Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نماز عید در ارگ با حضور مقام‌های امارت اسلامی

نماز عید با حضور مقام‌های گوناگون امارت اسلامی در ارگ برگزار شد.

نور محمد ثاقب سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف در سخنرانی قبل از ادای نماز عید، گزارش سازمان ملل متحد در باره سرکوب مخالفان سیاسی امارت اسلامی را در کشور رد می‌کند.

به گفته‌ی این مقام امارت اسلامی، فرمان عفو عمومی در کشور اجرایی‌ست، از همین رو امارت اسلامی با مخالفان سیاسی‌اش کاری ندارد.

آقای ثاقب در این باره گفت: «گزارش ملل متحد نشر شده که در افغانستان و امارت اسلامی و به اصطلاح آن‌ها طالبان مخالفان سیاسی شان را از بین می‌برند که این پروپاگند است.»

نور محمد ثاقب در بخشی دیگر از سخنانش به کم‌کاری‌های حکومت پیشین در بخش فساد اداری، مدیریت سرحدات، تجزیه افغانستان و مسایل دیگر نیز پرداخته است.

ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا نیز در سخنانی، اتحاد میان مسلمانان جهان را مهم می‌داند.

آقای برادر این باره گفت: «برای تمام مسلمانان عید فطر را مبارک می‌گویم. خدای پاک برای تمام مسلمانان اتفاق و اتحاد بدهد و توان بدهد که همین اتفاق همیشه باشد.»

هم‌زمان با این، عبدالواسیع خادم رییس دفتر عمومی ریاست‌الوزرا در بیانیه‌ای از شهروندان افغان در خارج از  کشور خواست تا دوباره به کشور برگردند.

آقای خادم گفت: «از تمام شهروندان می‌خواهیم که وطن آرامی است و حالت فعلی با ثبات است ثبات سرتاسری، امنیت، وحدت ملی در کشور وجود دارد و این وضعیت آماده شده را حمایت کنیم.»

عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست‌الوزرا گفت: «ما در افغانستان یک آینده متعالی و یک افغانستان متمدن و مترقی و افغانستانی که در این خطه بتواند رقابت داشته باشد داشته باشیم.»

ملا محمد حسن آخند رییس‌الوزرای امارت اسلامی نیز در پیام عیدی اش، از شهروندان کشور که در بیرون هستند خواسته تا دوباره به کشور برگردند.

او هم‌چنان از سرمایه‌گذاران و تاجران کشور خواسته که در شرایط بد اقتصادی با خانودهای نیازمند و بی‌سرپرست همکاری کنند.

برگزاری نماز عید در ارگ با حضور مقام‌های امارت اسلامی

به گفته‌ی این مقام امارت اسلامی، فرمان عفو عمومی در کشور اجرایی‌ست، از همین رو امارت اسلامی با مخالفان سیاسی‌اش کاری ندارد.

تصویر بندانگشتی

نماز عید با حضور مقام‌های گوناگون امارت اسلامی در ارگ برگزار شد.

نور محمد ثاقب سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف در سخنرانی قبل از ادای نماز عید، گزارش سازمان ملل متحد در باره سرکوب مخالفان سیاسی امارت اسلامی را در کشور رد می‌کند.

به گفته‌ی این مقام امارت اسلامی، فرمان عفو عمومی در کشور اجرایی‌ست، از همین رو امارت اسلامی با مخالفان سیاسی‌اش کاری ندارد.

آقای ثاقب در این باره گفت: «گزارش ملل متحد نشر شده که در افغانستان و امارت اسلامی و به اصطلاح آن‌ها طالبان مخالفان سیاسی شان را از بین می‌برند که این پروپاگند است.»

نور محمد ثاقب در بخشی دیگر از سخنانش به کم‌کاری‌های حکومت پیشین در بخش فساد اداری، مدیریت سرحدات، تجزیه افغانستان و مسایل دیگر نیز پرداخته است.

ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا نیز در سخنانی، اتحاد میان مسلمانان جهان را مهم می‌داند.

آقای برادر این باره گفت: «برای تمام مسلمانان عید فطر را مبارک می‌گویم. خدای پاک برای تمام مسلمانان اتفاق و اتحاد بدهد و توان بدهد که همین اتفاق همیشه باشد.»

هم‌زمان با این، عبدالواسیع خادم رییس دفتر عمومی ریاست‌الوزرا در بیانیه‌ای از شهروندان افغان در خارج از  کشور خواست تا دوباره به کشور برگردند.

آقای خادم گفت: «از تمام شهروندان می‌خواهیم که وطن آرامی است و حالت فعلی با ثبات است ثبات سرتاسری، امنیت، وحدت ملی در کشور وجود دارد و این وضعیت آماده شده را حمایت کنیم.»

عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست‌الوزرا گفت: «ما در افغانستان یک آینده متعالی و یک افغانستان متمدن و مترقی و افغانستانی که در این خطه بتواند رقابت داشته باشد داشته باشیم.»

ملا محمد حسن آخند رییس‌الوزرای امارت اسلامی نیز در پیام عیدی اش، از شهروندان کشور که در بیرون هستند خواسته تا دوباره به کشور برگردند.

او هم‌چنان از سرمایه‌گذاران و تاجران کشور خواسته که در شرایط بد اقتصادی با خانودهای نیازمند و بی‌سرپرست همکاری کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره