Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خوش‌بینی ا.ا به بهبود روابط با حکومت تازه پاکستان

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در گفت‌وگوی ویژه به طلوع‌نیوز گفته که امیدوار است روابط میان کابل و اسلام‌آباد پس روی‌کار آمدن یک حکومت تازه در پاکستان، بهبود یابد.

سرپرست وزارت خارجه در این گفت‌وگو افزوده است که حکومت سرپرست افغانستان خواهان روابط نیک با همه کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه است.

آقای متقی در این باره گفت: «امیدوار هستیم که پس از انتخابات پاکستان و به میان آمدن حکومت تازه، قسمی که برخی مقام‌های بلندپایه اظهارات مثبت داشتند، وضعیت بهتر شود. مهم‌تر از هرچیز این است که مردم هر دو طرف خیلی غریب هستند، اقتصاد و امنیت آنان مهم اند و در همه بخش‌ها همکاری کرده‌ایم.»

این مقام ارشد حکومت سرپرست، اخراج مهاجران افغان از پاکستان را یک فشار سیاسی دانسته و تاکید ورزیده است که حضور مهاجران افغان در پاکستان هیچ تهدیدی برای آن کشور نبود.

او در باره اخراج مهاجران گفت: «اگر این‌ها [مهاجران] برای امنیت خطر بودند، آنان چهل سال در آن‌جا بودند، چرا آن وقت خطر نبود؟ حال هم میلیون‌ها نفر آن‌جا هستند، آنان چرا خطر نیستند؟ این‌ها دلیل شده نمی‌توانند.»

سرپرست وزارت خارجه هم‌چنان تاکید کرده است که کشورهای منطقه به این نتیجه رسیده‌اند که افغانستان دیگر برای آنان تهدید نیست.

امیرخان مقتی افزود: «وقتی یک نماینده از مسکو از بی‌جینگ و از تمامی کشورهای منطقه این‌جا میاید و دور یک میز می‌نشیند، این به تمام دنیا یک پیام است و آن این‌که در افغانستان حالا امنیت است و اطمینان وجود دارد و منطقه با افغانستان خوشحال است و مردم‌های کشورهای دور هم باید در این راستا گام بردارند.»

این در حالی‌ست که مهلت حکومت موقت پاکستان برای بود و باش مهاجران غیرقانونی افغان تا دو روز دیگر پایان می‌یابد.

خوش‌بینی ا.ا به بهبود روابط با حکومت تازه پاکستان

سرپرست وزارت خارجه هم‌چنان تاکید کرده است که کشورهای منطقه به این نتیجه رسیده‌اند که افغانستان دیگر برای آنان تهدید نیست.

تصویر بندانگشتی

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در گفت‌وگوی ویژه به طلوع‌نیوز گفته که امیدوار است روابط میان کابل و اسلام‌آباد پس روی‌کار آمدن یک حکومت تازه در پاکستان، بهبود یابد.

سرپرست وزارت خارجه در این گفت‌وگو افزوده است که حکومت سرپرست افغانستان خواهان روابط نیک با همه کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه است.

آقای متقی در این باره گفت: «امیدوار هستیم که پس از انتخابات پاکستان و به میان آمدن حکومت تازه، قسمی که برخی مقام‌های بلندپایه اظهارات مثبت داشتند، وضعیت بهتر شود. مهم‌تر از هرچیز این است که مردم هر دو طرف خیلی غریب هستند، اقتصاد و امنیت آنان مهم اند و در همه بخش‌ها همکاری کرده‌ایم.»

این مقام ارشد حکومت سرپرست، اخراج مهاجران افغان از پاکستان را یک فشار سیاسی دانسته و تاکید ورزیده است که حضور مهاجران افغان در پاکستان هیچ تهدیدی برای آن کشور نبود.

او در باره اخراج مهاجران گفت: «اگر این‌ها [مهاجران] برای امنیت خطر بودند، آنان چهل سال در آن‌جا بودند، چرا آن وقت خطر نبود؟ حال هم میلیون‌ها نفر آن‌جا هستند، آنان چرا خطر نیستند؟ این‌ها دلیل شده نمی‌توانند.»

سرپرست وزارت خارجه هم‌چنان تاکید کرده است که کشورهای منطقه به این نتیجه رسیده‌اند که افغانستان دیگر برای آنان تهدید نیست.

امیرخان مقتی افزود: «وقتی یک نماینده از مسکو از بی‌جینگ و از تمامی کشورهای منطقه این‌جا میاید و دور یک میز می‌نشیند، این به تمام دنیا یک پیام است و آن این‌که در افغانستان حالا امنیت است و اطمینان وجود دارد و منطقه با افغانستان خوشحال است و مردم‌های کشورهای دور هم باید در این راستا گام بردارند.»

این در حالی‌ست که مهلت حکومت موقت پاکستان برای بود و باش مهاجران غیرقانونی افغان تا دو روز دیگر پایان می‌یابد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره