Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گزارش "یوان‌دی‌پی" از تاب‌آوری زنان کارآفرین در افغانستان

برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (یوان‌دی‌پی) گزارش سه ساله‌اش را در باره پیکار و تاب‌آوری زنان کارآفرین در افغانستان نشر کرده است.

استیفن رودریگز رییس یوان‌دی‌پی گفته است که آنان از ۳هزار و ۱۰۰ زن کارآفرین، گفت‌وگوها و نظرسنجی‌های را در باره اوضاع دشوار زنان انجام داده‌اند.

آقای رودریگز افزوده است که زنان کارآفرین همچون ستون‌های حیاتی ثبات اقتصادی و امید در میان ناملایمت‌ها کار می‌کنند.

او افزود: «ما می‌دانیم که به مطالعات بیشتر و ارزیابی‌های بیشتری نیاز داریم تا بتوانیم مسایل و چالش‌های فراراه بخش خصوصی، بخش بانکی و شرکت‌های کوچک و متوسط را در سراسر کشور بهتر درک کنیم. ما البته پس از اتمام مطالعات، باید اقدام کنیم. ما باید برای تغییر برخی از سیاست‌ها و مقررات و به‌گونه‌ی مثال برای آسان کردن مجوزهای تجاری تلاش کنیم.»

بر بنیاد این گزارش، ۷۳ درصد از مصاحبه شونده‌ها از محدودیت‌های سفر بی‌محرم شکایت کرده‌اند و ۴۱ درصد از این زنان کارآفرین، وادار به گرفتن قرض شده‌اند.

نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان و سفارت جاپان در کابل نیز همچون شرکای برنامه‌ی انکشافی ملل متحد، پشتیبانی از زنان کارآفرین را در شرایط کنونی افغانستان یک نیاز جدی خوانده‌اند.

رافایلا ایودیس کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است: «همان‌طور که شما گفتید بسیاری از زنان تنها نان‌آور خانه هستند. من هرگز در طول ۳۲ سال وظیفه خود ندیده‌ام که اینقدر زن مسولیت خانه را به عهده داشته ‌باشند. جنگ سبب بیوه شدن بسیاری از زنان شده است.»

تاکایوشی کورومایا سفیر جاپان در کابل گفته است: «اخیرا جاپان متعهد به پشتیبانی بیشتر از یک‌هزار و ۴۰۰ زن کارآفرین و ۱۴۰ زن دیگر شده است که رهبری شرکت‌های کوچک را با مشارکت برنامه انکشافی سازمان ملل متحد به عهده دارند.»

بر بنیاد آمارهای برنامه انکشافی ملل متحد، پانزده اعشاریه هشت میلیون نفر در افغانستان در ناامنی غذایی قرار دارند و نرخ اشتغال برای زنان واجد کار از نظر سن در طول سال گذشته به ۵۰ درصد کاهش یافته است.

گزارش "یوان‌دی‌پی" از تاب‌آوری زنان کارآفرین در افغانستان

بر بنیاد این گزارش، ۷۳ درصد از مصاحبه شونده‌ها از محدودیت‌های سفر بی‌محرم شکایت کرده‌ و ۴۱ درصد از زنان کارآفرین، وادار به گرفتن قرض شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (یوان‌دی‌پی) گزارش سه ساله‌اش را در باره پیکار و تاب‌آوری زنان کارآفرین در افغانستان نشر کرده است.

استیفن رودریگز رییس یوان‌دی‌پی گفته است که آنان از ۳هزار و ۱۰۰ زن کارآفرین، گفت‌وگوها و نظرسنجی‌های را در باره اوضاع دشوار زنان انجام داده‌اند.

آقای رودریگز افزوده است که زنان کارآفرین همچون ستون‌های حیاتی ثبات اقتصادی و امید در میان ناملایمت‌ها کار می‌کنند.

او افزود: «ما می‌دانیم که به مطالعات بیشتر و ارزیابی‌های بیشتری نیاز داریم تا بتوانیم مسایل و چالش‌های فراراه بخش خصوصی، بخش بانکی و شرکت‌های کوچک و متوسط را در سراسر کشور بهتر درک کنیم. ما البته پس از اتمام مطالعات، باید اقدام کنیم. ما باید برای تغییر برخی از سیاست‌ها و مقررات و به‌گونه‌ی مثال برای آسان کردن مجوزهای تجاری تلاش کنیم.»

بر بنیاد این گزارش، ۷۳ درصد از مصاحبه شونده‌ها از محدودیت‌های سفر بی‌محرم شکایت کرده‌اند و ۴۱ درصد از این زنان کارآفرین، وادار به گرفتن قرض شده‌اند.

نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان و سفارت جاپان در کابل نیز همچون شرکای برنامه‌ی انکشافی ملل متحد، پشتیبانی از زنان کارآفرین را در شرایط کنونی افغانستان یک نیاز جدی خوانده‌اند.

رافایلا ایودیس کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است: «همان‌طور که شما گفتید بسیاری از زنان تنها نان‌آور خانه هستند. من هرگز در طول ۳۲ سال وظیفه خود ندیده‌ام که اینقدر زن مسولیت خانه را به عهده داشته ‌باشند. جنگ سبب بیوه شدن بسیاری از زنان شده است.»

تاکایوشی کورومایا سفیر جاپان در کابل گفته است: «اخیرا جاپان متعهد به پشتیبانی بیشتر از یک‌هزار و ۴۰۰ زن کارآفرین و ۱۴۰ زن دیگر شده است که رهبری شرکت‌های کوچک را با مشارکت برنامه انکشافی سازمان ملل متحد به عهده دارند.»

بر بنیاد آمارهای برنامه انکشافی ملل متحد، پانزده اعشاریه هشت میلیون نفر در افغانستان در ناامنی غذایی قرار دارند و نرخ اشتغال برای زنان واجد کار از نظر سن در طول سال گذشته به ۵۰ درصد کاهش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره