Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش‌های ایران برای ایجاد همکاری‌های منطقه‌ای درباره افغانستان

حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه ایران در کابل در گفت‌وگو با یک رسانه ایرانی از ایجاد "گروه تماس منطقه‌ای‌" برای حل مساله افغانستان خبر داده است.

حسن کاظمی قمی در این گفت‌وگو همچنان گفته است که در دیدارش با مقام‌های پاکستانی بر همکاری‌های منطقه‌ای در تعامل با کابل نیز تاکید ورزیده و به این باور است که بی‌ثباتی و ناامن‌سازی افغانستان از اولویت‌های امریکا است.

او تاکید کرده است که نماینده‌های "گروه تماس منطقه‌ای" باید یک بسته همکاری با افغانستان در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی را تعریف و آن را دنبال کنند.

حسن کاظمی قمی گفته است: «باید کشورهای همسایه و منطقه در یک هم‌گرایی بتوانند همکاری‌های خود شان را برای بهبود هم سیاسی، امنیتی و اقتصادی با کشور افغانستان دنبال کنند.»

امید صافی رییس روند پیشرفت ملی گفت: «پاکستان به خیر هیچ‌کسی نیست و سفیر ایران برای افغانستان که به پاکستان سفر کرده است، فکر نمی‌کنم که اثر مثبت داشته باشد.»

آقای کاظمی قمی در بخشی این گفت‌وگو ادعا کرده که بی‌ثباتی و ناامن‌سازی افغانستان از اولویت‌های امریکا است. نماینده ویژه ایران برای افغانستان همچنان ادعا کرده که گروه داعش خراسان، جزی راهکارهای امریکا است و از آن در ناامن‌سازی افغانستان کار گرفته می‌شود.

او افزوده است: «امریکایی‌ها همچنان سیاست بی‌ثبات‌سازی را دنبال می‌کنند. پدیده هراس‌افگنی، گسترش هراس‌افگنی از جمله شاخه خراسان داعش، جزء راهکارهایی است که امریکایی‌ها در موضوع بی‌ثبات‌سازی این کشور حمایت می‌کنند.»

این دیپلومات ایرانی همچنان ادعا کرده است که در صورت افزایش فقر و بحرانی‌تر شدن وضعیت در افغانستان، کشت مواد مخدر و جذب نیرو برای گروه‌های هراس‌افگن نیز افزایش خواهد یافت.

تلاش‌های ایران برای ایجاد همکاری‌های منطقه‌ای درباره افغانستان

حسن کاظمی قمی به این باور است که بی‌ثباتی و ناامن‌سازی افغانستان از اولویت‌های امریکا است.

تصویر بندانگشتی

حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه ایران در کابل در گفت‌وگو با یک رسانه ایرانی از ایجاد "گروه تماس منطقه‌ای‌" برای حل مساله افغانستان خبر داده است.

حسن کاظمی قمی در این گفت‌وگو همچنان گفته است که در دیدارش با مقام‌های پاکستانی بر همکاری‌های منطقه‌ای در تعامل با کابل نیز تاکید ورزیده و به این باور است که بی‌ثباتی و ناامن‌سازی افغانستان از اولویت‌های امریکا است.

او تاکید کرده است که نماینده‌های "گروه تماس منطقه‌ای" باید یک بسته همکاری با افغانستان در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی را تعریف و آن را دنبال کنند.

حسن کاظمی قمی گفته است: «باید کشورهای همسایه و منطقه در یک هم‌گرایی بتوانند همکاری‌های خود شان را برای بهبود هم سیاسی، امنیتی و اقتصادی با کشور افغانستان دنبال کنند.»

امید صافی رییس روند پیشرفت ملی گفت: «پاکستان به خیر هیچ‌کسی نیست و سفیر ایران برای افغانستان که به پاکستان سفر کرده است، فکر نمی‌کنم که اثر مثبت داشته باشد.»

آقای کاظمی قمی در بخشی این گفت‌وگو ادعا کرده که بی‌ثباتی و ناامن‌سازی افغانستان از اولویت‌های امریکا است. نماینده ویژه ایران برای افغانستان همچنان ادعا کرده که گروه داعش خراسان، جزی راهکارهای امریکا است و از آن در ناامن‌سازی افغانستان کار گرفته می‌شود.

او افزوده است: «امریکایی‌ها همچنان سیاست بی‌ثبات‌سازی را دنبال می‌کنند. پدیده هراس‌افگنی، گسترش هراس‌افگنی از جمله شاخه خراسان داعش، جزء راهکارهایی است که امریکایی‌ها در موضوع بی‌ثبات‌سازی این کشور حمایت می‌کنند.»

این دیپلومات ایرانی همچنان ادعا کرده است که در صورت افزایش فقر و بحرانی‌تر شدن وضعیت در افغانستان، کشت مواد مخدر و جذب نیرو برای گروه‌های هراس‌افگن نیز افزایش خواهد یافت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره