Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گوترش از عدم دست‌رسی زنان افغان به حقوق شان ابراز نگرانی کرد

انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در نشستی که در مقر این سازمان برگزار شده بود، از عدم دست‌رسی زنان به حقوق شان در افغانستان، ابراز نگرانی کرده است.

آقای گوترش گفته است که برخی کشورها در زمینه برابری جنسیتی پیشرفت کرده بود؛ اما اکنون این پیشرفت‌ها معکوس شده است.

دبیرکل سازمان ملل متحد در این نشست افغانستان را از برجسته‌ترین نمونه‌های عدم برابری جنسیتی خوانده است.

او افزوده است: «در حال حاضر در سراسر جهان، حقوق زنان مورد حمله قرار می‌گیرد، فضای مدنی محدودتر شده و مدافعان حقوق زن به علت شجاعت در بیان درخواست‌های شان برای تامین عدالت، با تهدیدهای خشونت‌آمیز روبه‌رو می‌شوند که افغانستان برجسته‌ترین نمونه آن است.»

امارت اسلامی همواره گفته است که حقوق زنان در کشور تامین است و سازمان‌ها نباید در مسایل داخلی افغانستان دخالت کنند.

لمیا شیرزاد فعال حقوق زن گفت: «عدم حمایت واقعی و صادقانه نهادهای حقوق بشری سازمان ملل و اهداف استخباراتی قدرت‌های بزرگ و تامین منافع شان در شماری از کشورها باعث معکوس شدن بیشتر فعالیت‌های مدنی و محدودیت‌ها علیه زنان شده است و زنان در افغانستان نیز قربانی همین اهداف نهادهای حقوق بشری و اهداف استخباراتی شدند.»

طارق فرهادی یکی از آگاهان مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «محدودیت بر تعلیم دختران در افغانستان مانع رشد آنان می‌شود و تمام حقوق اسلامی خود را در حقیقت فعلا به دست ندارند و این نقیصه باید حل شود که جامعه تربیوی و مدنی افغانستان غنی‌تر شود.»

سفیر ایرلند در سازمان ملل متحد روز گذشته گفته بود که وضع محدودیت‌های کاری بر زنان و نرفتن آنان به مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها را سبب رکود اقتصاد افغانستان شده است.

گوترش از عدم دست‌رسی زنان افغان به حقوق شان ابراز نگرانی کرد

امارت اسلامی همواره گفته است که حقوق زنان در کشور تامین است و سازمان‌ها نباید در مسایل داخلی افغانستان دخالت کنند.

تصویر بندانگشتی

انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در نشستی که در مقر این سازمان برگزار شده بود، از عدم دست‌رسی زنان به حقوق شان در افغانستان، ابراز نگرانی کرده است.

آقای گوترش گفته است که برخی کشورها در زمینه برابری جنسیتی پیشرفت کرده بود؛ اما اکنون این پیشرفت‌ها معکوس شده است.

دبیرکل سازمان ملل متحد در این نشست افغانستان را از برجسته‌ترین نمونه‌های عدم برابری جنسیتی خوانده است.

او افزوده است: «در حال حاضر در سراسر جهان، حقوق زنان مورد حمله قرار می‌گیرد، فضای مدنی محدودتر شده و مدافعان حقوق زن به علت شجاعت در بیان درخواست‌های شان برای تامین عدالت، با تهدیدهای خشونت‌آمیز روبه‌رو می‌شوند که افغانستان برجسته‌ترین نمونه آن است.»

امارت اسلامی همواره گفته است که حقوق زنان در کشور تامین است و سازمان‌ها نباید در مسایل داخلی افغانستان دخالت کنند.

لمیا شیرزاد فعال حقوق زن گفت: «عدم حمایت واقعی و صادقانه نهادهای حقوق بشری سازمان ملل و اهداف استخباراتی قدرت‌های بزرگ و تامین منافع شان در شماری از کشورها باعث معکوس شدن بیشتر فعالیت‌های مدنی و محدودیت‌ها علیه زنان شده است و زنان در افغانستان نیز قربانی همین اهداف نهادهای حقوق بشری و اهداف استخباراتی شدند.»

طارق فرهادی یکی از آگاهان مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «محدودیت بر تعلیم دختران در افغانستان مانع رشد آنان می‌شود و تمام حقوق اسلامی خود را در حقیقت فعلا به دست ندارند و این نقیصه باید حل شود که جامعه تربیوی و مدنی افغانستان غنی‌تر شود.»

سفیر ایرلند در سازمان ملل متحد روز گذشته گفته بود که وضع محدودیت‌های کاری بر زنان و نرفتن آنان به مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها را سبب رکود اقتصاد افغانستان شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره