Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش تنش‌های لفظی میان کابل و اسلام‌آباد بر سر مسایل هراس‌افگنی

وزارت خارجه پاکستان گفته است که حکومت سرپرست باید در برابر گروه‌های هراس‌افگن گام بردارد.

ممتاز زهرا بلوچ سخن‌گوی این وزارت در واکنش به سخنان اخیر سخن‌گوی وزارت دفاع امارت اسلامی، افزوده که گفته‌ها درباره کارگیری از خاک پاکستان در برابر افغانستان بی‌بنیاد است.

اکسپرس تریبیون به نقل از خانم بلوچ نوشته است: «با چنین اقدامات موثری طالبان باید بتوانند نشان دهند که این گروه‌های هراس‌افگنی در داخل افغانستان پناهگاه و مخفی‌گاه ندارند، طالبان باید علیه تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های هراس‌افگنی اقدام موثر انجام دهند.»

پیش از این، کابل در واکنش به سخنان سخن‌گوی ارتش پاکستان گفته بود که گاه‌گاهی خاک پاکستان در برابر افغانستان کار گرفته می‌شود.

عنایت‌الله خوارزمی سخن‌گوی وزارت دفاع گفت: «ما مواردی داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان بر ضد ما استفاده می‌کنند.»

این در حالی‌ست که روز سه‌شنبه هفته گذشته سخن‌گوی ارتش پاکستان بار دیگر ادعا کرد که خاک افغانستان در برابر پاکستان کار گرفته می‌شود.

پس از این اظهارات سخن‌گوی ارتش پاکستان، تنش‌های لفظی بار دیگر میان کابل و اسلام‌آباد به میان آمد.

تنش‌ها میان کابل و اسلام‌آباد بی‌پیشینه نبوده؛ اما علت بالا گرفته تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان در روزهای پسین چیست؟

محمد متین محمدخیل آگاه مسایل نظامی گفت: «این یک ادعای کاذب است و بخاطر که شکست‌های خود را به افغانستان توجه کنند، این مسایل را دامن می‌زنند در حالی که اینطور چیزی وجود ندارد.»

صادق شینواری آگاه مسایل نظامی گفت: «این یک بهانه‌جویی بیش نیست. پاکستان در صدد یک سناریویی جدیدی علیه افغانستان است.»

در پی افزایش ناامنی‌ها در خاک پاکستان، این کشور بارها حکومت سرپرست را متهم به جادادن گروه‌های هراس‌افگن در خاک کشور کرده؛ اما امارت اسلامی هم‌واره این اتهام‌ها را رد کرده است.

افزایش تنش‌های لفظی میان کابل و اسلام‌آباد بر سر مسایل هراس‌افگنی

پیش از این، کابل در واکنش به سخنان سخن‌گوی ارتش پاکستان گفته بود که گاه‌گاهی خاک پاکستان در برابر افغانستان کار گرفته می‌شود.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه پاکستان گفته است که حکومت سرپرست باید در برابر گروه‌های هراس‌افگن گام بردارد.

ممتاز زهرا بلوچ سخن‌گوی این وزارت در واکنش به سخنان اخیر سخن‌گوی وزارت دفاع امارت اسلامی، افزوده که گفته‌ها درباره کارگیری از خاک پاکستان در برابر افغانستان بی‌بنیاد است.

اکسپرس تریبیون به نقل از خانم بلوچ نوشته است: «با چنین اقدامات موثری طالبان باید بتوانند نشان دهند که این گروه‌های هراس‌افگنی در داخل افغانستان پناهگاه و مخفی‌گاه ندارند، طالبان باید علیه تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های هراس‌افگنی اقدام موثر انجام دهند.»

پیش از این، کابل در واکنش به سخنان سخن‌گوی ارتش پاکستان گفته بود که گاه‌گاهی خاک پاکستان در برابر افغانستان کار گرفته می‌شود.

عنایت‌الله خوارزمی سخن‌گوی وزارت دفاع گفت: «ما مواردی داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان بر ضد ما استفاده می‌کنند.»

این در حالی‌ست که روز سه‌شنبه هفته گذشته سخن‌گوی ارتش پاکستان بار دیگر ادعا کرد که خاک افغانستان در برابر پاکستان کار گرفته می‌شود.

پس از این اظهارات سخن‌گوی ارتش پاکستان، تنش‌های لفظی بار دیگر میان کابل و اسلام‌آباد به میان آمد.

تنش‌ها میان کابل و اسلام‌آباد بی‌پیشینه نبوده؛ اما علت بالا گرفته تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان در روزهای پسین چیست؟

محمد متین محمدخیل آگاه مسایل نظامی گفت: «این یک ادعای کاذب است و بخاطر که شکست‌های خود را به افغانستان توجه کنند، این مسایل را دامن می‌زنند در حالی که اینطور چیزی وجود ندارد.»

صادق شینواری آگاه مسایل نظامی گفت: «این یک بهانه‌جویی بیش نیست. پاکستان در صدد یک سناریویی جدیدی علیه افغانستان است.»

در پی افزایش ناامنی‌ها در خاک پاکستان، این کشور بارها حکومت سرپرست را متهم به جادادن گروه‌های هراس‌افگن در خاک کشور کرده؛ اما امارت اسلامی هم‌واره این اتهام‌ها را رد کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره