Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد سیلاب‌زده‌های بغلان از نرسیدن کمک‌های به‌موقع

شماری از سیلاب‌زده‌های ولایت بغلان از نرسیدن کمک‌های به‌موقع انتقاد کرده‌اند.

آنان که برای دریافت کمک سروی شده‌ و تا هنوز هیچ کمکی دریافت نکرده‌اند، از حکومت سرپرست خواسته‌اند تا به چالش‌های شان به‌گونه‌ی جدی توجه کند.

نورالله سیلاب‌زده در بغلان به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «ما را سروی کردند، اما کمک‌ها تا هنوز نرسیده. باید هرچه عاجل به کمک برسانند و خیمه بدهند، اطفال داریم و اکنون در روی میدان هستیم.»

عجب‎‌گل یکی دیگر از سیلاب‌زده‌های ولایت بغلان گفت: «سروی شده و تا حال کمک نرسیده. اگر یک نان به عنوان کمک میاید، به فرد مستحق نمی‌رسد. مردم اطراف آمده و چور می‌کنند.»

مسوولان برخی از نهادهای کمک کننده در بغلان میزان زیان‌های برخاسته از این سیلاب‌ها بیشتر خوانده و گفته‌اند که کمک‌های کنونی بسنده نیست. آنان از دیگر نهادهای مددرسان خواسته‌اند که به کمک سیلاب‌زده‌های بغلان بشتابند.

محمدرفیع مسوول یک نهاد کمک کننده گفت: «هر کس باید در حد توانش به این مردم کمک کنند و هرچه از دست شان میاید، انجام دهند.»

محمدابراهیم بزرگ قوم می‌گوید: «ما توان دیدن این منظره را نداریم، خداوند با مردم ما کمک کند. ما هرچه در توان داشتیم با مردم کمک کردیم.»

با این حال علم مجیدی سخن‌گوی والی بغلان گفته است که افزون بر توزیع محموله‌های کمکی، حکومت سرپرست برای بازمانده‌های هر جان باخته ۱۰۰هزار افغانی کمک می‌کند.

علم مجیدی افزود: «در یک روند شفاف و از یک سوی کمیته برای خانواده هر شهید ۱۰۰هزار افغانی توزیع می‌شود یعنی اگر یک خانواده یک شهید دارد، ۱۰۰هزار افغانی اگر سه شهید دارد، ۳۰۰هزار افغانی توزیع می‌شود.»

بر بیناد معلومات مسوولان محلی بغلان، عملیات جست‌وجوی اجساد ناپدید شده هنوز هم در چندین ولسوالی جریان دارد.

انتقاد سیلاب‌زده‌های بغلان از نرسیدن کمک‌های به‌موقع

سخن‌گوی والی بغلان گفته که افزون بر توزیع محموله‌های کمکی، حکومت سرپرست برای بازمانده‌های هر جان باخته ۱۰۰هزار افغانی کمک می‌کند.

تصویر بندانگشتی

شماری از سیلاب‌زده‌های ولایت بغلان از نرسیدن کمک‌های به‌موقع انتقاد کرده‌اند.

آنان که برای دریافت کمک سروی شده‌ و تا هنوز هیچ کمکی دریافت نکرده‌اند، از حکومت سرپرست خواسته‌اند تا به چالش‌های شان به‌گونه‌ی جدی توجه کند.

نورالله سیلاب‌زده در بغلان به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «ما را سروی کردند، اما کمک‌ها تا هنوز نرسیده. باید هرچه عاجل به کمک برسانند و خیمه بدهند، اطفال داریم و اکنون در روی میدان هستیم.»

عجب‎‌گل یکی دیگر از سیلاب‌زده‌های ولایت بغلان گفت: «سروی شده و تا حال کمک نرسیده. اگر یک نان به عنوان کمک میاید، به فرد مستحق نمی‌رسد. مردم اطراف آمده و چور می‌کنند.»

مسوولان برخی از نهادهای کمک کننده در بغلان میزان زیان‌های برخاسته از این سیلاب‌ها بیشتر خوانده و گفته‌اند که کمک‌های کنونی بسنده نیست. آنان از دیگر نهادهای مددرسان خواسته‌اند که به کمک سیلاب‌زده‌های بغلان بشتابند.

محمدرفیع مسوول یک نهاد کمک کننده گفت: «هر کس باید در حد توانش به این مردم کمک کنند و هرچه از دست شان میاید، انجام دهند.»

محمدابراهیم بزرگ قوم می‌گوید: «ما توان دیدن این منظره را نداریم، خداوند با مردم ما کمک کند. ما هرچه در توان داشتیم با مردم کمک کردیم.»

با این حال علم مجیدی سخن‌گوی والی بغلان گفته است که افزون بر توزیع محموله‌های کمکی، حکومت سرپرست برای بازمانده‌های هر جان باخته ۱۰۰هزار افغانی کمک می‌کند.

علم مجیدی افزود: «در یک روند شفاف و از یک سوی کمیته برای خانواده هر شهید ۱۰۰هزار افغانی توزیع می‌شود یعنی اگر یک خانواده یک شهید دارد، ۱۰۰هزار افغانی اگر سه شهید دارد، ۳۰۰هزار افغانی توزیع می‌شود.»

بر بیناد معلومات مسوولان محلی بغلان، عملیات جست‌وجوی اجساد ناپدید شده هنوز هم در چندین ولسوالی جریان دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره