Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی کشاورزان از تاثیرات برف‌باری در بامیان

بخش‌های مختلف مرکز و ولسوالی‌های بامیان، در روزهای پسین گواه برف‌باری بوده‌اند.

شماری از کشاورزان می‌گویند که کشت‌زارها و درختان مثمر آنان از اثر این برف‌باری‌ها، زیانمند شده است.

شماری از کشاورزان می‌گویند که با افزایش سردی هوا، تخم‌های گندم و کچالوی کشت‌شده‌ در زمین‌های کشاورزی شان، از بین خواهند رفت.

قربان کشاورز گفت: «هوا خیلی سرد شده احتمال یخ زدن کسانی که کچالو کشت کرده‌اند وجود دارد.»

اما ذبیح‌الله رب‌دوست رییس زراعت، آبیاری و مالداری بامیان، میزان بارندگی‌ها در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت را در تامین منابع آبی، سودمند می‌داند.

به گفته‌ی آقای رب‌دوست، این برف‌باری‌ها بیش‌تر در ولسوالی‌های یکاولنگ، پنجاب، ورس و بخش‌های از ولسوالی کهمرد و سیغان به‌شمول مرکز این ولایت صورت گرفته است.

رییس زراعت، آبیاری و مالداری بامیان در این باره گفت: «تا حدود ۱۹۶ میلی متر باران در سطح بامیان بوده و در بعضی مناطق، در ولسوالی‌ها در خود مرکز برف‌باری بوده است.»

از سوی دیگر، سمیع‌الحق حق بیان رییس اطلاعات و فرهنگ نورستان می‌گوید که این بارندگی‌ها، افزون بر مسدود ساختن برخی از راه‌های مواصلاتی، زیان‌های زیادی به مردم نیز وارد کرده است.

سمیع الحق حق بیان رییس اطلاعات و فرهنگ نورستان گفت: «در نتیجه بارش‌های پسین به مردم نورستان زیان‌های مالی پیش شده است.»

در سه روز پسین، افزون بر ولایت‌های بامیان و نورستان، ولایت‌های میدان وردک، غزنی، سرپل، جوزجان، پکتیا و پنجشیر نیز گواه برف‌باری بوده که در نتیجه آن، برای  کشاورزان و باغ‌داران، زیادهای زیادی وارد شده است.

نگرانی کشاورزان از تاثیرات برف‌باری در بامیان

شماری از کشاورزان می‌گویند که کشت‌زارها و درختان مثمر آنان از اثر این برف‌باری‌ها، زیانمند شده است.

تصویر بندانگشتی

بخش‌های مختلف مرکز و ولسوالی‌های بامیان، در روزهای پسین گواه برف‌باری بوده‌اند.

شماری از کشاورزان می‌گویند که کشت‌زارها و درختان مثمر آنان از اثر این برف‌باری‌ها، زیانمند شده است.

شماری از کشاورزان می‌گویند که با افزایش سردی هوا، تخم‌های گندم و کچالوی کشت‌شده‌ در زمین‌های کشاورزی شان، از بین خواهند رفت.

قربان کشاورز گفت: «هوا خیلی سرد شده احتمال یخ زدن کسانی که کچالو کشت کرده‌اند وجود دارد.»

اما ذبیح‌الله رب‌دوست رییس زراعت، آبیاری و مالداری بامیان، میزان بارندگی‌ها در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت را در تامین منابع آبی، سودمند می‌داند.

به گفته‌ی آقای رب‌دوست، این برف‌باری‌ها بیش‌تر در ولسوالی‌های یکاولنگ، پنجاب، ورس و بخش‌های از ولسوالی کهمرد و سیغان به‌شمول مرکز این ولایت صورت گرفته است.

رییس زراعت، آبیاری و مالداری بامیان در این باره گفت: «تا حدود ۱۹۶ میلی متر باران در سطح بامیان بوده و در بعضی مناطق، در ولسوالی‌ها در خود مرکز برف‌باری بوده است.»

از سوی دیگر، سمیع‌الحق حق بیان رییس اطلاعات و فرهنگ نورستان می‌گوید که این بارندگی‌ها، افزون بر مسدود ساختن برخی از راه‌های مواصلاتی، زیان‌های زیادی به مردم نیز وارد کرده است.

سمیع الحق حق بیان رییس اطلاعات و فرهنگ نورستان گفت: «در نتیجه بارش‌های پسین به مردم نورستان زیان‌های مالی پیش شده است.»

در سه روز پسین، افزون بر ولایت‌های بامیان و نورستان، ولایت‌های میدان وردک، غزنی، سرپل، جوزجان، پکتیا و پنجشیر نیز گواه برف‌باری بوده که در نتیجه آن، برای  کشاورزان و باغ‌داران، زیادهای زیادی وارد شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره