Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مولوی عبدالکبیر: ا.ا با گماشتن نماینده ویژه برای افغانستان موافق نیست

مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا بار دیگر می‌گوید که امارت اسلامی با گماشتن نماینده ویژه برای افغانستان موافق نیست.

آقای کبیر در دیدار با سفیر جاپان در کابل بار دیگر خواستار تعامل مثبت و روابط گسترده با جهان شده است.

هم‌زمان، معاون سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که در این دیدار سفیر جاپان اطمینان داده که توکیو به هم‌کاری با مردم افغانستان متعهد است.

حمدالله فطرت معاون سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «مولوی عبدالکبیر در اخیر صحبت‌هایش گفت که با موجودیت یوناما در کابل، در حالی‌که حکومت مرکزی حاکم است و جنگ وجود ندارد، امارت اسلامی با تعیین نماینده خاص موافق نیست.»

از سوی دیگر، شماری از آگاهان مسایل سیاسی روابط گسترده و تعامل مثبت امارت اسلامی با جهان را برای حل چالش‌ها در کشور مهم می‌دانند.

گل محمدالدین محمدی آگاه مسایل سیاسی گفت: «اگر امارت اسلامی با کشورهای منطقه روابط نیک داشته باشد، این روابط بالای کشورهای دیگر نیز موثر تمام می‌شود و باید امارت اسلامی با کشورهای همسایه، منطقه و جهان تعامل مثبت داشته باشد.»

این درحالی‌ست که روز گذشته سفیر جاپان در کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه نیز دیدار کرده بود و دوطرف درباره نشست آینده دوحه، گماشته شدن نماینده ویژه برای افغانستان گفت‌وگو کرده بودند.

مولوی عبدالکبیر: ا.ا با گماشتن نماینده ویژه برای افغانستان موافق نیست

آقای کبیر در دیدار با سفیر جاپان در کابل بار دیگر خواستار تعامل مثبت و روابط گسترده با جهان شده است.

تصویر بندانگشتی

مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا بار دیگر می‌گوید که امارت اسلامی با گماشتن نماینده ویژه برای افغانستان موافق نیست.

آقای کبیر در دیدار با سفیر جاپان در کابل بار دیگر خواستار تعامل مثبت و روابط گسترده با جهان شده است.

هم‌زمان، معاون سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که در این دیدار سفیر جاپان اطمینان داده که توکیو به هم‌کاری با مردم افغانستان متعهد است.

حمدالله فطرت معاون سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «مولوی عبدالکبیر در اخیر صحبت‌هایش گفت که با موجودیت یوناما در کابل، در حالی‌که حکومت مرکزی حاکم است و جنگ وجود ندارد، امارت اسلامی با تعیین نماینده خاص موافق نیست.»

از سوی دیگر، شماری از آگاهان مسایل سیاسی روابط گسترده و تعامل مثبت امارت اسلامی با جهان را برای حل چالش‌ها در کشور مهم می‌دانند.

گل محمدالدین محمدی آگاه مسایل سیاسی گفت: «اگر امارت اسلامی با کشورهای منطقه روابط نیک داشته باشد، این روابط بالای کشورهای دیگر نیز موثر تمام می‌شود و باید امارت اسلامی با کشورهای همسایه، منطقه و جهان تعامل مثبت داشته باشد.»

این درحالی‌ست که روز گذشته سفیر جاپان در کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه نیز دیدار کرده بود و دوطرف درباره نشست آینده دوحه، گماشته شدن نماینده ویژه برای افغانستان گفت‌وگو کرده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره