Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نشست هماهنگی میان نهادهای ملل متحد و امارت اسلامی

نشستی به هدف هماهنگی بیشتر میان نهادهای سازمان ملل متحد و امارت اسلامی در وزارت خارجه برگزار شد.

اشتراک کننده‌ها در این نشست در باره نیازمندی‌های مردم افغانستان، کمک‌های ملل متحد در سال گذشته و ایجاد هماهنگی میان نهادهای ملل متحد و حکومت سرپرست گفت‌وگو کردند.

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در این نشست گفته است که چهار دهه نبرد در کشور، سبب شده تا افغانستان از  توسعه اقتصادی باز ماند.

حافظ ضیا احمد تکل معاون سخن‌‎گوی وزارت خارجه درباره برگزاری این نشست گفت: «در این نشست در مورد نیازهای مردم افغانستان و اولویت‌های امارت اسلامی در عرصه‌های مختلف، کمک‌های سازمان ملل متحد در سال گذشته، برنامه‌های آینده و توسعه تفاهم و هماهنگی میان طرف‌ها بحث و تبادل نظر شد.»

مسوول امور بشردوستانه و توسعه‌یی سازمان ملل متحد و معاون یوناما در این نشست از تلاش‌ها برای افزایش کمک‌های توسعه‌یی به افغانستان سخن گفته است.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد در باره این نشست گفت: «در نشست وزارت خارجه تداوم کمک‌ها به مردم افغانستان و گذار از کمک‌های بشردوستانه به انکشافی مورد بحث قرار گرفت. همچنین اولویت‌ها و نیازمندی‌های اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان در اختیار دونرها، موسسات بین‌المللی و نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد قرار گرفت که با استقبال نهادهای بین‌المللی روبه‌رو شد.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که هرچند کمک‌های بشردوستانه در نزدیک به سه سال گذشته توانسته بحران اقتصادی را کاهش دهد؛ اما در درازمدت نیاز است تا کمک‌های جهان بیشتر تمرکز به توسعه زیربناها و ایجاد فرصت‌های کاری برای شهروندان کشور هزینه شود. 

شبیر بشیری آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «باید دیدگاه آن‌ها را تغییر بدهیم، تمرکز آن‌ها را از کمک‌های بشردوستانه دور بسازیم و تمرکز شان را بیاوریم به کمک‌های زیربنایی و نیمه‌زیربنایی و کمک‌های انکشافی و توسعه‌ای، در این صورت می‌تواند موثریت داشته باشد.»

عبدالبصیر ترکی یکی دیگر از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گوید: «باید کاری صورت بگیرد که بنیادی باشد و ضمنا زمینه شغل و کار ایجاد شود، صنایع دستی در ولایت‌های مختلف میسر شود تا مشکلات‌ی که دامن‌گیر ما است، مرفوع شود.»

پیش از این امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در دیدار با اعضای کمیته مشورتی مالی و اداری سازمان ملل متحد و نماینده‌های یوناما به پشتیبانی از پروژه‌های زیربنایی در کشور تاکید کرده بود.

برگزاری نشست هماهنگی میان نهادهای ملل متحد و امارت اسلامی

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در این نشست گفته است که چهار دهه نبرد در کشور، سبب شده تا افغانستان از  توسعه اقتصادی باز ماند.

تصویر بندانگشتی

نشستی به هدف هماهنگی بیشتر میان نهادهای سازمان ملل متحد و امارت اسلامی در وزارت خارجه برگزار شد.

اشتراک کننده‌ها در این نشست در باره نیازمندی‌های مردم افغانستان، کمک‌های ملل متحد در سال گذشته و ایجاد هماهنگی میان نهادهای ملل متحد و حکومت سرپرست گفت‌وگو کردند.

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در این نشست گفته است که چهار دهه نبرد در کشور، سبب شده تا افغانستان از  توسعه اقتصادی باز ماند.

حافظ ضیا احمد تکل معاون سخن‌‎گوی وزارت خارجه درباره برگزاری این نشست گفت: «در این نشست در مورد نیازهای مردم افغانستان و اولویت‌های امارت اسلامی در عرصه‌های مختلف، کمک‌های سازمان ملل متحد در سال گذشته، برنامه‌های آینده و توسعه تفاهم و هماهنگی میان طرف‌ها بحث و تبادل نظر شد.»

مسوول امور بشردوستانه و توسعه‌یی سازمان ملل متحد و معاون یوناما در این نشست از تلاش‌ها برای افزایش کمک‌های توسعه‌یی به افغانستان سخن گفته است.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد در باره این نشست گفت: «در نشست وزارت خارجه تداوم کمک‌ها به مردم افغانستان و گذار از کمک‌های بشردوستانه به انکشافی مورد بحث قرار گرفت. همچنین اولویت‌ها و نیازمندی‌های اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان در اختیار دونرها، موسسات بین‌المللی و نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد قرار گرفت که با استقبال نهادهای بین‌المللی روبه‌رو شد.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که هرچند کمک‌های بشردوستانه در نزدیک به سه سال گذشته توانسته بحران اقتصادی را کاهش دهد؛ اما در درازمدت نیاز است تا کمک‌های جهان بیشتر تمرکز به توسعه زیربناها و ایجاد فرصت‌های کاری برای شهروندان کشور هزینه شود. 

شبیر بشیری آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «باید دیدگاه آن‌ها را تغییر بدهیم، تمرکز آن‌ها را از کمک‌های بشردوستانه دور بسازیم و تمرکز شان را بیاوریم به کمک‌های زیربنایی و نیمه‌زیربنایی و کمک‌های انکشافی و توسعه‌ای، در این صورت می‌تواند موثریت داشته باشد.»

عبدالبصیر ترکی یکی دیگر از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گوید: «باید کاری صورت بگیرد که بنیادی باشد و ضمنا زمینه شغل و کار ایجاد شود، صنایع دستی در ولایت‌های مختلف میسر شود تا مشکلات‌ی که دامن‌گیر ما است، مرفوع شود.»

پیش از این امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در دیدار با اعضای کمیته مشورتی مالی و اداری سازمان ملل متحد و نماینده‌های یوناما به پشتیبانی از پروژه‌های زیربنایی در کشور تاکید کرده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره