Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت اطلاعات و فرهنگ: هیچ ممنوعیتی برای فروش کتاب‌های ایرانی وجود ندارد

وزارت اطلاعات و فرهنگ گزارش‌ها را درباره منع فروش کتاب‌های ایرانی در کشور رد می‌کند.

خبیب غفران سخن‌گوی این وزارت نشر گزارش‌ها درباره منع چاپ و خرید و فروش این کتاب‌ها را بی‌اساس و به دور از واقعیت می‌خواند و می‌گوید که تاکنون چنین تصمیم گرفته نشده است.

سخن‌گوی وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت: «کمیسیون ارزیابی کتاب هیچ وقتی چنین تصمیمی نگرفته است وهیچ‌گاهی که کتاب‌ها ایرانی یا افغانی است مطرح نبوده، کتاب‌های که وارد می‌شوند و یا در داخل کشور نوشته می‌شوند از سوی کمیسیون ارزیابی کتاب در افغانستان بررسی می‌شود که با اصول و پالیسی نظام و اسلام در تکر نباشد.»

شماری از کتاب فروشان تاکید می‌کنند که کتاب‌های که خلاف آموزه‌های دینی واسلامی بودند را حکومت سرپرست از نزد آنان گردآوری کرده است.

محمد نعمان کتاب‌فروش گفت: «کتاب‌های که خلاف اسلام بود را از کتاب‌خانه‌های ما جمع‌آوری کردند و تا حال به ما گفته نشده که کدام کتاب را چاپ کنیم یا نکنیم.»

الهام کتاب‌فروش دیگر گفت: «کتاب‌های ایرانی روان‌شناسی شان بهتر است و کتاب‌های غیر اسلامی شان قابل استفاده نیست.»

پیش از این، سازمان حقوق بشری رواداری در گزارشی گفته بود که حکومت سرپرست خرید و فروش کتاب‌های چاپ ایران را منع کرده است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ: هیچ ممنوعیتی برای فروش کتاب‌های ایرانی وجود ندارد

شماری از کتاب فروشان تاکید می‌کنند که کتاب‌های که خلاف آموزه‌های دینی واسلامی بودند را حکومت سرپرست از نزد آنان گردآوری کرده است.

تصویر بندانگشتی

وزارت اطلاعات و فرهنگ گزارش‌ها را درباره منع فروش کتاب‌های ایرانی در کشور رد می‌کند.

خبیب غفران سخن‌گوی این وزارت نشر گزارش‌ها درباره منع چاپ و خرید و فروش این کتاب‌ها را بی‌اساس و به دور از واقعیت می‌خواند و می‌گوید که تاکنون چنین تصمیم گرفته نشده است.

سخن‌گوی وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت: «کمیسیون ارزیابی کتاب هیچ وقتی چنین تصمیمی نگرفته است وهیچ‌گاهی که کتاب‌ها ایرانی یا افغانی است مطرح نبوده، کتاب‌های که وارد می‌شوند و یا در داخل کشور نوشته می‌شوند از سوی کمیسیون ارزیابی کتاب در افغانستان بررسی می‌شود که با اصول و پالیسی نظام و اسلام در تکر نباشد.»

شماری از کتاب فروشان تاکید می‌کنند که کتاب‌های که خلاف آموزه‌های دینی واسلامی بودند را حکومت سرپرست از نزد آنان گردآوری کرده است.

محمد نعمان کتاب‌فروش گفت: «کتاب‌های که خلاف اسلام بود را از کتاب‌خانه‌های ما جمع‌آوری کردند و تا حال به ما گفته نشده که کدام کتاب را چاپ کنیم یا نکنیم.»

الهام کتاب‌فروش دیگر گفت: «کتاب‌های ایرانی روان‌شناسی شان بهتر است و کتاب‌های غیر اسلامی شان قابل استفاده نیست.»

پیش از این، سازمان حقوق بشری رواداری در گزارشی گفته بود که حکومت سرپرست خرید و فروش کتاب‌های چاپ ایران را منع کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره