Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست مولوی عبدالکبیر از کشورها؛ مهاجران را وادار به برگشت اجباری نکنید

مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزرا هنگام بازدید از اردوگاه موقت مهاجران در شهرک تورخم از کشورهای همسایه خواسته است که مهاجران افغان را مجبور به برگشت اجباری نکنند.

معاون سیاسی ریاست‌الوزرا در سفر به تورخم گفته است که هم‌اکنون امنیت در سراسر کشور تامین شده و نیاز است مهاجران افغان در ایران و پاکستان و به‌ویژه بازرگانان به افغانستان بازگردند.

مولوی عبدالکبیر افزوده است: «خواست ما از تمام کشورها این است که مهاجران را مجبور به برگشت اجباری در فصل سرما و دیگر اوضاع اضطراری نکنند، به‌ویژه در شرایطی که اموال شان را گردآوری نکرده و حساب‌های شان را نیز تصفیه نکرده‌اند.»

از سوی دیگر، مهاجران تازه برگشته در این اردوگاه از برخورد نامناسب نیروهای امنیتی پاکستان شکایت کرده و از امارت اسلامی خواسته‌اند که با ساخت سرپناه دایمی، از آنان حمایت کند.

نورمحمد اخراج‌شده از پاکستان گفت: «کسی که زمین ندارد، باید برایش زمین داده شود و کسی که زمین دارد باید همرایش کمک شود تا خانه آباد کند.»

مسکین افغان اخراج‌شده دیگر از پاکستان گفت: «از این خاطر از پاکستان برگشتیم که در داش‌های خشت‌پزی چاپه منداختند و کسی را در این داش‌ها کار کردن نمی‌گذاشتند. چون عزت ما برای ما مهم است، به وطن خود برگشتیم.»

بر اساس معلومات ریاست مهاجران و عودت کننده‌های ننگرهار، از اول ماه نوامبر سال ۲۰۲۳ میلادی تا اکنون، بیش از ۵۰هزار خانواده از پاکستان از گذرگاه تورخم به کشور برگشته‌اند.

خواست مولوی عبدالکبیر از کشورها؛ مهاجران را وادار به برگشت اجباری نکنید

مهاجران تازه برگشته از برخورد نامناسب نیروهای امنیتی پاکستان شکایت کرده و از امارت اسلامی خواسته‌اند که با ساخت سرپناه دایمی، از آنان حمایت کند.

تصویر بندانگشتی

مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزرا هنگام بازدید از اردوگاه موقت مهاجران در شهرک تورخم از کشورهای همسایه خواسته است که مهاجران افغان را مجبور به برگشت اجباری نکنند.

معاون سیاسی ریاست‌الوزرا در سفر به تورخم گفته است که هم‌اکنون امنیت در سراسر کشور تامین شده و نیاز است مهاجران افغان در ایران و پاکستان و به‌ویژه بازرگانان به افغانستان بازگردند.

مولوی عبدالکبیر افزوده است: «خواست ما از تمام کشورها این است که مهاجران را مجبور به برگشت اجباری در فصل سرما و دیگر اوضاع اضطراری نکنند، به‌ویژه در شرایطی که اموال شان را گردآوری نکرده و حساب‌های شان را نیز تصفیه نکرده‌اند.»

از سوی دیگر، مهاجران تازه برگشته در این اردوگاه از برخورد نامناسب نیروهای امنیتی پاکستان شکایت کرده و از امارت اسلامی خواسته‌اند که با ساخت سرپناه دایمی، از آنان حمایت کند.

نورمحمد اخراج‌شده از پاکستان گفت: «کسی که زمین ندارد، باید برایش زمین داده شود و کسی که زمین دارد باید همرایش کمک شود تا خانه آباد کند.»

مسکین افغان اخراج‌شده دیگر از پاکستان گفت: «از این خاطر از پاکستان برگشتیم که در داش‌های خشت‌پزی چاپه منداختند و کسی را در این داش‌ها کار کردن نمی‌گذاشتند. چون عزت ما برای ما مهم است، به وطن خود برگشتیم.»

بر اساس معلومات ریاست مهاجران و عودت کننده‌های ننگرهار، از اول ماه نوامبر سال ۲۰۲۳ میلادی تا اکنون، بیش از ۵۰هزار خانواده از پاکستان از گذرگاه تورخم به کشور برگشته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره