Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مشروط ماندن انتقال اعتبارها از بانک امانی به کشور

شورای فدرال دولت سویس از امضای توافق نامه‌ای  درباره امتیازات و مصونیت دارایی‌های افغانستان با صندوق امانی افغانستان خبر داده‌است.

این شورا در خبرنامه‌ای گفته‌ که بربنیاد این توافق، شورای فدرال سویس اهمیت بین‌المللی صندوق افغانستان را تأیید کرده و نگه‌داری دارایی‌های صندوق در این کشور را تضمین می‌کند.

پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، تمامی دارایی‌های کشور در بانک جهانی مسدود شد و تاکنون این دارایی‌ها به امارت اسلامی واگذار نشده‌است.

در بخشی از گزارش شورای فدرال دولت سویس آمده است: هیأت مدیره صندق امانی افغانستان، اطمینان حاصل می کند که اعتبارها تنها در صورتی به بانک مرکزی افغانستان منتقل می شوند که این بانک می‌تواند استقلال خود را از تأثیرات سیاسی اثبات کند. علاوه بر این، بانک مرکزی افغانستان باید تضمین کند که اقدامات مناسبی را برای مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم انجام داده است.

با این حال، مسولان در امارت اسلامی می‌گویند که دارایی‌های افغانستان در صندوق امانی، مربوط ملت افغانستان است و باید به امارت اسلامی واگذار شود.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «دارای‌های افغانستان مربوط به ملت عزیز ما است باید بدون قید و شرط در اختیار امارت اسلامی قرار گیرد تا ما به عنوان ذخایر استراتژیک و پشتیبانی ثبات اقتصادی در راستای اعمار زیربنا‌های خود استفاده کنیم.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی  می‌گویند، بربنیاد شرایطی که در این توافق نامه ذکر شده انتقال دارایی‌ها از  صندوق امانی به بانک مرکزی افغانستان دشوار است.

میرشکیب میر آگاه مسایل اقتصادی گفت: «شرایط که گذاشته شده به طور واقعی برآورده ساختن این شرایط خیلی دشوار و غیر قابل قبول خواهد بود، اما در پهلوی آن، آن‌چه مهم است عبارت از تشویش که در رابطه به حیف میل شدن ذخایر نقدی افغانستان بین صندوق امانی  و بانک مرکزی زیر کنترول طالبان است خیلی وجود دارد.»

سید مسعود آگاه مسایل اقتصادی گفت: «کاهش فشار کمک به افغانستان توسط این کشورها این پول‌ها را به خورد می‌دهد باز هم من فکر می‌کنم سال  ۲۰۰۲ جور می‌شود سال ۲۰۰۱ که ما یک دالر در افغانستان هم نداشتیم و در ۲۰ سال  ما ۷.۲۵ و ۹.۲۵ میلیارد دالر را بخاطر پشتیبانی خود جا دادیم.»

پیش از این، سیگر یا بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان با پخش گزارشی گفته بود که هیچ گونه "کنترل" مبنی بر "سوءاستفاده امارت اسلامی" از پول صندوق امانی افغانستان در سویس، وجود ندارد.

سیگر در این گزارش افزوده‌ که تاکنون از این صندوق پولی به نفع افغان‌ها استفاده نشده است.

مشروط ماندن انتقال اعتبارها از بانک امانی به کشور

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی  می‌گویند، بربنیاد شرایطی که در این توافق نامه ذکر شده انتقال دارایی‌ها از  صندوق امانی به بانک مرکزی افغانستان دشوار است.

تصویر بندانگشتی

شورای فدرال دولت سویس از امضای توافق نامه‌ای  درباره امتیازات و مصونیت دارایی‌های افغانستان با صندوق امانی افغانستان خبر داده‌است.

این شورا در خبرنامه‌ای گفته‌ که بربنیاد این توافق، شورای فدرال سویس اهمیت بین‌المللی صندوق افغانستان را تأیید کرده و نگه‌داری دارایی‌های صندوق در این کشور را تضمین می‌کند.

پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، تمامی دارایی‌های کشور در بانک جهانی مسدود شد و تاکنون این دارایی‌ها به امارت اسلامی واگذار نشده‌است.

در بخشی از گزارش شورای فدرال دولت سویس آمده است: هیأت مدیره صندق امانی افغانستان، اطمینان حاصل می کند که اعتبارها تنها در صورتی به بانک مرکزی افغانستان منتقل می شوند که این بانک می‌تواند استقلال خود را از تأثیرات سیاسی اثبات کند. علاوه بر این، بانک مرکزی افغانستان باید تضمین کند که اقدامات مناسبی را برای مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم انجام داده است.

با این حال، مسولان در امارت اسلامی می‌گویند که دارایی‌های افغانستان در صندوق امانی، مربوط ملت افغانستان است و باید به امارت اسلامی واگذار شود.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «دارای‌های افغانستان مربوط به ملت عزیز ما است باید بدون قید و شرط در اختیار امارت اسلامی قرار گیرد تا ما به عنوان ذخایر استراتژیک و پشتیبانی ثبات اقتصادی در راستای اعمار زیربنا‌های خود استفاده کنیم.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی  می‌گویند، بربنیاد شرایطی که در این توافق نامه ذکر شده انتقال دارایی‌ها از  صندوق امانی به بانک مرکزی افغانستان دشوار است.

میرشکیب میر آگاه مسایل اقتصادی گفت: «شرایط که گذاشته شده به طور واقعی برآورده ساختن این شرایط خیلی دشوار و غیر قابل قبول خواهد بود، اما در پهلوی آن، آن‌چه مهم است عبارت از تشویش که در رابطه به حیف میل شدن ذخایر نقدی افغانستان بین صندوق امانی  و بانک مرکزی زیر کنترول طالبان است خیلی وجود دارد.»

سید مسعود آگاه مسایل اقتصادی گفت: «کاهش فشار کمک به افغانستان توسط این کشورها این پول‌ها را به خورد می‌دهد باز هم من فکر می‌کنم سال  ۲۰۰۲ جور می‌شود سال ۲۰۰۱ که ما یک دالر در افغانستان هم نداشتیم و در ۲۰ سال  ما ۷.۲۵ و ۹.۲۵ میلیارد دالر را بخاطر پشتیبانی خود جا دادیم.»

پیش از این، سیگر یا بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان با پخش گزارشی گفته بود که هیچ گونه "کنترل" مبنی بر "سوءاستفاده امارت اسلامی" از پول صندوق امانی افغانستان در سویس، وجود ندارد.

سیگر در این گزارش افزوده‌ که تاکنون از این صندوق پولی به نفع افغان‌ها استفاده نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره