Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هیات امارت اسلامی به رهبری امیرخان متقی به ترکمنستان سفر کرد

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در راس هیاتی به‌شمول مسوولان وزارت معادن و پترولیم، اداره راه‌آهن و شرکت برشنا به ترکمنستان سفر کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که قرار است در این سفر درباره روابط دیپلوماتیک، توسعه روابط تجاری میان کابل و عشق‌‎آباد و افزایش سرمایه‌گذاری گفت‌وگو کنند.

آقای مجاهد در این باره گفت: «این‌ها در سفر خود در ترکمنستان بالای موضوعات دیپلوماتیک دو کشور و موضوعات تجارتی دو کشور صحبت خواهند کرد و در زمنیه فراهم‌سازی تسهیلات برای تجاران و هم‌چنان در بخش سرمایه‌گذاری همکاری ترکمنستان و بعضی پروژه‌های را که دو کشور با هم دارند، بالای آن صحبت خواهد شد و این سفر به هردو کشور مفید خواهد بود.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که در این سفر باید به‌حل چالش‌های بازرگانان در گرفتن ویزه ترکمنستان نیز توجه شود.

میرویس هوتک رییس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «به افغانستان هم از لحاظ تجارت و هم از لحاظ کشور ترانزیتی اهمیت دارد، متاسفانه که تا کنون تبادل هیات تجارتی کمرنگ بوده.»

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی و اقتصادی این‌گونه سفرها را در گسترش تعامل امارت اسلامی با دیگر کشورها سودمند می‌دانند. 

عبدالحق حماد آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «تا کنون سفرهای زیاد انجام شده است به کشورهای ترکمنستان، ازبیکستان و سایر کشورهای آسیایی مرکزی و آسیایی جنوبی تا خط وصلی که در نظر است به نقطه عمل راه پیدا کند.»

ناصر شفق استاد دانش‌گاه در این باره گفت: «با هر کشور خارجی رفت‌وآمد ما موثر است؛ اما در کشور به‌دلیل نبود یک شورای ملی، هر سفر برای ملت آن اطمینان را نمی‌دهد همانند این که شورای ملی آن تاثیر را برای مردم دارد.»

پیش از این نیز سرپرست وزارت خارجه به ایران و چین سفر کرده و درباره توسعه روابط بازرگانی و اقتصادی با مقام‌های این دو کشور گفت‌وگو کرده بود.

هیات امارت اسلامی به رهبری امیرخان متقی به ترکمنستان سفر کرد

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که قرار است در این سفر درباره روابط دیپلوماتیک، توسعه روابط تجاری میان کابل و عشق‌‎آباد و افزایش سرمایه‌گذاری گفت‌وگو کنند.

تصویر بندانگشتی

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در راس هیاتی به‌شمول مسوولان وزارت معادن و پترولیم، اداره راه‌آهن و شرکت برشنا به ترکمنستان سفر کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که قرار است در این سفر درباره روابط دیپلوماتیک، توسعه روابط تجاری میان کابل و عشق‌‎آباد و افزایش سرمایه‌گذاری گفت‌وگو کنند.

آقای مجاهد در این باره گفت: «این‌ها در سفر خود در ترکمنستان بالای موضوعات دیپلوماتیک دو کشور و موضوعات تجارتی دو کشور صحبت خواهند کرد و در زمنیه فراهم‌سازی تسهیلات برای تجاران و هم‌چنان در بخش سرمایه‌گذاری همکاری ترکمنستان و بعضی پروژه‌های را که دو کشور با هم دارند، بالای آن صحبت خواهد شد و این سفر به هردو کشور مفید خواهد بود.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که در این سفر باید به‌حل چالش‌های بازرگانان در گرفتن ویزه ترکمنستان نیز توجه شود.

میرویس هوتک رییس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «به افغانستان هم از لحاظ تجارت و هم از لحاظ کشور ترانزیتی اهمیت دارد، متاسفانه که تا کنون تبادل هیات تجارتی کمرنگ بوده.»

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی و اقتصادی این‌گونه سفرها را در گسترش تعامل امارت اسلامی با دیگر کشورها سودمند می‌دانند. 

عبدالحق حماد آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «تا کنون سفرهای زیاد انجام شده است به کشورهای ترکمنستان، ازبیکستان و سایر کشورهای آسیایی مرکزی و آسیایی جنوبی تا خط وصلی که در نظر است به نقطه عمل راه پیدا کند.»

ناصر شفق استاد دانش‌گاه در این باره گفت: «با هر کشور خارجی رفت‌وآمد ما موثر است؛ اما در کشور به‌دلیل نبود یک شورای ملی، هر سفر برای ملت آن اطمینان را نمی‌دهد همانند این که شورای ملی آن تاثیر را برای مردم دارد.»

پیش از این نیز سرپرست وزارت خارجه به ایران و چین سفر کرده و درباره توسعه روابط بازرگانی و اقتصادی با مقام‌های این دو کشور گفت‌وگو کرده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره