Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست‌ها برای پرداخت حق عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد

برخی از اعضای نهادهای فعال در افغانستان با پخش اعلامیه‌ای مشترک، خواهان پرداخت حق عضویت افغانستان در سازمان ملل از صندوق امانی شده‌اند.

اعضای این نهادها هم‌چنان از سازمان ملل و نهادهای کمک‌کننده خواسته‌اند تا با استفاده از هر راه ممکن حق عضویت افغانستان را پرداخت کنند.

صدیق منصور انصاری مسوول اتحاد کلتوری اقتصاد متحرک گفت: «موضوع حق‌العضویت که در این اواخر به وجود آمده این باید یا از بیت‌المال افغانستان یا هم از صندوق امانی و نهادهای کمک کننده حل شود.»

این نهادها تاکید دارند که افغانستان نباید هم‌چون عضو این نهاد از حق رای محروم نگه‌داشته شود و باید از رای خود در تصمیم‌گیری‌های این سازمان استفاده کند.

محمد رضا رفعت عضو رهبری فدریشن جامعه مدنی افغانستان گفت: «افغانستان امروز در انزوای بین‌المللی قرار دارد این تصمیم متاسفانه می‌تواند افغانستان را منزوی‌تر کنند و تعامل افغانستان با کشورهای دیگر را دشوارتر کند.»

سید قریب‌الله سادات آگاه مسایل سیاسی گفت: «متاسفانه در شرایط فعلی بازی با کارت افغانستان از هر آدرسی که صورت می‌گیرد جفا در حق مردم افغانستان است لازم بود که این ۸۰۰ هزار یا ۶۰۰ هزار دالر را از صندوق امانی افغانستان پرداخت می‌کردند.

در چهار سال پسین، افغانستان به علت عدم پرداخت حق عضویتش در سازمان ملل متحد، بیش از ۸۰۰ هزار دالر به این سازمان بدهکار است، از همین رو حق رای آن به تعلیق در آورده شده است.

سید ضیا حسینی آگاه روابط بین‌الملل درباره راه‌حل این چالش چنین دیدگاه دارد گفت: «پرداختن و نپرداختن حق‌العضویت افغانستان یک منشور مشخص دارد و این منشور می‌تواند به تعویق بی‌افتد و به افغانستان فرصت بیش‌تر دهد که این کشور بتواند از حق رای خود استفاده کند.»

پیش از این سهیل شاهین رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر، تعلیق حق رای افغانستان در سازمان ملل متحد را برخاسته از عدم در اختیار قرار گرفتن این کرسی به نماینده امارت اسلامی خوانده است.

خواست‌ها برای پرداخت حق عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد

این نهادها تاکید دارند که افغانستان نباید هم‌چون عضو این نهاد از حق رای محروم نگه‌داشته شود و باید از رای خود در تصمیم‌گیری‌های این سازمان استفاده کند.

تصویر بندانگشتی

برخی از اعضای نهادهای فعال در افغانستان با پخش اعلامیه‌ای مشترک، خواهان پرداخت حق عضویت افغانستان در سازمان ملل از صندوق امانی شده‌اند.

اعضای این نهادها هم‌چنان از سازمان ملل و نهادهای کمک‌کننده خواسته‌اند تا با استفاده از هر راه ممکن حق عضویت افغانستان را پرداخت کنند.

صدیق منصور انصاری مسوول اتحاد کلتوری اقتصاد متحرک گفت: «موضوع حق‌العضویت که در این اواخر به وجود آمده این باید یا از بیت‌المال افغانستان یا هم از صندوق امانی و نهادهای کمک کننده حل شود.»

این نهادها تاکید دارند که افغانستان نباید هم‌چون عضو این نهاد از حق رای محروم نگه‌داشته شود و باید از رای خود در تصمیم‌گیری‌های این سازمان استفاده کند.

محمد رضا رفعت عضو رهبری فدریشن جامعه مدنی افغانستان گفت: «افغانستان امروز در انزوای بین‌المللی قرار دارد این تصمیم متاسفانه می‌تواند افغانستان را منزوی‌تر کنند و تعامل افغانستان با کشورهای دیگر را دشوارتر کند.»

سید قریب‌الله سادات آگاه مسایل سیاسی گفت: «متاسفانه در شرایط فعلی بازی با کارت افغانستان از هر آدرسی که صورت می‌گیرد جفا در حق مردم افغانستان است لازم بود که این ۸۰۰ هزار یا ۶۰۰ هزار دالر را از صندوق امانی افغانستان پرداخت می‌کردند.

در چهار سال پسین، افغانستان به علت عدم پرداخت حق عضویتش در سازمان ملل متحد، بیش از ۸۰۰ هزار دالر به این سازمان بدهکار است، از همین رو حق رای آن به تعلیق در آورده شده است.

سید ضیا حسینی آگاه روابط بین‌الملل درباره راه‌حل این چالش چنین دیدگاه دارد گفت: «پرداختن و نپرداختن حق‌العضویت افغانستان یک منشور مشخص دارد و این منشور می‌تواند به تعویق بی‌افتد و به افغانستان فرصت بیش‌تر دهد که این کشور بتواند از حق رای خود استفاده کند.»

پیش از این سهیل شاهین رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر، تعلیق حق رای افغانستان در سازمان ملل متحد را برخاسته از عدم در اختیار قرار گرفتن این کرسی به نماینده امارت اسلامی خوانده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره