Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پشتیبانی روسیه از عضویت افغانستان در سازمان همکاری شانگهای

ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان می‌گوید که اگر امارت اسلامی به رسمیت شناخته شود، مسکو از پیوستن افغانستان در سازمان همکاری شانگهای پشتیبانی خواهد کرد.

خبرگزاری تاس به نقل از آقای کابلوف نوشته که در صورت به رسمیت شناخته شدن حکومت فعلی افغانستان، این پشتیبانی مسکو نتیجه‌بخش خواهد بود.

نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفت: «اگر طالبان که در حال حاضر در روسیه غیرقانونی است، به رسمیت شناخته شوند مسکو از پیوستن این کشور به سازمان همکاری شانگهای پشتیبانی خواهد کرد.»

امارت اسلامی با ستایش از این اقدام روسیه، می‌گوید که انتظار دارند تا کشورهای منطقه راه گسترش روابط سیاسی و اقتصادی را با حکومت سرپرست در پیش بگیرند.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «این اقدام‌های مثبتی است که برداشته می‌شود و یگانه راه‌حل موضوعاتی که میان افغانستان و کشورهای منطقه است همین است که گسترش روابط اقتصادی و دیپلوماتیک باعث می‌شود تا هردو جهت از آن بهره‌مند باشند.»

ضمیرکابلوف هم‌چنان در بخشی از سخنانش افزوده، به دلیل این‌که سازمان همکاری شانگهای یک سازمان اقتصادی است، در قدم نخست افغانستان باید اقتصاد خود را نظم دهد تا دیگر اعضای این سازمان پیوستن افغانستان را منطقی ببینند.

مسعود آگاه مسایل اقتصادی گفت: «حاکمیت افغانستان بتوانند در بین قدرت‌های شرق و غرب بخاطر منافع ملی ما حرکات انجام بدهد و منافع شرق و غرب را بر اساس منافع ملی ما تعریف کنند، من فکر می‌کنم به نفع ما است.»

چین، روسیه، کازاخستان، قرقیزستان، تاجیکستان، اوزبیکستان، ایران، هند و پاکستان اعضای سازمان همکاری شانگهای هستند، افغانستان و چهار کشور دیگر همچون ناظر در این سازمان دعوت می‌شوند.

پشتیبانی روسیه از عضویت افغانستان در سازمان همکاری شانگهای

خبرگزاری تاس به نقل از آقای کابلوف نوشته که در صورت به رسمیت شناخته شدن حکومت فعلی افغانستان، این پشتیبانی مسکو نتیجه‌بخش خواهد بود.

تصویر بندانگشتی

ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان می‌گوید که اگر امارت اسلامی به رسمیت شناخته شود، مسکو از پیوستن افغانستان در سازمان همکاری شانگهای پشتیبانی خواهد کرد.

خبرگزاری تاس به نقل از آقای کابلوف نوشته که در صورت به رسمیت شناخته شدن حکومت فعلی افغانستان، این پشتیبانی مسکو نتیجه‌بخش خواهد بود.

نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفت: «اگر طالبان که در حال حاضر در روسیه غیرقانونی است، به رسمیت شناخته شوند مسکو از پیوستن این کشور به سازمان همکاری شانگهای پشتیبانی خواهد کرد.»

امارت اسلامی با ستایش از این اقدام روسیه، می‌گوید که انتظار دارند تا کشورهای منطقه راه گسترش روابط سیاسی و اقتصادی را با حکومت سرپرست در پیش بگیرند.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «این اقدام‌های مثبتی است که برداشته می‌شود و یگانه راه‌حل موضوعاتی که میان افغانستان و کشورهای منطقه است همین است که گسترش روابط اقتصادی و دیپلوماتیک باعث می‌شود تا هردو جهت از آن بهره‌مند باشند.»

ضمیرکابلوف هم‌چنان در بخشی از سخنانش افزوده، به دلیل این‌که سازمان همکاری شانگهای یک سازمان اقتصادی است، در قدم نخست افغانستان باید اقتصاد خود را نظم دهد تا دیگر اعضای این سازمان پیوستن افغانستان را منطقی ببینند.

مسعود آگاه مسایل اقتصادی گفت: «حاکمیت افغانستان بتوانند در بین قدرت‌های شرق و غرب بخاطر منافع ملی ما حرکات انجام بدهد و منافع شرق و غرب را بر اساس منافع ملی ما تعریف کنند، من فکر می‌کنم به نفع ما است.»

چین، روسیه، کازاخستان، قرقیزستان، تاجیکستان، اوزبیکستان، ایران، هند و پاکستان اعضای سازمان همکاری شانگهای هستند، افغانستان و چهار کشور دیگر همچون ناظر در این سازمان دعوت می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره