Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معاون ریاست عمومی استخبارات: داعش در افغانستان وجود ندارد

رحمت‌الله نجیب معاون ریاست عمومی استخبارات امارت اسلامی از سرکوب جدی گروه داعش در افغانستان اطمینان می‌دهد.

آقای نجیب در سخنانی از فعالیت آزادانه داعش در حکومت پیشین یاد می‌کند و می‌افزاید که با حاکمیت دوباره امارت اسلامی، فعالیت‌های این گروه تقریبن به صفر رسیده است.

این مقام استخباراتی در یک نشست مردمی اطمینان می‌دهد که داعش دیگر توان انجام انجام حمله‌های بزرگ را در کشور ندارد.

معاون ریاست عمومی استخبارات گفت: «برای شما اطمینان می‌دهیم که داعش در افغانستان نیست؛ ولی بعضی وقت‌ها که به طور مخفیانه کاری می‌کنند، در مقابل این‌چنین حرکت‌های شان باید ما و شما متوجه باشیم.»

اما در سوی دیگر، بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) در گزارش سه ماهه‌اش نوشته است که گسترش حمله‌های شاخه خراسان داعش، تهدیدات جهانی را افزایش می‌دهد.

بر بنیاد گزارش سیگر، این شاخه داعش در سه ماه گذشته به‌شمول افغانستان حملاتی را در روسیه، ایران، پاکستان و ترکیه نیز انجام داده است.

در بخشی از گزارش سیگر آمده است: «اهداف شاخه خراسان داعش به وضوح جهانی شده که فراتر از افغانستان می‌رود. قبلن حملاتی را در پاکستان و کشورهایی آسیای مرکزی انجام داده است و در سال‌های اخیر دیدیم که به طور آهسته ظرفیت‌اش را برای ایجاد تهدید در خارج از افغانستان انکشاف می‌دهد.»

زلمی افغان‌یار آگاه مسایل نظامی گفت: «اگر جهان واقعن از این موضوع در هراس است، کشورهای همسایه افغانستان را مجبور به این بکند که کمپ‌های داخل کشور شان را جمع بکنند و ما را متاثر نسازند. در راستای مبارزه با تروریزم یک هم‌کاری بین‌المللی نیاز است.»

پیش از این، وزارت خارجه امریکا بر پیکار حکومت سرپرست در برابر گروه‌های هراس‌افگن تاکید کرده و افزوده بود که کشورش باید اطمینان حاصل کند تا افغانستان به پناهگاه امن برای هراس‌افگنان مبدل نخواهد شد.

معاون ریاست عمومی استخبارات: داعش در افغانستان وجود ندارد

آقای نجیب در سخنانی از فعالیت آزادانه داعش در حکومت پیشین یاد می‌کند و می‌افزاید که با حاکمیت دوباره امارت اسلامی، فعالیت‌های این گروه تقریبن به صفر رسیده است.

تصویر بندانگشتی

رحمت‌الله نجیب معاون ریاست عمومی استخبارات امارت اسلامی از سرکوب جدی گروه داعش در افغانستان اطمینان می‌دهد.

آقای نجیب در سخنانی از فعالیت آزادانه داعش در حکومت پیشین یاد می‌کند و می‌افزاید که با حاکمیت دوباره امارت اسلامی، فعالیت‌های این گروه تقریبن به صفر رسیده است.

این مقام استخباراتی در یک نشست مردمی اطمینان می‌دهد که داعش دیگر توان انجام انجام حمله‌های بزرگ را در کشور ندارد.

معاون ریاست عمومی استخبارات گفت: «برای شما اطمینان می‌دهیم که داعش در افغانستان نیست؛ ولی بعضی وقت‌ها که به طور مخفیانه کاری می‌کنند، در مقابل این‌چنین حرکت‌های شان باید ما و شما متوجه باشیم.»

اما در سوی دیگر، بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) در گزارش سه ماهه‌اش نوشته است که گسترش حمله‌های شاخه خراسان داعش، تهدیدات جهانی را افزایش می‌دهد.

بر بنیاد گزارش سیگر، این شاخه داعش در سه ماه گذشته به‌شمول افغانستان حملاتی را در روسیه، ایران، پاکستان و ترکیه نیز انجام داده است.

در بخشی از گزارش سیگر آمده است: «اهداف شاخه خراسان داعش به وضوح جهانی شده که فراتر از افغانستان می‌رود. قبلن حملاتی را در پاکستان و کشورهایی آسیای مرکزی انجام داده است و در سال‌های اخیر دیدیم که به طور آهسته ظرفیت‌اش را برای ایجاد تهدید در خارج از افغانستان انکشاف می‌دهد.»

زلمی افغان‌یار آگاه مسایل نظامی گفت: «اگر جهان واقعن از این موضوع در هراس است، کشورهای همسایه افغانستان را مجبور به این بکند که کمپ‌های داخل کشور شان را جمع بکنند و ما را متاثر نسازند. در راستای مبارزه با تروریزم یک هم‌کاری بین‌المللی نیاز است.»

پیش از این، وزارت خارجه امریکا بر پیکار حکومت سرپرست در برابر گروه‌های هراس‌افگن تاکید کرده و افزوده بود که کشورش باید اطمینان حاصل کند تا افغانستان به پناهگاه امن برای هراس‌افگنان مبدل نخواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره