Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یوان‌دی‌پی: افغانستان ششمین کشور آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است

استفن رودریگز نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل در افغانستان، می‌گوید با آن‌که افغانستان در تغییرات اقلیمی سهم ندارد؛ اما ششمین کشور آسیب‌پذیر است.

آقای رودریگز در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز تأکید می‌کند که تغییرات اقلیمی و سرازیر شدن سیلاب‌ها، زیان‌هایی را برای باشندگان در چندین ولایت افغانستان به‌جا گذاشته است.

او گفت: «در ده سال پسین،‌ ممکن یک میلیون هکتار زمین در افغانستان مبدل به صحرا شده است و این از قبل یک کشور خشک‌زده است. شاهد خشک‌سالی‌های زیاد و کاهش آب بودیم، میلیون‌ها نفر بیجا شدند.»

آقای رودریگز در بخشی از سخنانش می‌گوید که در پی این سیلاب‌ها، بیش از دوصد نفر جان باختند و بیش از سه‌صد نفر دیگر زخم برداشتند و عملیات جست‌وجو و نجات هنوز هم ادامه دارد.

این مقام ملل متحد هم‌چنان تاکید می‌ورزد که نهادهای سازمان ملل متحد به کمک‌‌های شان در بخش‌های تهیه سرپناه، مواد خوراکی، آب و کمک‌های بهداشتی برای آسیب‌دیدگان سیلاب‌های پسین ادامه می‌دهند.

استیفن رودریگز گفت: «فراهم‌سازی خیمه‌ها هم‌چون سرپناه موقتی یکی از اولویت‌ها بود. پس از آن، فراهم‌سازی مراقبت‌های بهداشتی، به آنانی‌که به گونه جدی زخمی شده‌اند و برای جلوگیری از برخوردن با بدترین مشکل و فراهم‌ساختن غذا، باید آوار را پاک‌سازی و حیوانات تلف شده را بخاطر دسترسی به یک شماری از مناطق برطرف می‌کردیم. می‌دانید مردمانی هستند که شغلی ندارند و به غذا، پول نقد و آب نیاز دارند.»

آقای رودریگز در بخشی از سخنانش می‌افزاید که از زنان متشبث در افغانستان پشتیبانی می‌کنند و تنها در دوسال پسین، ۷۵ هزار تشبث زنان را حمایت کرده‌اند.

نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان در این باره گفت: «در دو سال گذشته ۷۵ هزار تشبث زنان را که یک شمار کوچک و یک شمار میانه‌اند، در سراسر افغانستان پشتیبانی کرده‌ایم. برای آنان پول، اعتبار بانکی، اعطای قرضه، آموزش از بهر ارتقای ظرفیت، پشتیابی برای حضور در امور تجارتی، ایجاد انجمن‌های تجارتی برای زنان و پشتیبانی زیادی بوده که برای زنان فراهم می‌کنیم.»

آقای رودریگز هم‌چنان گفته که محدودیت به زنان در افغانستان سالانه حدود شش‌صد تا یک میلیارد دالر به اقتصاد این کشور زیان می‌رساند.

یوان‌دی‌پی: افغانستان ششمین کشور آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است

آقای رودریگز در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز تأکید می‌کند که تغییرات اقلیمی و سرازیر شدن سیلاب‌ها، زیان‌هایی را برای باشندگان در چندین ولایت افغانستان به‌جا گذاشته است.

تصویر بندانگشتی

استفن رودریگز نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل در افغانستان، می‌گوید با آن‌که افغانستان در تغییرات اقلیمی سهم ندارد؛ اما ششمین کشور آسیب‌پذیر است.

آقای رودریگز در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز تأکید می‌کند که تغییرات اقلیمی و سرازیر شدن سیلاب‌ها، زیان‌هایی را برای باشندگان در چندین ولایت افغانستان به‌جا گذاشته است.

او گفت: «در ده سال پسین،‌ ممکن یک میلیون هکتار زمین در افغانستان مبدل به صحرا شده است و این از قبل یک کشور خشک‌زده است. شاهد خشک‌سالی‌های زیاد و کاهش آب بودیم، میلیون‌ها نفر بیجا شدند.»

آقای رودریگز در بخشی از سخنانش می‌گوید که در پی این سیلاب‌ها، بیش از دوصد نفر جان باختند و بیش از سه‌صد نفر دیگر زخم برداشتند و عملیات جست‌وجو و نجات هنوز هم ادامه دارد.

این مقام ملل متحد هم‌چنان تاکید می‌ورزد که نهادهای سازمان ملل متحد به کمک‌‌های شان در بخش‌های تهیه سرپناه، مواد خوراکی، آب و کمک‌های بهداشتی برای آسیب‌دیدگان سیلاب‌های پسین ادامه می‌دهند.

استیفن رودریگز گفت: «فراهم‌سازی خیمه‌ها هم‌چون سرپناه موقتی یکی از اولویت‌ها بود. پس از آن، فراهم‌سازی مراقبت‌های بهداشتی، به آنانی‌که به گونه جدی زخمی شده‌اند و برای جلوگیری از برخوردن با بدترین مشکل و فراهم‌ساختن غذا، باید آوار را پاک‌سازی و حیوانات تلف شده را بخاطر دسترسی به یک شماری از مناطق برطرف می‌کردیم. می‌دانید مردمانی هستند که شغلی ندارند و به غذا، پول نقد و آب نیاز دارند.»

آقای رودریگز در بخشی از سخنانش می‌افزاید که از زنان متشبث در افغانستان پشتیبانی می‌کنند و تنها در دوسال پسین، ۷۵ هزار تشبث زنان را حمایت کرده‌اند.

نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان در این باره گفت: «در دو سال گذشته ۷۵ هزار تشبث زنان را که یک شمار کوچک و یک شمار میانه‌اند، در سراسر افغانستان پشتیبانی کرده‌ایم. برای آنان پول، اعتبار بانکی، اعطای قرضه، آموزش از بهر ارتقای ظرفیت، پشتیابی برای حضور در امور تجارتی، ایجاد انجمن‌های تجارتی برای زنان و پشتیبانی زیادی بوده که برای زنان فراهم می‌کنیم.»

آقای رودریگز هم‌چنان گفته که محدودیت به زنان در افغانستان سالانه حدود شش‌صد تا یک میلیارد دالر به اقتصاد این کشور زیان می‌رساند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره