Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدگاه‌ها درباره امضای توافق‌نامه دوحه

مقام‌های محلی در شماری از ولایت‌ها، امضای توافق‌نامه دوحه را زمینه‌ساز پایان جنگ و خروج نیروهای خارجی از کشور خوانده‌اند.

آنان این اظهارات را در نشست‌هایی که در پیوند به چهار ساله شدن امضای توفق‌نامه دوحه میان امارت اسلامی و ایالات متحده امریکا، برگزار شده بود ابراز کردند.

سیف‌الدین معتصم رییس اطلاعات و فرهنگ جوزجان درباره این توافق‌نامه گفته است: «برکت همان مشکلات بود که خداوند یک نظام اسلامی را آورد که امروز همه افغان‌ها بالای آن افتخار می‌کنند.»

امین‌الله طیب معاون والی بدخشان در نشستی چنین گفته است: «حمله امریکا و متحدان‌اش را بازهم ما محکوم می‌کنیم. آن‌ها کار غلط کردند که به افغانستان آمدند، خودشان هم تباه شدند و ملت افغانستان را هم در امتحان‌ها قرار دادند.»

عبدالقیوم روحانی معاون والی نیمروز هم امروز در نشستی در این ولایت گفته است: «ملت ما در تمام بیست سال چنین روز خوش ندیده بودند. در هر خانه شهید بود، زخمی بود و از هر خانه یکی هم زندانی بود.»

از سویس‌هم برخی شهروندان کشور به این باورند که کشورهای غربی به رهبری امریکا در زمان حضور شان در افغانستان، هیچ کاری بنیاد در کشور انجام ندادند.

جان محمد باشنده نیمروز می‌گوید: «امریکایی‌ها در بیست سال که در افغانستان بودند، کار بنیادی نکردند که برای افغان‌ها زمینه کار فراهم شود.»

یولداش باشنده جوزجان درباره حضور امریکا گفت: «امروز دهم حوت، روز ختم اشغال و موفقیت امارت اسلامی است. ما از این روز حمایت می‌کنیم و به امید صلح سرتاسری در افغانستان می‌باشیم.»

توافق‌نامه دوحه پس از ۱۸ماه گفت‌وگو در دهم حوت ۱۳۹۸ در دوحه قطر به امضا رسید.

دیدگاه‌ها درباره امضای توافق‌نامه دوحه

برخی شهروندان کشور به این باورند که کشورهای غربی به رهبری امریکا در زمان حضور شان در افغانستان، هیچ کاری بنیاد در کشور انجام ندادند.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های محلی در شماری از ولایت‌ها، امضای توافق‌نامه دوحه را زمینه‌ساز پایان جنگ و خروج نیروهای خارجی از کشور خوانده‌اند.

آنان این اظهارات را در نشست‌هایی که در پیوند به چهار ساله شدن امضای توفق‌نامه دوحه میان امارت اسلامی و ایالات متحده امریکا، برگزار شده بود ابراز کردند.

سیف‌الدین معتصم رییس اطلاعات و فرهنگ جوزجان درباره این توافق‌نامه گفته است: «برکت همان مشکلات بود که خداوند یک نظام اسلامی را آورد که امروز همه افغان‌ها بالای آن افتخار می‌کنند.»

امین‌الله طیب معاون والی بدخشان در نشستی چنین گفته است: «حمله امریکا و متحدان‌اش را بازهم ما محکوم می‌کنیم. آن‌ها کار غلط کردند که به افغانستان آمدند، خودشان هم تباه شدند و ملت افغانستان را هم در امتحان‌ها قرار دادند.»

عبدالقیوم روحانی معاون والی نیمروز هم امروز در نشستی در این ولایت گفته است: «ملت ما در تمام بیست سال چنین روز خوش ندیده بودند. در هر خانه شهید بود، زخمی بود و از هر خانه یکی هم زندانی بود.»

از سویس‌هم برخی شهروندان کشور به این باورند که کشورهای غربی به رهبری امریکا در زمان حضور شان در افغانستان، هیچ کاری بنیاد در کشور انجام ندادند.

جان محمد باشنده نیمروز می‌گوید: «امریکایی‌ها در بیست سال که در افغانستان بودند، کار بنیادی نکردند که برای افغان‌ها زمینه کار فراهم شود.»

یولداش باشنده جوزجان درباره حضور امریکا گفت: «امروز دهم حوت، روز ختم اشغال و موفقیت امارت اسلامی است. ما از این روز حمایت می‌کنیم و به امید صلح سرتاسری در افغانستان می‌باشیم.»

توافق‌نامه دوحه پس از ۱۸ماه گفت‌وگو در دهم حوت ۱۳۹۸ در دوحه قطر به امضا رسید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره