سخنگوی وزارت خارجه حکومت موقت پاکستان گفته بود که اسلام‌آباد شواهدی را درباره مخفی‌گاه‌های تحریک طالبان پاکستان در اختیار امارت اسلامی قرار داده است؛ اما امارت اسلامی گفته است که در صورت دریافت شواهد درباره تحریک طالبان پاکستان، بی‌درنگ اقدام خواهد کرد.

بازداشت نزدیک به ۴۰ عضو تی‌تی‌پی در یک سال

سخنگوی وزارت داخله گفته است که کابل خواهان تعامل خوب با کشورهای همسایه است و اجازه نمی‌دهد خاک افغانستان در برابر کشورها کار گرفته شود.

تصویر بندانگشتی

در یک سال پسین نزدیک به ۴۰ نفر از اعضای تحریک طالبان پاکستان یا تی‌تی‌پی در سراسر کشور بازداشت شده‌اند.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله به طلوع‌نیوز گفته است که کابل خواهان تعامل خوب با کشورهای همسایه است و هرگز اجازه نمی‌دهد تا خاک افغانستان در برابر کشورها به‌شمول همسایه‌ها کار گرفته شود.

سخنگوی وزارت داخله به طلوع‌نیوز گفت: «امروز در افغانستان هیچ گروهی فعالیت ندارد؛ البته تعداد زیادی از داعشی‌ها پیش ما اسیر اند و بیش از ۳۵ تا ۴۰ نفر از تی‌تی‌پی هم پیش ما اسیر هستند.»

آقای قانع افزوده که هر فرد یا گروهی که بخواهد امنیت را در کشور برهم بزنند، شناسایی و بازداشت خواهند شد.

او در این باره افزود: «امارت اسلامی مکلف است که امنیت کشورش را تامین کند و هر کسی که در این راستا اخلال وارد کند، ما مجرم می‌دانیم و بازداشت شان می‌کنیم. هیچ نگرانی در این راستا نیست که گویا کسی امنیت ما را مختل می‌کند.»

برخی آگاهان مسایل سیاسی به این باورند که بهبود روابط میان کابل و اسلام‌آباد به سود دو کشور است.

سلیم پیگیر، آگاه مسایل سیاسی گفت: «در طول ۴۳ سال ما روابط نیک با پاکستان نداشتیم و فکر نمی‌کنم با این بازداشت‌ها روابط خوب میان افغانستان و پاکستان ایجاد شود.»

پیش از این سخنگوی وزارت خارجه حکومت موقت پاکستان گفته بود که اسلام‌آباد شواهدی را درباره مخفی‌گاه‌های تحریک طالبان پاکستان در اختیار امارت اسلامی قرار داده است؛ اما امارت اسلامی گفته است که در صورت دریافت شواهد درباره تحریک طالبان پاکستان، بی‌درنگ اقدام خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره