Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نیویورک تایمز: آدم ربایی، شکنجه و ترور با حمایت امریکا در افغانستان

روزنامه نیویورک تایمز امریکا در یک گزارش تحقیقی اش ادعا کرده در هنگام فرماندهی جنرال عبدالرازق فرمانده پیشین امنیه قندهار، با پشتیبانی امریکا بیش از ۳۰۰ افغان ملکی ناپدید شده‌اند.

گزارش می‌افزاید: «نیویورک تایمز دریافته است که او [عبدالرازق] پولیس را به نیروهای ترسناک تبدیل کرده بود و افسرانش صدها نفر را کشته، ربوده و در زندان‌های مخفی شکنجه کرده‌اند که بسیاری هرگز دوباره دیده نشده‌اند.»

برخی از رهبران امریکایی به نیویورک تایمز گفته‌اند که در جنگ در برابر "طالبان" در قندهار، عبدالرازق تنها متحد امریکا بود که توانایی شکست "طالبان" را داشت.

در بخشی دیگر از گزارش آمده است: «ملل متحد، نهادهای حمایت از حقوق بشر و رسانه‌ها نگرانی‌های جدی درباره نیروهای عبدالرازق داشتند، اما در آن زمان زمینه تحقیقات مستقل در قندهار مساعد نبود.»

بر بنیاد گزارش، محققان نیویورک تایمز به صدها خانه در قندهار رفته و با نزدیک به هزار نفری که گفته‌اند نیروهای دولتی اعضای خانواده‌شان را ربوده‌اند، صحبت کرده‌اند؛ اما در تحقیقات تنها ۳۶۸ مورد آدم‌ربایی و ده‌ها مورد محاکمه صحرایی مربوط به نیروهای تحت حمایت امریکا در قندهار ذکر شده است.

گزارش می‌افزاید افرادی که در قندهار ربوده شده بودند، اگرچه بسیاری از آن‌ها اعضای امارت اسلامی بودند؛ اما بسیاری از اعضای خانواده‌های دیگر گفته‌اند که اعضای خانواده‌شان ارتباطی با امارت اسلامی نداشتند.

تادین خان برادر عبدالرازق که پس از او به عنوان فرمانده امنیه قندهار منصوب شد، این اتهام‌ها را به نیویورک تایمز رد کرده است.

نیویورک تایمز گفته است که پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان، در قندهار گورهای دسته‌جمعی کشف شده؛ اما هنوز تحقیقات منظم در آ‌ن‌جا انجام نشده است.

نیویورک تایمز: آدم ربایی، شکنجه و ترور با حمایت امریکا در افغانستان

برخی از رهبران امریکایی به نیویارک تایمز گفته‌اند که در جنگ در برابر "طالبان" در قندهار، عبدالرازق تنها متحد امریکا بود که توانایی شکست "طالبان" را داشت.

تصویر بندانگشتی

روزنامه نیویورک تایمز امریکا در یک گزارش تحقیقی اش ادعا کرده در هنگام فرماندهی جنرال عبدالرازق فرمانده پیشین امنیه قندهار، با پشتیبانی امریکا بیش از ۳۰۰ افغان ملکی ناپدید شده‌اند.

گزارش می‌افزاید: «نیویورک تایمز دریافته است که او [عبدالرازق] پولیس را به نیروهای ترسناک تبدیل کرده بود و افسرانش صدها نفر را کشته، ربوده و در زندان‌های مخفی شکنجه کرده‌اند که بسیاری هرگز دوباره دیده نشده‌اند.»

برخی از رهبران امریکایی به نیویورک تایمز گفته‌اند که در جنگ در برابر "طالبان" در قندهار، عبدالرازق تنها متحد امریکا بود که توانایی شکست "طالبان" را داشت.

در بخشی دیگر از گزارش آمده است: «ملل متحد، نهادهای حمایت از حقوق بشر و رسانه‌ها نگرانی‌های جدی درباره نیروهای عبدالرازق داشتند، اما در آن زمان زمینه تحقیقات مستقل در قندهار مساعد نبود.»

بر بنیاد گزارش، محققان نیویورک تایمز به صدها خانه در قندهار رفته و با نزدیک به هزار نفری که گفته‌اند نیروهای دولتی اعضای خانواده‌شان را ربوده‌اند، صحبت کرده‌اند؛ اما در تحقیقات تنها ۳۶۸ مورد آدم‌ربایی و ده‌ها مورد محاکمه صحرایی مربوط به نیروهای تحت حمایت امریکا در قندهار ذکر شده است.

گزارش می‌افزاید افرادی که در قندهار ربوده شده بودند، اگرچه بسیاری از آن‌ها اعضای امارت اسلامی بودند؛ اما بسیاری از اعضای خانواده‌های دیگر گفته‌اند که اعضای خانواده‌شان ارتباطی با امارت اسلامی نداشتند.

تادین خان برادر عبدالرازق که پس از او به عنوان فرمانده امنیه قندهار منصوب شد، این اتهام‌ها را به نیویورک تایمز رد کرده است.

نیویورک تایمز گفته است که پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان، در قندهار گورهای دسته‌جمعی کشف شده؛ اما هنوز تحقیقات منظم در آ‌ن‌جا انجام نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره