Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اجرای حکم تعزیری بالای حدود ۷۰ نفر

در یک ماه پسین حدود هفتاد حکم تعزیری بالای افراد مجرم از سوی دادگاه‌های کشور تطبیق شده است.

عبدالرحیم راشد سخن‌گوی دادگاه عالی به طلوع‌نیوز گفته است که این حکم‌ها در بیست ولایت کشور به‌شمول کابل اجرا شده‌اند.

سخن‌گوی دادگاه عالی افزود: «از سوی محاکم سه گانه در ماه ثور به حدود هفتاد نفر به جرم‌های گوناگون در بیست ولایت، جزای تعزیری داده شده است.»

هم‌زمان برخی از عالمان دین اجرای حکم تعزیری و قصاص در جامعه اسلامی را مهم عنوان می‌کنند.

عبدالهادی ساپی عالم دین گفت: «در یک مملکت اسلامی، غیر از اسلام دیگر هیچ قانونی نمی‌تواند قسمی موثریت داشته باشد، که قوانین اسلامی می‌داشته باشد.»

در سوی هم برخی دیگر از عالمان تاکید دارند که این احکام باید با در نظرداشت حقیقت و روشنایی احکام شرعی اسلام در کشور تطبیق شود.

عبدالقادر قانت آگاه مسایل علوم دینی به طلوع‌نیوز گفت: «در مجموع در قانون اسلام و در نظام اسلامی همه باید در برابر قانون مساوی باشند و قانون بالای همه یک‌سان تطبیق شود.»

این در حالی‌ست که آخرین حکم تعزیری سه روز پیش بالای یک فرد به جرم نوشیدن شراب و نگه‌داری آن در منزل در ولسوالی شیبر ولایت بامیان، اجرا شد. دادگاه ابتداییه ولسوالی شیبر این مرد به دو سال حبس تنفيذی و ۳۹ دُره محکوم کرده است.

اجرای حکم تعزیری بالای حدود ۷۰ نفر

برخی دیگر از عالمان تاکید دارند که این احکام باید با در نظرداشت حقیقت و روشنایی احکام شرعی اسلام در کشور تطبیق شود.

تصویر بندانگشتی

در یک ماه پسین حدود هفتاد حکم تعزیری بالای افراد مجرم از سوی دادگاه‌های کشور تطبیق شده است.

عبدالرحیم راشد سخن‌گوی دادگاه عالی به طلوع‌نیوز گفته است که این حکم‌ها در بیست ولایت کشور به‌شمول کابل اجرا شده‌اند.

سخن‌گوی دادگاه عالی افزود: «از سوی محاکم سه گانه در ماه ثور به حدود هفتاد نفر به جرم‌های گوناگون در بیست ولایت، جزای تعزیری داده شده است.»

هم‌زمان برخی از عالمان دین اجرای حکم تعزیری و قصاص در جامعه اسلامی را مهم عنوان می‌کنند.

عبدالهادی ساپی عالم دین گفت: «در یک مملکت اسلامی، غیر از اسلام دیگر هیچ قانونی نمی‌تواند قسمی موثریت داشته باشد، که قوانین اسلامی می‌داشته باشد.»

در سوی هم برخی دیگر از عالمان تاکید دارند که این احکام باید با در نظرداشت حقیقت و روشنایی احکام شرعی اسلام در کشور تطبیق شود.

عبدالقادر قانت آگاه مسایل علوم دینی به طلوع‌نیوز گفت: «در مجموع در قانون اسلام و در نظام اسلامی همه باید در برابر قانون مساوی باشند و قانون بالای همه یک‌سان تطبیق شود.»

این در حالی‌ست که آخرین حکم تعزیری سه روز پیش بالای یک فرد به جرم نوشیدن شراب و نگه‌داری آن در منزل در ولسوالی شیبر ولایت بامیان، اجرا شد. دادگاه ابتداییه ولسوالی شیبر این مرد به دو سال حبس تنفيذی و ۳۹ دُره محکوم کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره