Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گردآوری حدود پنجاه هزار تکدی‌گر در بیش از یک سال در کشور

وزارت کار و امور اجتماعی از گردآوری پنجاه‌ هزار تکدی‌گر در بیش از یک سال در سراسر کشور خبر می‌دهد.

سمیع‌الله ابراهیمی سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که از پنجاه هزار تکدی‌گر جمع آوری‌شده، حدود دو و نیم هزار خانواده آن نیازمندان واقعی و متباقی آن هم‌چون تکدی‌گران حرفه‌ای شناسایی شده‌اند.

آقای ابراهیمی افزود: «تا اکنون تقریبن حدود پنجاه هزار تن گردآوری شده که در بین آن‌ها بیش از نیم آن‌ها گدایی‌گران حرفه‌ای هستند، آن گدایی‌گرانی که به گونه واقعی مستحق هستند تقریبن دو نیم هزار خانواده هستند و با آن‌ها کمک‌های خوراکی نیز جریان دارند.»

هم‌زمان با این، برخی از شهروندان کشور می‌گویند که چالش‌های اقتصادی آنان را مجبور کرده که به تکدی رو آورند.

بارش برف و باران هرچند که برای مردم نویدی خوبی‌ست، اما بانو عایشه به طلوع‌نیوز می‌گوید که چالش‌های اقتصادی و سرمای زمستان او را مجبور کرده که دست به تکدی‌گری بزند.

عایشه گفت: «هیچ چیز نداریم در این سردی از صبح تا حالا ۳۰ افغانی پیدا کردم، پول نان خشک را نداریم، پول یک خوردنی و پوشیدنی را نداریم یک شوهر پیر، سه دختر جوان در خانه هیچ چیز نداریم.»

عبدالرزاق تکدی‌گر دیگر گفت: «در این‌جا میاییم می‌نشینیم یگان مسلمان یک پنجاه، صدی و یک پنج نانی برای ما دادن یا ندادن گشنه، تشنه پس خانه می‌روم.»

پیش از این معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا گفته بود که برای تکدی‌گران که توانایی داشته باشند، زمینه کار فراهم می‌شود و برای کسانی که توانایی نداشته باشند، معاش تعیین می‌شود.

گردآوری حدود پنجاه هزار تکدی‌گر در بیش از یک سال در کشور

هم‌زمان با این، برخی از شهروندان کشور می‌گویند که چالش‌های اقتصادی آنان را مجبور کرده که به تکدی رو آورند.

تصویر بندانگشتی

وزارت کار و امور اجتماعی از گردآوری پنجاه‌ هزار تکدی‌گر در بیش از یک سال در سراسر کشور خبر می‌دهد.

سمیع‌الله ابراهیمی سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که از پنجاه هزار تکدی‌گر جمع آوری‌شده، حدود دو و نیم هزار خانواده آن نیازمندان واقعی و متباقی آن هم‌چون تکدی‌گران حرفه‌ای شناسایی شده‌اند.

آقای ابراهیمی افزود: «تا اکنون تقریبن حدود پنجاه هزار تن گردآوری شده که در بین آن‌ها بیش از نیم آن‌ها گدایی‌گران حرفه‌ای هستند، آن گدایی‌گرانی که به گونه واقعی مستحق هستند تقریبن دو نیم هزار خانواده هستند و با آن‌ها کمک‌های خوراکی نیز جریان دارند.»

هم‌زمان با این، برخی از شهروندان کشور می‌گویند که چالش‌های اقتصادی آنان را مجبور کرده که به تکدی رو آورند.

بارش برف و باران هرچند که برای مردم نویدی خوبی‌ست، اما بانو عایشه به طلوع‌نیوز می‌گوید که چالش‌های اقتصادی و سرمای زمستان او را مجبور کرده که دست به تکدی‌گری بزند.

عایشه گفت: «هیچ چیز نداریم در این سردی از صبح تا حالا ۳۰ افغانی پیدا کردم، پول نان خشک را نداریم، پول یک خوردنی و پوشیدنی را نداریم یک شوهر پیر، سه دختر جوان در خانه هیچ چیز نداریم.»

عبدالرزاق تکدی‌گر دیگر گفت: «در این‌جا میاییم می‌نشینیم یگان مسلمان یک پنجاه، صدی و یک پنج نانی برای ما دادن یا ندادن گشنه، تشنه پس خانه می‌روم.»

پیش از این معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا گفته بود که برای تکدی‌گران که توانایی داشته باشند، زمینه کار فراهم می‌شود و برای کسانی که توانایی نداشته باشند، معاش تعیین می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره