Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: بیش از ۲۵۰۰ ناشنوا و نابینا سرگرم آموزش اند

مسوولان اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی می‌گویند که بیش از ۲۵۰۰ ناشنوا و نابینا در مرکز‌های روشن دلان و ناشنوایان کشور سرگرم آموزش‌های آموزشی و حرفوی اند.

نجیب‌الله امین سخن‌گوی این اداره می‌افزاید که قرار است سال آینده بیش از چهار مرکز ناشنوایان و نابینایان در ولایت‌های فاریاب، تخار، جوزجان و هلمند ایجاد شود.

سخن‌گوی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی بیان کرد: «در چهار ولایت دیگر ما تصمیم داریم که مرکز ایجاد کنیم که از آن جمله ولایت‌های تخار، هلمند، فاریاب و جوزجان  در پلان اند.»

به گفته‌ی او، هم‌اکنون بیش از ۱۶ مرکز آموزشی و حرفوی در ۱۴ ولایت کشور برای نابینایان و ناشنوایان وجود دارد.

علی‌ضیای ۲۱ ساله جوان نابینایی است که از یازده سال به این‌سو سرگرم آموزش در مرکز روشن دلان بوده، او اکنون آرزو دارد به عنوان یک آموزگار برای هم‌نوعان خودش خدمت کند.

علی ضیا به خبرنگار طلوع‌نیوز درباره آموخته‌های اش از مرکز روشن دلان چنین گفت: «اینجا درس می‌خوانیم مثل دیگر مکتب‌ها اینجا ما در بخش‌های هنر حرفه و آموزش‌های کمپیوتر آموزش می‌بینیم.»

مصطفی ۲۴ ساله که قادر به شنیدن صدایی نیست خواهان فراهم شدن زمینه‌ی کار است.

مصطفی ناشنوا گفت: «تقدیر را خداوند می‌فهمد بیبینم کدام کاری پیدا می‌توانم یا خیر که در او شامل شوم گرافیک باشد طراحی باشد بخش‌های مختلف باشد خوش دارم شامل شوم و درس بدهم.»

هم‌زمان با این، شماری از نابینایان و ناشنوایان از امارت اسلامی می‌خواهند تا برای جامعه معلولان توجه و برای آنان زمینه کار را فراهم کنند.

محمد حسینی نابینا گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که برای معلولان زمینه‌ی کار فراهم شود و توجه خاضی بالای این‌ها صورت گیرد.»

آمر مرکز نابینایان می‌گوید که در سال آینده پروسه جذب شان بیش‌تر شده و پلان‌های نیز روی دست است.

نور محمد فیضی آمر انستیتیوت نابینایان گفت: «ما به گونه‌ی منظم برای آن‌ها درس می‌دهیم ترانسپورت داریم که این را ما می‌خواهیم در سال آینده هم بهتر کنیم و معیارهای اداره خود را برای آنان بر بنیاد معیارهای بین‌المللی عیار کنیم و درس‌ها را نیز وسعت بدهیم.»

پیش از این، نیز شماری از نابینایان در کشور از عدم رسیدگی به چالش‌های شان از سوی حکومت و نهادها  شکایت داشتند.

مسوولان: بیش از ۲۵۰۰ ناشنوا و نابینا سرگرم آموزش اند

هم‌زمان با این، شماری از نابینایان و ناشنوایان از امارت اسلامی می‌خواهند تا برای جامعه معلولان توجه و برای آنان زمینه کار را فراهم کنند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی می‌گویند که بیش از ۲۵۰۰ ناشنوا و نابینا در مرکز‌های روشن دلان و ناشنوایان کشور سرگرم آموزش‌های آموزشی و حرفوی اند.

نجیب‌الله امین سخن‌گوی این اداره می‌افزاید که قرار است سال آینده بیش از چهار مرکز ناشنوایان و نابینایان در ولایت‌های فاریاب، تخار، جوزجان و هلمند ایجاد شود.

سخن‌گوی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی بیان کرد: «در چهار ولایت دیگر ما تصمیم داریم که مرکز ایجاد کنیم که از آن جمله ولایت‌های تخار، هلمند، فاریاب و جوزجان  در پلان اند.»

به گفته‌ی او، هم‌اکنون بیش از ۱۶ مرکز آموزشی و حرفوی در ۱۴ ولایت کشور برای نابینایان و ناشنوایان وجود دارد.

علی‌ضیای ۲۱ ساله جوان نابینایی است که از یازده سال به این‌سو سرگرم آموزش در مرکز روشن دلان بوده، او اکنون آرزو دارد به عنوان یک آموزگار برای هم‌نوعان خودش خدمت کند.

علی ضیا به خبرنگار طلوع‌نیوز درباره آموخته‌های اش از مرکز روشن دلان چنین گفت: «اینجا درس می‌خوانیم مثل دیگر مکتب‌ها اینجا ما در بخش‌های هنر حرفه و آموزش‌های کمپیوتر آموزش می‌بینیم.»

مصطفی ۲۴ ساله که قادر به شنیدن صدایی نیست خواهان فراهم شدن زمینه‌ی کار است.

مصطفی ناشنوا گفت: «تقدیر را خداوند می‌فهمد بیبینم کدام کاری پیدا می‌توانم یا خیر که در او شامل شوم گرافیک باشد طراحی باشد بخش‌های مختلف باشد خوش دارم شامل شوم و درس بدهم.»

هم‌زمان با این، شماری از نابینایان و ناشنوایان از امارت اسلامی می‌خواهند تا برای جامعه معلولان توجه و برای آنان زمینه کار را فراهم کنند.

محمد حسینی نابینا گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که برای معلولان زمینه‌ی کار فراهم شود و توجه خاضی بالای این‌ها صورت گیرد.»

آمر مرکز نابینایان می‌گوید که در سال آینده پروسه جذب شان بیش‌تر شده و پلان‌های نیز روی دست است.

نور محمد فیضی آمر انستیتیوت نابینایان گفت: «ما به گونه‌ی منظم برای آن‌ها درس می‌دهیم ترانسپورت داریم که این را ما می‌خواهیم در سال آینده هم بهتر کنیم و معیارهای اداره خود را برای آنان بر بنیاد معیارهای بین‌المللی عیار کنیم و درس‌ها را نیز وسعت بدهیم.»

پیش از این، نیز شماری از نابینایان در کشور از عدم رسیدگی به چالش‌های شان از سوی حکومت و نهادها  شکایت داشتند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره