Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ا.ا: مردم کابل با قیام سوم حوت در برابر باطل ایستادند

رویداد سوم حوت سال ۱۳۵۸ که از سوی برخی‌ها به‌نام "شب الله اکبر" نیز یاد می‌شود، به قیام مردم شهر کابل در برابر دولت جمهوری دموکراتیک اشاره می‌کند.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی سوم حوت را برای مردم کشور یک روز تاریخی عنوان می‌کند و می‌گوید که این روز منجر به شکست روس‌ها و حکومت کمونیستی آن وقت در کشور شد.

آقای مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «پاداش سوم حوت، روز قیام مردم کابل بود که با نعره‌های تکبیر در برابر باطل و تجاوز بیرونی ایستادگی کردند و نشان دادند که این ملت و مردم خواهان آزادی، استقلال، اسلامیت و دین هستند و هر کسی و هر مفکوره‌ی تحمیلی برای شان پذیرفتنی نیست.»

چنداول یکی از بخش‌های است که مردم کابل قیام شان را از آن‌جا در برابر شوروی سابق و حکومت کمونیستی آن وفت آغاز کردند. با گذشت ۴۴ سال از قیام خونین باشنده‌های کابل در برابر قشون شوروی در ۳ حوت، هنوز هم خاطره‌های آن روزها در ذهن مردم این شهر باقی مانده ‌است.

سید حسن باشنده کابل در باره سوم حوت گفت: «مردم کابل همان زمان هم آزادی کامل می‌خواستند حال هم، در همان شب جوان‌های ما را کمونیست‌های سابقه بردند و بندی کردند، شهید ساختند که تا حال مرده و زنده بعضی‌های شان گم است.»

جمعه خان یکی یگر از باشنده‌های کابل از خاطره‌های آن روزها گفت: «شبی که الله اکبر از چنداول کابل شروع شد، این منجر به قیام عمومی در تمام ولایت‌ها شد، آن شب سرآغاز یک فصل تاریخی و یک قیام عمومی بود.»

نیروهای شوروی در ششم جدی سال ۱۳۵۸ خورشیدی از طریق زمین و هوا بالای مردم افغانستان حمله کردند. باشند‌های کابل نزدیک به دو ماه بعد یعنی در سوم حوت همان سال دست به قیام زدند و این قیام در زمان کم در سراسر افغانستان گسترش یافت.

ا.ا: مردم کابل با قیام سوم حوت در برابر باطل ایستادند

چنداول یکی از بخش‌های است که مردم کابل قیام شان را از آن‌جا در برابر شوروی سابق و حکومت کمونیستی آن وفت آغاز کردند.

تصویر بندانگشتی

رویداد سوم حوت سال ۱۳۵۸ که از سوی برخی‌ها به‌نام "شب الله اکبر" نیز یاد می‌شود، به قیام مردم شهر کابل در برابر دولت جمهوری دموکراتیک اشاره می‌کند.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی سوم حوت را برای مردم کشور یک روز تاریخی عنوان می‌کند و می‌گوید که این روز منجر به شکست روس‌ها و حکومت کمونیستی آن وقت در کشور شد.

آقای مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «پاداش سوم حوت، روز قیام مردم کابل بود که با نعره‌های تکبیر در برابر باطل و تجاوز بیرونی ایستادگی کردند و نشان دادند که این ملت و مردم خواهان آزادی، استقلال، اسلامیت و دین هستند و هر کسی و هر مفکوره‌ی تحمیلی برای شان پذیرفتنی نیست.»

چنداول یکی از بخش‌های است که مردم کابل قیام شان را از آن‌جا در برابر شوروی سابق و حکومت کمونیستی آن وفت آغاز کردند. با گذشت ۴۴ سال از قیام خونین باشنده‌های کابل در برابر قشون شوروی در ۳ حوت، هنوز هم خاطره‌های آن روزها در ذهن مردم این شهر باقی مانده ‌است.

سید حسن باشنده کابل در باره سوم حوت گفت: «مردم کابل همان زمان هم آزادی کامل می‌خواستند حال هم، در همان شب جوان‌های ما را کمونیست‌های سابقه بردند و بندی کردند، شهید ساختند که تا حال مرده و زنده بعضی‌های شان گم است.»

جمعه خان یکی یگر از باشنده‌های کابل از خاطره‌های آن روزها گفت: «شبی که الله اکبر از چنداول کابل شروع شد، این منجر به قیام عمومی در تمام ولایت‌ها شد، آن شب سرآغاز یک فصل تاریخی و یک قیام عمومی بود.»

نیروهای شوروی در ششم جدی سال ۱۳۵۸ خورشیدی از طریق زمین و هوا بالای مردم افغانستان حمله کردند. باشند‌های کابل نزدیک به دو ماه بعد یعنی در سوم حوت همان سال دست به قیام زدند و این قیام در زمان کم در سراسر افغانستان گسترش یافت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره