Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رهایی بیش از ۴هزار افغان از زندان‌های پاکستان

قونسل‌گری امارت اسلامی در کراچی پاکستان از رهایی بیش از ۴هزار زندانی افغان در یک سال گذشته از پاکستان خبر داده است.

عبدالجبار تخاری قونسل امارت اسلامی در شهر کراچی گفته است که تلاش‌ها برای رهایی بیش از ۲۰۰ نفر دیگر که در زندان‌های پاکستان به‌سر می‌برند، نیز جریان دارد.

بنابر سخنان آقای تخاری، اخراج مهاجران افغان از پاکستان نیز در حال حاضر کاهش یافته است.

قونسل امارت اسلامی در شهر کراچی پاکستان به طلوع‌نیوز گفت: «به تعداد ۲۰۰ نفر در زندان‌های ایالت سند داریم که سعی و کوشش برای رهایی هرچه زودتر آنان جریان دارد تا به وطن برگردند.»

با این حال برخی از مهاجران افغان در پاکستان نیز از کاهش آزار و اذیت مهاجران افغان توسط نظامیان پاکستانی سخن می‌زنند و از حکومت پاکستان خواستار حفظ این روند هستند.

حاجی نظر مهاجر افغان در پاکستان گفت: «در جریان دو ماه که انتخابات بود، آزار و اذیت و بازداشت مهاجران افغان متوقف شده بود و تنها کسانی گرفتار می‌شدند که به شکل غیرقانونی به پاکستان آمده بودند.»

آصفته ستانکزی فعال حقوق مهاجران به طلوع‌نیوز گفت: «نظام حاکم در قدرت در افغانستان، جدا از گفتمان‌های دیپلماتیکی، باید زمینه اشتغال، آموزش و یک زندگی با ثبات را برای شهروندان فراهم کند تا مانع مهاجرت‌های بیشتر گردد.»

از آغاز روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان تا اکنون بیش از ۶۰۰هزار مهاجر افغان به کشور برگشت داده شده‌اند.

رهایی بیش از ۴هزار افغان از زندان‌های پاکستان

مهاجران افغان در پاکستان نیز از کاهش آزار و اذیت مهاجران افغان توسط نظامیان پاکستانی سخن می‌زنند و از حکومت پاکستان خواستار حفظ این روند هستند.

تصویر بندانگشتی

قونسل‌گری امارت اسلامی در کراچی پاکستان از رهایی بیش از ۴هزار زندانی افغان در یک سال گذشته از پاکستان خبر داده است.

عبدالجبار تخاری قونسل امارت اسلامی در شهر کراچی گفته است که تلاش‌ها برای رهایی بیش از ۲۰۰ نفر دیگر که در زندان‌های پاکستان به‌سر می‌برند، نیز جریان دارد.

بنابر سخنان آقای تخاری، اخراج مهاجران افغان از پاکستان نیز در حال حاضر کاهش یافته است.

قونسل امارت اسلامی در شهر کراچی پاکستان به طلوع‌نیوز گفت: «به تعداد ۲۰۰ نفر در زندان‌های ایالت سند داریم که سعی و کوشش برای رهایی هرچه زودتر آنان جریان دارد تا به وطن برگردند.»

با این حال برخی از مهاجران افغان در پاکستان نیز از کاهش آزار و اذیت مهاجران افغان توسط نظامیان پاکستانی سخن می‌زنند و از حکومت پاکستان خواستار حفظ این روند هستند.

حاجی نظر مهاجر افغان در پاکستان گفت: «در جریان دو ماه که انتخابات بود، آزار و اذیت و بازداشت مهاجران افغان متوقف شده بود و تنها کسانی گرفتار می‌شدند که به شکل غیرقانونی به پاکستان آمده بودند.»

آصفته ستانکزی فعال حقوق مهاجران به طلوع‌نیوز گفت: «نظام حاکم در قدرت در افغانستان، جدا از گفتمان‌های دیپلماتیکی، باید زمینه اشتغال، آموزش و یک زندگی با ثبات را برای شهروندان فراهم کند تا مانع مهاجرت‌های بیشتر گردد.»

از آغاز روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان تا اکنون بیش از ۶۰۰هزار مهاجر افغان به کشور برگشت داده شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره