Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یوان‌دی‌پی: زنان و دختران در افغانستان با بحران انسانی روبه‌رواند

در گزارش تازه برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (یوان‌دی‌پی) آمده است که زنان و دختران در افغانستان با بحران انسانی و رکود اقتصادی دست و گریبان اند.

استیفن رودریگز نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان در برنامه‌ای که به هدف ارایه گزارش دو ساله یوان‌دی‌پی در کابل برگزار شده بود، گفته است که محدودیت‌های وضع‌شده بر کار زنان، یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان زیان رسانده است.

آقای رودریگز افزوده که کاهش کار زنان از ۱۱ به ۶ درصد نشان دهنده عقب‌گرد برای برابری جنسیتی در این کشور است.

او در باره محدودیت‌ها گفت: «این گزارش همچنین به تاثیر عمیقا نگران کننده محدودیت‌های اعمال شده بر حقوق زنان و مشارکت نیروی کار اشاره می‌کند. در میان اطلاعات ذکر شده، این واقعیت است که اشتغال زنان از یازده درصد به تنها شش درصد در یک سال کاهش یافته که یک عقب‌گرد برای برابری جنسیتی و توسعه ملی است. ما قبلاً داده‌هایی را نشر کرده‌ایم که تخمین می‌زند محدودیت‌های مشارکت زنان در اقتصاد نزدیک به یک میلیارد دالر از تولید ناخالص داخلی برای کشور هزینه داشته است.»

او همچنان کاهش فساد، قاچاق مواد مخدر و تامین امنیت در کافغانستان را از پیشرفت‌ها در دو سال پسین خوانده است.

استیفن رودریگز ‌افزوده که با وجود پیشرفت‎ها در بخش‌های یادشده، اما در بخش اقتصادی از میان هر ده نفر در این کشور هفت تن آنان توانایی برآورده کردن نیازهای اولیه خود را ندارند.

آقای رودریگز افزود: «این گزارش یک واقعیت تلخ را برجسته می‌کند که از هر ده افغان، هفت نفر قادر به برآورده ساختن نیازهای اولیه خود برای غذا، مراقبت‌های بهداشتی و شغل نیستند.»

سوزایو بوزوروکوا معاون برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در این برنامه گفته است: «ما نیاز داریم که به سوی احیای اقتصادی حرکت کنیم؛ اما زمانی‌که به این سمت حرکت می‌کنیم ما باید رابطه میان بخش‌های بشردوستانه، توسعه و صلح را ایجاد کنیم.»

کاردار سفارت جاپان برای افغانستان که در این نشست حضور داشت، از ادامه پشتیبانی جاپان از مردم افغانستان اطمینان داد.

تاکایا تنماتو کاردار سفارت جاپان برای افغانستان گفت: «جاپان مایل است که به حمایت از مردم افغانستان در حفظ و بهبود زندگی و متکی شدن به خود از طریق تلاش‌های خود ادامه دهد.»

نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان در این نشست همچنان نقش کمک‌های جهانی را در جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در افغانستان مهم خوانده است.

یوان‌دی‌پی: زنان و دختران در افغانستان با بحران انسانی روبه‌رواند

استیفن رودریگز گفته است که محدودیت‌های وضع‌شده بر کار زنان، یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان زیان رسانده است.

تصویر بندانگشتی

در گزارش تازه برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (یوان‌دی‌پی) آمده است که زنان و دختران در افغانستان با بحران انسانی و رکود اقتصادی دست و گریبان اند.

استیفن رودریگز نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان در برنامه‌ای که به هدف ارایه گزارش دو ساله یوان‌دی‌پی در کابل برگزار شده بود، گفته است که محدودیت‌های وضع‌شده بر کار زنان، یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان زیان رسانده است.

آقای رودریگز افزوده که کاهش کار زنان از ۱۱ به ۶ درصد نشان دهنده عقب‌گرد برای برابری جنسیتی در این کشور است.

او در باره محدودیت‌ها گفت: «این گزارش همچنین به تاثیر عمیقا نگران کننده محدودیت‌های اعمال شده بر حقوق زنان و مشارکت نیروی کار اشاره می‌کند. در میان اطلاعات ذکر شده، این واقعیت است که اشتغال زنان از یازده درصد به تنها شش درصد در یک سال کاهش یافته که یک عقب‌گرد برای برابری جنسیتی و توسعه ملی است. ما قبلاً داده‌هایی را نشر کرده‌ایم که تخمین می‌زند محدودیت‌های مشارکت زنان در اقتصاد نزدیک به یک میلیارد دالر از تولید ناخالص داخلی برای کشور هزینه داشته است.»

او همچنان کاهش فساد، قاچاق مواد مخدر و تامین امنیت در کافغانستان را از پیشرفت‌ها در دو سال پسین خوانده است.

استیفن رودریگز ‌افزوده که با وجود پیشرفت‎ها در بخش‌های یادشده، اما در بخش اقتصادی از میان هر ده نفر در این کشور هفت تن آنان توانایی برآورده کردن نیازهای اولیه خود را ندارند.

آقای رودریگز افزود: «این گزارش یک واقعیت تلخ را برجسته می‌کند که از هر ده افغان، هفت نفر قادر به برآورده ساختن نیازهای اولیه خود برای غذا، مراقبت‌های بهداشتی و شغل نیستند.»

سوزایو بوزوروکوا معاون برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در این برنامه گفته است: «ما نیاز داریم که به سوی احیای اقتصادی حرکت کنیم؛ اما زمانی‌که به این سمت حرکت می‌کنیم ما باید رابطه میان بخش‌های بشردوستانه، توسعه و صلح را ایجاد کنیم.»

کاردار سفارت جاپان برای افغانستان که در این نشست حضور داشت، از ادامه پشتیبانی جاپان از مردم افغانستان اطمینان داد.

تاکایا تنماتو کاردار سفارت جاپان برای افغانستان گفت: «جاپان مایل است که به حمایت از مردم افغانستان در حفظ و بهبود زندگی و متکی شدن به خود از طریق تلاش‌های خود ادامه دهد.»

نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان در این نشست همچنان نقش کمک‌های جهانی را در جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در افغانستان مهم خوانده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره