Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادعای بلینکن؛ طالبان خلاف خواست‌های مردم افغانستان عمل می‌کنند

انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در نشستی زیر نام "ائتلاف برای مقاومت اقتصادی زنان افغانستان" بار دیگر از وضع محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان انتقاد کرده و آن را نقض حقوق بشر خوانده است.

آقای بلینکن که بنیان‌گذار این ائتلاف است، افزوده که «طالبان» خلاف خواست‌های مردم افغانستان عمل می‌کنند و فرمان‌های آنان بر زنان آزادی‌های اساسی و حقوق بشر را نقض کرده است.

به گفته‌ی آقای بلینکن، دست‌رسی زنان به کار می‌تواند تا بیش از یک‌میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان اضافه کنند.

انتونی بلینکن افزوده است: «محدودیت‌های طالبان توانایی افغانستان را از بین می‌برد. اگر زنان و دختران می‌توانستند یاد بگیرند، بتوانند کار کنند، کل کشور از آن سود می‌بُرد. زنان می‌توانستند روی سفره‌های خانواده خود غذا بگذارند. اگر به زنان اجازه داده شود، آنان بیش از یک‌میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان اضافه خواهند کرد. فُرصت‌های اقتصادی پیش‌نیاز صلح پایدار و امنیت پایدار است، از همین‌رو، مشارکت زنان نیز به ایجاد جامعه انعطاف‌پذیرتر کمک می‌کند. اگر به زنان و دختران اجازه داده نشود که از توانایی خود استفاده کنند، این یک ضرر برای افغانستان است.»

آقای بلینکن در این نشست که در وزارت خارجه امریکا برگزار شده بود، از آغاز سه برنامه جدید آموزشی به‌ویژه در بخش تجارت زنان افغانستان سخن زده است.

فراهم‌سازی دوره‌های آموزشی مجازی و آموزش مهارت‌ها برای زنان افغان در سراسر جهان برای اشتغال‌زایی و کسب درآمد، ارایه بورسیه‌های تحصیلی از سوی ایالات متحده و بنیاد آموزش تا پناهجویان زن افغان در ایالات متحده بتوانند مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را به پایان برسانند، پشتیبانی زنان افغان در راستای آغاز و رشد تجارت شان از برنامه‌هایی اند که قرار است آغاز شوند.

همزمان رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان در این نشست گفته است که ایالات متحده و جامعه جهانی متعهد به همکاری با زنان در افغانستان اند.

او افزوده است: «زنان و دختران افغان از ما نمی‌خواهند که آنان را قربانی ببینیم؛ بل زنان و دختران افغان از ما می‌خواهند که مبارزه شرافت‌مندانه آنان را برای حقوق شان به‌رسمیت بشناسیم. دوم، زنان و دختران افغان از ما می‌خواهند که آنان را همچون شریک، وارد گفت‌وگوهای خود بسازیم و سوم زنان و دختران افغان از ما می‌خواهند که با خلاقیت، انعطاف‌پذیری و اراده آنان هدایت شویم.»

همزمان با این اتاق تجارت و صنایع زنان کشور گفته است که باید تمرکز بیشتر روی رشد و توان‌مندسازی زنان در داخل کشور صورت گیرد.

سلما یوسف‌زی رییس اتاق تجارت و صنایع زنان گفت: «اگر برنامه‌ها روی خانم‌هایی که در داخل افغانستان هستند و آسیب‌پذیر هستند تطبیق شود بهتر و خوب‌تر است.»

این در حالی‌ست که ۸۹۸ روز از بسته شدن دروازه مکتب‌ها به‌روی دختران بالاتر صنف ششم و ۸۹۰ روز هم از دستور وزارت اقتصاد مبنی بر جلوگیری از کار زنان می‌گذرد.

ادعای بلینکن؛ طالبان خلاف خواست‌های مردم افغانستان عمل می‌کنند

آقای بلینکن در این نشست در وزارت خارجه امریکا از آغاز سه برنامه جدید آموزشی به‌ویژه در بخش تجارت زنان افغانستان سخن زده است.

تصویر بندانگشتی

انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در نشستی زیر نام "ائتلاف برای مقاومت اقتصادی زنان افغانستان" بار دیگر از وضع محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان انتقاد کرده و آن را نقض حقوق بشر خوانده است.

آقای بلینکن که بنیان‌گذار این ائتلاف است، افزوده که «طالبان» خلاف خواست‌های مردم افغانستان عمل می‌کنند و فرمان‌های آنان بر زنان آزادی‌های اساسی و حقوق بشر را نقض کرده است.

به گفته‌ی آقای بلینکن، دست‌رسی زنان به کار می‌تواند تا بیش از یک‌میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان اضافه کنند.

انتونی بلینکن افزوده است: «محدودیت‌های طالبان توانایی افغانستان را از بین می‌برد. اگر زنان و دختران می‌توانستند یاد بگیرند، بتوانند کار کنند، کل کشور از آن سود می‌بُرد. زنان می‌توانستند روی سفره‌های خانواده خود غذا بگذارند. اگر به زنان اجازه داده شود، آنان بیش از یک‌میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان اضافه خواهند کرد. فُرصت‌های اقتصادی پیش‌نیاز صلح پایدار و امنیت پایدار است، از همین‌رو، مشارکت زنان نیز به ایجاد جامعه انعطاف‌پذیرتر کمک می‌کند. اگر به زنان و دختران اجازه داده نشود که از توانایی خود استفاده کنند، این یک ضرر برای افغانستان است.»

آقای بلینکن در این نشست که در وزارت خارجه امریکا برگزار شده بود، از آغاز سه برنامه جدید آموزشی به‌ویژه در بخش تجارت زنان افغانستان سخن زده است.

فراهم‌سازی دوره‌های آموزشی مجازی و آموزش مهارت‌ها برای زنان افغان در سراسر جهان برای اشتغال‌زایی و کسب درآمد، ارایه بورسیه‌های تحصیلی از سوی ایالات متحده و بنیاد آموزش تا پناهجویان زن افغان در ایالات متحده بتوانند مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را به پایان برسانند، پشتیبانی زنان افغان در راستای آغاز و رشد تجارت شان از برنامه‌هایی اند که قرار است آغاز شوند.

همزمان رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان در این نشست گفته است که ایالات متحده و جامعه جهانی متعهد به همکاری با زنان در افغانستان اند.

او افزوده است: «زنان و دختران افغان از ما نمی‌خواهند که آنان را قربانی ببینیم؛ بل زنان و دختران افغان از ما می‌خواهند که مبارزه شرافت‌مندانه آنان را برای حقوق شان به‌رسمیت بشناسیم. دوم، زنان و دختران افغان از ما می‌خواهند که آنان را همچون شریک، وارد گفت‌وگوهای خود بسازیم و سوم زنان و دختران افغان از ما می‌خواهند که با خلاقیت، انعطاف‌پذیری و اراده آنان هدایت شویم.»

همزمان با این اتاق تجارت و صنایع زنان کشور گفته است که باید تمرکز بیشتر روی رشد و توان‌مندسازی زنان در داخل کشور صورت گیرد.

سلما یوسف‌زی رییس اتاق تجارت و صنایع زنان گفت: «اگر برنامه‌ها روی خانم‌هایی که در داخل افغانستان هستند و آسیب‌پذیر هستند تطبیق شود بهتر و خوب‌تر است.»

این در حالی‌ست که ۸۹۸ روز از بسته شدن دروازه مکتب‌ها به‌روی دختران بالاتر صنف ششم و ۸۹۰ روز هم از دستور وزارت اقتصاد مبنی بر جلوگیری از کار زنان می‌گذرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره