Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز جهانی آزادی مطبوعات؛ نگاهی به چالش‌ها و فرصت‌های رسانه‌های افغانستان

امروز (جمعه، سوم ماه می) برابر است با روز جهانی آزادی مطبوعات.

از این روز در جهان در حالی بزرگداشت می‌شود که رسانه‌‌ها در افغانستان در سال‌های پسین گواه فراز و فرودهای فراوان بوده‌اند.

شماری از فعالان رسانه‌ای، این روز را فرصتی برای ارزیابی آزادی مطبوعات، پشتیبانی از رسانه‌ها و حل چالش‌های خبرنگاران می‌دانند.

شمس‌الرحمن احمدزی استاد دانش‌گاه گفت: «برای خبرنگاران باید مطابق قانون جهانی خبرنگار حقوق شان داده شود و سهولت‌های لازم برای شان فراهم شود، چون خبرنگار یک فرد آزاد و بی‌طرف است.»

سلیم پیگیر آگاه مسایل سیاسی گفت: «آن‌ها حقایق جامعه افغانستان، هر واقعه‌ای که رخ می‌دهد آن‌ها بدون سانسور نشر بکنند که این هم به نفع امارت اسلامی افغانستان است و هم به نفع مردم افغانستان است.»

دبیرکل سازمان ملل متحد نیز به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در یک نوار دیداری می‌گوید که از این روز می‌توان در یادآوری تعهدات و حرمت‌گذاشتن دولت‌ها به آزادی مطبوعات کار گرفته شود.

انتونیو گوتریش دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: «سوم می همچون یک یادآور برای دولت‌ها برای احترام به تعهدات خود نسبت به آزادی مطبوعات عمل می‌کند. این روز فرصتی است برای جشن گرفتن اصول اساسی آزادی مطبوعات.»

برخی از نهادهای پشتیبان رسانه‌ها، به مناسبت این روز، خواهان توجه جدی به بخش مطبوعات در افغانستان هستند.

حجت‌الله مجددی رییس اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان گفت: «هرگاه تمام منابع مالی وجود داشته باشد و منابع بشری هم وجود داشته باشد، وقتی که دسترسی به اطلاعات نباشد که آن مربوط به نظام است، این از یک طرف رسانه‌ها را تضعیف می‌کند و از دیگر زمینه اخبار غیر واقعی را فراهم می‌کند.»

در سال ۱۹۹۳ میلادی، به پیشنهاد یونسکو و با تصویب مجمع عمومی ملل متحد، روز جهانی مطبوعات رسمیت یافت.

در حال حاضر، مطبوعات در زمینه مسایل تحلیلی، سرعت در اطلاع‌رسانی، ارایه آگاهی‌های لازم به جامعه نقش مثبت دارند.

روز جهانی آزادی مطبوعات؛ نگاهی به چالش‌ها و فرصت‌های رسانه‌های افغانستان

از این روز در جهان در حالی بزرگداشت می‌شود که رسانه‌‌ها در افغانستان در سال‌های پسین گواه فراز و فرودهای فراوان بوده‌اند.

تصویر بندانگشتی

امروز (جمعه، سوم ماه می) برابر است با روز جهانی آزادی مطبوعات.

از این روز در جهان در حالی بزرگداشت می‌شود که رسانه‌‌ها در افغانستان در سال‌های پسین گواه فراز و فرودهای فراوان بوده‌اند.

شماری از فعالان رسانه‌ای، این روز را فرصتی برای ارزیابی آزادی مطبوعات، پشتیبانی از رسانه‌ها و حل چالش‌های خبرنگاران می‌دانند.

شمس‌الرحمن احمدزی استاد دانش‌گاه گفت: «برای خبرنگاران باید مطابق قانون جهانی خبرنگار حقوق شان داده شود و سهولت‌های لازم برای شان فراهم شود، چون خبرنگار یک فرد آزاد و بی‌طرف است.»

سلیم پیگیر آگاه مسایل سیاسی گفت: «آن‌ها حقایق جامعه افغانستان، هر واقعه‌ای که رخ می‌دهد آن‌ها بدون سانسور نشر بکنند که این هم به نفع امارت اسلامی افغانستان است و هم به نفع مردم افغانستان است.»

دبیرکل سازمان ملل متحد نیز به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در یک نوار دیداری می‌گوید که از این روز می‌توان در یادآوری تعهدات و حرمت‌گذاشتن دولت‌ها به آزادی مطبوعات کار گرفته شود.

انتونیو گوتریش دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: «سوم می همچون یک یادآور برای دولت‌ها برای احترام به تعهدات خود نسبت به آزادی مطبوعات عمل می‌کند. این روز فرصتی است برای جشن گرفتن اصول اساسی آزادی مطبوعات.»

برخی از نهادهای پشتیبان رسانه‌ها، به مناسبت این روز، خواهان توجه جدی به بخش مطبوعات در افغانستان هستند.

حجت‌الله مجددی رییس اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان گفت: «هرگاه تمام منابع مالی وجود داشته باشد و منابع بشری هم وجود داشته باشد، وقتی که دسترسی به اطلاعات نباشد که آن مربوط به نظام است، این از یک طرف رسانه‌ها را تضعیف می‌کند و از دیگر زمینه اخبار غیر واقعی را فراهم می‌کند.»

در سال ۱۹۹۳ میلادی، به پیشنهاد یونسکو و با تصویب مجمع عمومی ملل متحد، روز جهانی مطبوعات رسمیت یافت.

در حال حاضر، مطبوعات در زمینه مسایل تحلیلی، سرعت در اطلاع‌رسانی، ارایه آگاهی‌های لازم به جامعه نقش مثبت دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره