Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فردا شورای امنیت سازمان ملل میزبان نشستی پیرامون افغانستان خواهد بود

شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا (دوشنبه) نشستی را پیرامون اوضاع افغانستان پشت درهای بسته در مقر این سازمان برگزار می‌کند.

هم‌زمان با این، امارت از این سازمان می‌خواهد تا بجای پرداختن به مسایل بی‌اهمیت، به چالش‌های موجود میان امارت اسلامی و ملل متحد رسیدگی کند.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که سازمان ملل متحد نباید مانع روابط دیپلوماتیک کشورها با امارت اسلامی شود.

آقای مجاهد در این باره گفت: «باید تحریم‌ها و بعضی لست‌های که است برداشته شود، پول‌های مسدودشده رها شود و باید در این راستا همکاری کنند سازمان ملل می‌تواند با استفاده از وجاهت خود بعضی از کشورها را متقاعد کند که با افغانستان تعامل عادی و نارمل سیاسی را آغاز کنند و جلو پیشرفت دیپلوماتیک افغانستان گرفته نشود.» 

پیش از این، نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته بود که در این نشست قرار است انتونیو گوترش گزارشی از اوضاع افغانستان به این شورا به‌دنبال قطع‌نامه ۲۷۲۱شورای امنیت و تعیین نماینده ویژه برای افغانستان را ارایه کند. 

معین‌گل سمکنی آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «ملل متحد باید طوری برنامه‌ریزی کند که افغانستان طی برنامه‌های بزرگ دنیا دچار مشکل نشود که بار دیگر به میدان جنگ تبدیل نشود و در کنار آن باید با افغانستان مساعدت شود.»

واحد فقیری آگاه دیگر مسایل سیاسی گفت: «نشست‌های پی‌هم سازمان ملل درباره افغانستان بر این دلالت می‌کند که افغانستان هنوزهم از یاد جهانیان نرفته و این خوب است و به نفع افغانستان است که افغان‌ها بتواند کمک‌های جهانی را برای افغانستان جلب کنند.» 

پس از نشست دوحه به میزبانی انتونیو گوترش، این نخستین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان است.

فردا شورای امنیت سازمان ملل میزبان نشستی پیرامون افغانستان خواهد بود

هم‌زمان با این، امارت از این سازمان می‌خواهد تا بجای پرداختن به مسایل بی‌اهمیت، به چالش‌های موجود میان امارت اسلامی و ملل متحد رسیدگی کند.

تصویر بندانگشتی

شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا (دوشنبه) نشستی را پیرامون اوضاع افغانستان پشت درهای بسته در مقر این سازمان برگزار می‌کند.

هم‌زمان با این، امارت از این سازمان می‌خواهد تا بجای پرداختن به مسایل بی‌اهمیت، به چالش‌های موجود میان امارت اسلامی و ملل متحد رسیدگی کند.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که سازمان ملل متحد نباید مانع روابط دیپلوماتیک کشورها با امارت اسلامی شود.

آقای مجاهد در این باره گفت: «باید تحریم‌ها و بعضی لست‌های که است برداشته شود، پول‌های مسدودشده رها شود و باید در این راستا همکاری کنند سازمان ملل می‌تواند با استفاده از وجاهت خود بعضی از کشورها را متقاعد کند که با افغانستان تعامل عادی و نارمل سیاسی را آغاز کنند و جلو پیشرفت دیپلوماتیک افغانستان گرفته نشود.» 

پیش از این، نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته بود که در این نشست قرار است انتونیو گوترش گزارشی از اوضاع افغانستان به این شورا به‌دنبال قطع‌نامه ۲۷۲۱شورای امنیت و تعیین نماینده ویژه برای افغانستان را ارایه کند. 

معین‌گل سمکنی آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «ملل متحد باید طوری برنامه‌ریزی کند که افغانستان طی برنامه‌های بزرگ دنیا دچار مشکل نشود که بار دیگر به میدان جنگ تبدیل نشود و در کنار آن باید با افغانستان مساعدت شود.»

واحد فقیری آگاه دیگر مسایل سیاسی گفت: «نشست‌های پی‌هم سازمان ملل درباره افغانستان بر این دلالت می‌کند که افغانستان هنوزهم از یاد جهانیان نرفته و این خوب است و به نفع افغانستان است که افغان‌ها بتواند کمک‌های جهانی را برای افغانستان جلب کنند.» 

پس از نشست دوحه به میزبانی انتونیو گوترش، این نخستین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره