Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مجاهد: ا.ا متعهد به تامین حقوق افراد است

امارت اسلامی با رد گزارش‌های نقض حقوق زنان در کشور گفته است که حقوق زنان و دختران بیش از هر زمان دیگر در کشور تامین است.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی تاکید دارد که مساله‌ی حقوق زنان یک موضوع داخلی‌ست و جهان نباید در این مساله دخالت کند.

سخنگوی امارت اسلامی افزود: «ما باید به شعارهای واهی آن‌ها باور نداشته باشیم. امارت اسلامی افغانستان حقوق تمام افراد را هم شناسایی کرده و هم بر آن متعهد است. حقوقی را که اسلام به مردم داده، نظام مکلف است که آن را به حیث یک وجیبه بپردازد.»

پیش از این کارشناسان سازمان ملل متحد با اشاره به ممنوعیت‌ها در برابر زنان در افغانستان، بار دیگر خواهان به‌رسمیت‌شناسی تبعیض جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شده‌اند. این کارشناسان در بیانیه‌ای افزوده‌اند که حقوق زنان و دختران در افغانستان به‌گونه‌ی نظام‌مند نقض شده است.

در بخشی از بیانیه‌ کارشناسان سازمان ملل متحد آمده است: «قوانین طالبان، مساله تدوین آپارتاید جنسیتی در حقوق بین‌الملل را بسیار ضروری می‌سازد؛ زیرا این امر به جامعه بین‌المللی اجازه می‌دهد تا حمله‌های رژیم طالبان بر زنان و دختران افغان را بهتر شناسایی کرده و به آن رسیدگی کند.»

اما در کنار خواست کشورهای منطقه و فرامنطقه، شماری از فعالان حقوق زن از امارت اسلامی می‌خواهند تا با تامین حقوق بنیادی زنان،  آینده آنان را تضمین کند.

فاضله سروش فعال حقوق زن به طلوع‌نیوز گفت: «از حکومت می‌خواهیم که دروازه مکتب و دانش‌گاه را باز کند و کار را برای زنان اجازه دهد. اجازه ندهد که کشورهای بیرونی درد ما را صدا بکشند.»

ذکی‌الله محمدی استاد دانش‌گاه می‌گوید: «اگر بخواهیم که به حیث یک حکومت، الله، جهان و مردم افغانستان از ما راضی باشند، باید تمام حقوق اولیه یک شهروند را برایش بدهیم.»

ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی روز گذشته (سه‌شنبه) در سمیناری در کابل گفت که نگرانی‌ها درباره نقض حقوق زنان در کشور که در نشست‌‌های گونا‌گون ابراز می‌شوند، بی‌بنیاد اند و حقوق تمامی شهروندان کشور به‌شمول زنان در حال حاضر تامین است.

مجاهد: ا.ا متعهد به تامین حقوق افراد است

کارشناسان ملل متحد با اشاره به ممنوعیت‌ها در برابر زنان در افغانستان، خواهان به‌رسمیت‌شناسی تبعیض جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی با رد گزارش‌های نقض حقوق زنان در کشور گفته است که حقوق زنان و دختران بیش از هر زمان دیگر در کشور تامین است.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی تاکید دارد که مساله‌ی حقوق زنان یک موضوع داخلی‌ست و جهان نباید در این مساله دخالت کند.

سخنگوی امارت اسلامی افزود: «ما باید به شعارهای واهی آن‌ها باور نداشته باشیم. امارت اسلامی افغانستان حقوق تمام افراد را هم شناسایی کرده و هم بر آن متعهد است. حقوقی را که اسلام به مردم داده، نظام مکلف است که آن را به حیث یک وجیبه بپردازد.»

پیش از این کارشناسان سازمان ملل متحد با اشاره به ممنوعیت‌ها در برابر زنان در افغانستان، بار دیگر خواهان به‌رسمیت‌شناسی تبعیض جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شده‌اند. این کارشناسان در بیانیه‌ای افزوده‌اند که حقوق زنان و دختران در افغانستان به‌گونه‌ی نظام‌مند نقض شده است.

در بخشی از بیانیه‌ کارشناسان سازمان ملل متحد آمده است: «قوانین طالبان، مساله تدوین آپارتاید جنسیتی در حقوق بین‌الملل را بسیار ضروری می‌سازد؛ زیرا این امر به جامعه بین‌المللی اجازه می‌دهد تا حمله‌های رژیم طالبان بر زنان و دختران افغان را بهتر شناسایی کرده و به آن رسیدگی کند.»

اما در کنار خواست کشورهای منطقه و فرامنطقه، شماری از فعالان حقوق زن از امارت اسلامی می‌خواهند تا با تامین حقوق بنیادی زنان،  آینده آنان را تضمین کند.

فاضله سروش فعال حقوق زن به طلوع‌نیوز گفت: «از حکومت می‌خواهیم که دروازه مکتب و دانش‌گاه را باز کند و کار را برای زنان اجازه دهد. اجازه ندهد که کشورهای بیرونی درد ما را صدا بکشند.»

ذکی‌الله محمدی استاد دانش‌گاه می‌گوید: «اگر بخواهیم که به حیث یک حکومت، الله، جهان و مردم افغانستان از ما راضی باشند، باید تمام حقوق اولیه یک شهروند را برایش بدهیم.»

ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی روز گذشته (سه‌شنبه) در سمیناری در کابل گفت که نگرانی‌ها درباره نقض حقوق زنان در کشور که در نشست‌‌های گونا‌گون ابراز می‌شوند، بی‌بنیاد اند و حقوق تمامی شهروندان کشور به‌شمول زنان در حال حاضر تامین است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره