Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید روسیه و پاکستان بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان

روسیه و پاکستان بر ایجاد حکومت فراگیر، ایجاد گروه تماس برای افغانستان و مصوونیت خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر تاکید ورزیدند.

سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در سخنانی پس از پایان نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای، ایجاد گروه تماس را برای گسترش هم‌کاری‌ها با افغانستان مهم خوانده است.

سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت: «اعضای نشست به نفع از سرگیری فعالیت‌های گروه تماس سازمان هم‌کاری شانگهای برای افغانستان صحبت کردند. این یک مکانیزم مفید برای تبادل ارزیابی درباره چگونگی ادامه عادی‌سازی اوضاع در اطراف این کشور است و به مقام‌های افغانستان کمک می‌کند تا از روند فراگیر ملت سازی به‌شمول نمایندگان همه گروه‌های قومی و سیاسی اطمینان حاصل کنند.»

اما وزیر خارجه پاکستان در جریان این نشست، بر ایجاد حکومت فراگیر، رعایت حقوق زنان و دختران و پیکار با هراس‌افگنی در افغانستان تاکید ورزیده است.

اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان گفت: «ما هم‌چنان از حکومت سرپرست افغانستان می‌خواهیم که تدابیر آشکار و مؤثری اتخاذ کند تا اطمینان حاصل شود که خاک آن برای هراس‌افگنی در برابر هیچ کشوری استفاده نمی‌شود.»

عبدالناصر شفیق آگاه مسایل سیاسی گفت: «ایجاد حکومت فراگیر که جهانیان خواهان آن هستند، این خواست مردم افغانستان نیز است.»

امارت اسلامی درباره این سخنان اعضای نشست همکاری شانگهای چیزی نگفته؛ اما پیش از این در پیوند به ایجاد حکومت فراگیر گفته است که در حکومت کنونی تمامی اقوام کشور سهم دارد و خاک افغانستان در برابر تمامی کشورها مصوون است.

صادق شینواری آگاه مسایل نظامی گفت: «گروه‌های که گفته می‌شود که گویا از خاک افغانستان حمله‌های خود را در پاکستان تنظیم می‌کند و سازماندهی می‌کند، این یک بهانه‌جویی بیش نیست.»

نخستین نشست گروه تماس سازمان شانگهای درباره افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی برگزار شد.

نشست دو روزه شورای وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای درباره افغانستان روز سه شنبه برگزار شد و به روز چهارشنبه نیز ادامه خواهد داشت.

تاکید روسیه و پاکستان بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان

اما وزیر خارجه پاکستان در جریان این نشست، بر ایجاد حکومت فراگیر، رعایت حقوق زنان و دختران و پیکار با هراس‌افگنی در افغانستان تاکید ورزیده است.

تصویر بندانگشتی

روسیه و پاکستان بر ایجاد حکومت فراگیر، ایجاد گروه تماس برای افغانستان و مصوونیت خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر تاکید ورزیدند.

سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در سخنانی پس از پایان نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای، ایجاد گروه تماس را برای گسترش هم‌کاری‌ها با افغانستان مهم خوانده است.

سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت: «اعضای نشست به نفع از سرگیری فعالیت‌های گروه تماس سازمان هم‌کاری شانگهای برای افغانستان صحبت کردند. این یک مکانیزم مفید برای تبادل ارزیابی درباره چگونگی ادامه عادی‌سازی اوضاع در اطراف این کشور است و به مقام‌های افغانستان کمک می‌کند تا از روند فراگیر ملت سازی به‌شمول نمایندگان همه گروه‌های قومی و سیاسی اطمینان حاصل کنند.»

اما وزیر خارجه پاکستان در جریان این نشست، بر ایجاد حکومت فراگیر، رعایت حقوق زنان و دختران و پیکار با هراس‌افگنی در افغانستان تاکید ورزیده است.

اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان گفت: «ما هم‌چنان از حکومت سرپرست افغانستان می‌خواهیم که تدابیر آشکار و مؤثری اتخاذ کند تا اطمینان حاصل شود که خاک آن برای هراس‌افگنی در برابر هیچ کشوری استفاده نمی‌شود.»

عبدالناصر شفیق آگاه مسایل سیاسی گفت: «ایجاد حکومت فراگیر که جهانیان خواهان آن هستند، این خواست مردم افغانستان نیز است.»

امارت اسلامی درباره این سخنان اعضای نشست همکاری شانگهای چیزی نگفته؛ اما پیش از این در پیوند به ایجاد حکومت فراگیر گفته است که در حکومت کنونی تمامی اقوام کشور سهم دارد و خاک افغانستان در برابر تمامی کشورها مصوون است.

صادق شینواری آگاه مسایل نظامی گفت: «گروه‌های که گفته می‌شود که گویا از خاک افغانستان حمله‌های خود را در پاکستان تنظیم می‌کند و سازماندهی می‌کند، این یک بهانه‌جویی بیش نیست.»

نخستین نشست گروه تماس سازمان شانگهای درباره افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی برگزار شد.

نشست دو روزه شورای وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای درباره افغانستان روز سه شنبه برگزار شد و به روز چهارشنبه نیز ادامه خواهد داشت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره