Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید ستانکزی به فراهم شدن زمینه‌ی مطالعه برای جوانان در کشور

شیر محمد عباس ستانکزی معین سیاسی وزارت خارجه می‌گوید که نهادهای آموزشی و تحصیلی امارت اسلامی باید زمینه‌های بهتر آموزش و مطالعه را برای جوانان در کشور فراهم کنند.

شیر محمد عباس ستانکزی کم‌بود کتاب‌خانه‌ها را در کشور یکی از چالش‌های جدی در بخش کم‌رنگ بودن مطالعه عنوان می‌کند.

آقای ستانکزی این سخنان را در برنامه روی نمایی کتاب‌های چاپ شده به شمول قرآن‌کریم که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود، بیان کرده است.

این مقام امارت اسلامی تصریح کرد: «اداره‌های امارتی که این مسوولیت مربوط شان می‌شود به ویژه وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت معارف  وزارت تحصیلات عالی کوشش کنند که برای مردم خود و برای دانش‌آموزان خود زمینه‌ی مطالعه را فراهم کنند تا آنان بدون هیچ نوع جنجالی در هر بخشی که می‌خواهند مطالعه کنند کتاب موجود باشد و زمینه‌ی آن نیز فراهم باشد.»

او همچنان تاکید دارد که در کتاب‌خانه‌های کشور بیش‌تر آثار و نوشته‌های چاپ شده کشورهای منطقه وجود دارد و باید در این بخش نیز تلاش شود.

هم‌زمان با این، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ درباره اهمیت  کتاب این گونه دیدگاه دارد.

مهاجر فراهی معاون والی هرات و معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «در کتاب‌ّا تاریخ و ارزش‌های گذشته یک کشور نگه داشته می‌شود و این کتاب است که کارنامه و تاریخ یک نسل را برای نسل آینده به ثبت می‌رساند.»

معین سیاسی وزارت خارجه هم‌چنان در بخشی از سخنان‌اش نقش جوانان را در توسعه و پیش‌رفت جامعه مهم عنوان کرده و تاکید می‌کند که جوانان  باید بیش‌تر مطالعه کنند و به مطالعه و تحقیق علاقه‌مندی زیاد داشته باشند.

تاکید ستانکزی به فراهم شدن زمینه‌ی مطالعه برای جوانان در کشور

او همچنان تاکید دارد که در کتاب‌خانه‌های کشور بیش‌تر آثار و نوشته‌های چاپ شده کشورهای منطقه وجود دارد و باید در این بخش نیز تلاش شود.

تصویر بندانگشتی

شیر محمد عباس ستانکزی معین سیاسی وزارت خارجه می‌گوید که نهادهای آموزشی و تحصیلی امارت اسلامی باید زمینه‌های بهتر آموزش و مطالعه را برای جوانان در کشور فراهم کنند.

شیر محمد عباس ستانکزی کم‌بود کتاب‌خانه‌ها را در کشور یکی از چالش‌های جدی در بخش کم‌رنگ بودن مطالعه عنوان می‌کند.

آقای ستانکزی این سخنان را در برنامه روی نمایی کتاب‌های چاپ شده به شمول قرآن‌کریم که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود، بیان کرده است.

این مقام امارت اسلامی تصریح کرد: «اداره‌های امارتی که این مسوولیت مربوط شان می‌شود به ویژه وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت معارف  وزارت تحصیلات عالی کوشش کنند که برای مردم خود و برای دانش‌آموزان خود زمینه‌ی مطالعه را فراهم کنند تا آنان بدون هیچ نوع جنجالی در هر بخشی که می‌خواهند مطالعه کنند کتاب موجود باشد و زمینه‌ی آن نیز فراهم باشد.»

او همچنان تاکید دارد که در کتاب‌خانه‌های کشور بیش‌تر آثار و نوشته‌های چاپ شده کشورهای منطقه وجود دارد و باید در این بخش نیز تلاش شود.

هم‌زمان با این، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ درباره اهمیت  کتاب این گونه دیدگاه دارد.

مهاجر فراهی معاون والی هرات و معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «در کتاب‌ّا تاریخ و ارزش‌های گذشته یک کشور نگه داشته می‌شود و این کتاب است که کارنامه و تاریخ یک نسل را برای نسل آینده به ثبت می‌رساند.»

معین سیاسی وزارت خارجه هم‌چنان در بخشی از سخنان‌اش نقش جوانان را در توسعه و پیش‌رفت جامعه مهم عنوان کرده و تاکید می‌کند که جوانان  باید بیش‌تر مطالعه کنند و به مطالعه و تحقیق علاقه‌مندی زیاد داشته باشند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره