Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مولوی عبدالکبیر: ا.ا اهداف استخباراتی کشورها را زیر نظر دارد

مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزرا می‌گوید که حکومت سرپرست اهداف استخباراتی کشورهای دیگر را زیر نظر دارد و در این باره با احتیاط گام برمی‌دارد.

معاون سیاسی ریاست‌الوزرا در این باره گفت: «امروز امارت اسلامی به چالش‌های سیاسی، اقتصادی و به اهداف شوم شبکه‌های استخباراتی جهان متوجه است و با احتیاط کامل گام برمی‌دارد.»

مولوی عبدالکبیر که در یک نمایشگاه کتاب در پلچرخی کابل سخن می‌گفت، افزود که زندان جای شکنجه نه بل جای اصلاح و تربیت است.

به گفته معاون سیاسی ریاست‌الوزرا، افغان‌ها با آموزش می‌توانند به اهداف شان برسند.

مولوی عبدالکبیر گفت: «ما از طریق آموزش و علم به اهداف خود می‌رسم خوش‌بختانه نظام تدریسی امارت مشتمل آموزش‌های علوم دینی و عصری هستند و این علوم یک نیاز ارشد جامعه است.»

معاون نظامی اداره تنظیم امور زندان‌ها در این نمایشگاه می‌گوید که به‌شمول زنان به تمام زندانیان در زندان‌ها زمینه آموزش را فراهم کرده است.

حبیب‌الله بدر معاون نظامی اداره تنظیم امور زندان‌ها گفت: «در زندان‌ها ۳۴ ولایت الحمدالله مدارس ما به گونه کامل فعال است. اداره تنظیم امور زندان‌ها ریاست تعلیم تربیه دارد در هر ولایت امریت دارد که در بلاک آن‌ها آموزگاران دارند.»

شیر محمد زندانی به طلوع‌نیوز گفت: «کتب دینی به ما رسیدند کتاب تاریخی و فقه هستند برای ما صبحانه آموزگاران از ساعت ۹ صبح تا ۱۱ درس می‌دهند.»

احمد بلال تیموری زندانی دیگر گفت: «کارهای نجاری، کپی کشی، فلز کاری و رنگمالی داریم کسانی‌که با آموزش علاقه دارند با مدرسه می‌روند.»

بر بنیاد اطلاعات اداره تنظیم امور زندان‌ها، به‌شمول بانوان حدود بیست هزار زندانی در زندان‌های ۳۴ ولایت کشور به جرم‌های گوناگون زندانی هستند.

مولوی عبدالکبیر: ا.ا اهداف استخباراتی کشورها را زیر نظر دارد

مولوی عبدالکبیر که در یک نمایشگاه کتاب در پلچرخی کابل سخن می‌گفت، افزود که زندان جای شکنجه نه بل جای اصلاح و تربیت است.

تصویر بندانگشتی

مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزرا می‌گوید که حکومت سرپرست اهداف استخباراتی کشورهای دیگر را زیر نظر دارد و در این باره با احتیاط گام برمی‌دارد.

معاون سیاسی ریاست‌الوزرا در این باره گفت: «امروز امارت اسلامی به چالش‌های سیاسی، اقتصادی و به اهداف شوم شبکه‌های استخباراتی جهان متوجه است و با احتیاط کامل گام برمی‌دارد.»

مولوی عبدالکبیر که در یک نمایشگاه کتاب در پلچرخی کابل سخن می‌گفت، افزود که زندان جای شکنجه نه بل جای اصلاح و تربیت است.

به گفته معاون سیاسی ریاست‌الوزرا، افغان‌ها با آموزش می‌توانند به اهداف شان برسند.

مولوی عبدالکبیر گفت: «ما از طریق آموزش و علم به اهداف خود می‌رسم خوش‌بختانه نظام تدریسی امارت مشتمل آموزش‌های علوم دینی و عصری هستند و این علوم یک نیاز ارشد جامعه است.»

معاون نظامی اداره تنظیم امور زندان‌ها در این نمایشگاه می‌گوید که به‌شمول زنان به تمام زندانیان در زندان‌ها زمینه آموزش را فراهم کرده است.

حبیب‌الله بدر معاون نظامی اداره تنظیم امور زندان‌ها گفت: «در زندان‌ها ۳۴ ولایت الحمدالله مدارس ما به گونه کامل فعال است. اداره تنظیم امور زندان‌ها ریاست تعلیم تربیه دارد در هر ولایت امریت دارد که در بلاک آن‌ها آموزگاران دارند.»

شیر محمد زندانی به طلوع‌نیوز گفت: «کتب دینی به ما رسیدند کتاب تاریخی و فقه هستند برای ما صبحانه آموزگاران از ساعت ۹ صبح تا ۱۱ درس می‌دهند.»

احمد بلال تیموری زندانی دیگر گفت: «کارهای نجاری، کپی کشی، فلز کاری و رنگمالی داریم کسانی‌که با آموزش علاقه دارند با مدرسه می‌روند.»

بر بنیاد اطلاعات اداره تنظیم امور زندان‌ها، به‌شمول بانوان حدود بیست هزار زندانی در زندان‌های ۳۴ ولایت کشور به جرم‌های گوناگون زندانی هستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره