Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

زندگی دشوار مهاجران افغان در ایران و ترکیه

شماری از مهاجران افغان در کشورهای ایران و ترکیه از ادامه بازداشت‌ها و برخورد نادرست حکومت‌های این دو کشور انتقاد دارند.

آنان با ابراز نگرانی از وضعیت ناگوار مهاجران افغان در ایران و ترکیه یک‌بار دیگر از حکومت سرپرست و نهادهای حقوقی خواستار رسیدگی به مشکلات شان شده‌اند.

مهاجرانی که در ایران بسر می‌برند، می‌گویند که حکومت این کشور مهاجران دارای مدرک قانونی را نیز بازداشت و مورد لت و کوب قرار می‌دهد.

اکبر سلطانی مهاجر افغان در ایران گفت: «مهاجرانی که به گونه‌ی قانونی وارد ایران شده‌اند نیز با مشکلات و چالش‌های روبه‌رو‌اند خواست ما از دولت این است که در وطن خودما زمینه‌ی کار را فراهم کنند تا جوانان انرژی و استعداد شان را در وطن خود به مصرف برسانند.»

محمد گل رییس مهاجران افغان در ترکیه گفت: «خواست ما از سفارت افغانستان این است که افغان‌های که به دلیل برخی مجبوریت‌ها و مشکلات کشور را ترک کرده و به ترکیه آمده‌اند باید برای آن‌ها زمینه‌ی قانونی شدن در این کشور فراهم شود.»

علی رضا آگاه مسایل مهاجران گفت: «دفترها و انجوهایی که در این دو کشور فعالیت دارند از آن‌ها خواهش داریم که هرچی زودتر این مشکلات را بررسی کنند و نا گفته نماند که دفتر و نمایندگی افغانستان یعنی سفارت افغانستان وظیفه دارد که در کشورهای که با هم‌وطن عزیز ما که به گونه‌ی قانونی بسر می‌برد بررسی کنند که چرا مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد.»

امارت اسلامی می‌گوید که آنان در صدد پیدا کردن راه حل برای حل چالش‌های مهاجران افغان در این کشورها هستند.

حمدالله فطرت معاون سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «دقیقا ما درباره مهاجران افغان نگران هستیم ما بارها در نشست‌های مختلف با مقام‌های ترکیه در این باره گفت‌وگو کرده‌ایم و از آن‌ها خواسته ایم که حتا در جریان بازگرداندن آنان با مهاجران برخورد انسانی و بشری صورت گیرد.»

پیش از این، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزرا هنگام بازدید از اردوگاه موقت مهاجران در شهرک تورخم از کشورهای همسایه خواست تا مهاجران افغان را ناگزیر به برگشت اجباری به کشور نکنند.

زندگی دشوار مهاجران افغان در ایران و ترکیه

امارت اسلامی می‌گوید که آنان در صدد پیدا کردن راه حل برای حل چالش‌های مهاجران افغان در این کشورها هستند.

تصویر بندانگشتی

شماری از مهاجران افغان در کشورهای ایران و ترکیه از ادامه بازداشت‌ها و برخورد نادرست حکومت‌های این دو کشور انتقاد دارند.

آنان با ابراز نگرانی از وضعیت ناگوار مهاجران افغان در ایران و ترکیه یک‌بار دیگر از حکومت سرپرست و نهادهای حقوقی خواستار رسیدگی به مشکلات شان شده‌اند.

مهاجرانی که در ایران بسر می‌برند، می‌گویند که حکومت این کشور مهاجران دارای مدرک قانونی را نیز بازداشت و مورد لت و کوب قرار می‌دهد.

اکبر سلطانی مهاجر افغان در ایران گفت: «مهاجرانی که به گونه‌ی قانونی وارد ایران شده‌اند نیز با مشکلات و چالش‌های روبه‌رو‌اند خواست ما از دولت این است که در وطن خودما زمینه‌ی کار را فراهم کنند تا جوانان انرژی و استعداد شان را در وطن خود به مصرف برسانند.»

محمد گل رییس مهاجران افغان در ترکیه گفت: «خواست ما از سفارت افغانستان این است که افغان‌های که به دلیل برخی مجبوریت‌ها و مشکلات کشور را ترک کرده و به ترکیه آمده‌اند باید برای آن‌ها زمینه‌ی قانونی شدن در این کشور فراهم شود.»

علی رضا آگاه مسایل مهاجران گفت: «دفترها و انجوهایی که در این دو کشور فعالیت دارند از آن‌ها خواهش داریم که هرچی زودتر این مشکلات را بررسی کنند و نا گفته نماند که دفتر و نمایندگی افغانستان یعنی سفارت افغانستان وظیفه دارد که در کشورهای که با هم‌وطن عزیز ما که به گونه‌ی قانونی بسر می‌برد بررسی کنند که چرا مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد.»

امارت اسلامی می‌گوید که آنان در صدد پیدا کردن راه حل برای حل چالش‌های مهاجران افغان در این کشورها هستند.

حمدالله فطرت معاون سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «دقیقا ما درباره مهاجران افغان نگران هستیم ما بارها در نشست‌های مختلف با مقام‌های ترکیه در این باره گفت‌وگو کرده‌ایم و از آن‌ها خواسته ایم که حتا در جریان بازگرداندن آنان با مهاجران برخورد انسانی و بشری صورت گیرد.»

پیش از این، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزرا هنگام بازدید از اردوگاه موقت مهاجران در شهرک تورخم از کشورهای همسایه خواست تا مهاجران افغان را ناگزیر به برگشت اجباری به کشور نکنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره