Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معین وزارت سرحدات، اقوام و قبایل: زورگویی اکنون در افغانستان وجود ندارد

محمدعلی جان احمد معین وزارت سرحدات، اقوام و قبایل امروز (دوشنبه) در نشستی در کابل گفته است که جزایر قدرت در افغانستان به پایان رسیده و آنانی که قصد نابودی افغانستان را دارند، به اهداف شان نخواهند رسید.

معین جرگه‌ها و هماهنگی امور قبایل این وزارت که در نشست گشایش سیستم حاضری الکترونیکی به دانش‌آموزان ده مرکز آموزشی سخن می‌زد، هم‌چنان گفته است که زورگویی و قوم پرستی در کشور پایان یافته و همه‌ی افغان‌ها زیر چتر یک نظام اسلامی زندگی می‌کنند.

محمدعلی جان احمد در این نشست افزود: «امروز گروه‌بازی، زورگویی و خودخواهی در افغانستان وجود ندارد. در افغانستان، کسی که برای خود کار کرده، زیاد دوام نکرده.»

در همین حال عبدالمتین رحیم‌زی رییس بخش تکنالوژی وزارت سرحدات، اقوام و قبایل در این نشست گفته است که تمامی سرحدات کشور مصوون است و به هیچ‌کسی اجازه فعالیت‌ ویران‌گر و ضد امارت اسلامی داده نمی‌شود.

آقای رحیم‌زی افزود: «امارت اسلامی افغانستان هیچ‌کسی را اجازه نخواهد داد که از سرحدات کشور به کشور ما عبور کند و در این‌جا مخالفت‌ها و بدبختی‌هایی را نصیب این کشور کند.»

مسوولان این وزارت گزارش‌ها مبنی بر نقض حقوق مردم در افغانستان را رد کرده و اطمینان داده‌اند که حقوق همه در افغانستان تامین است.  به گفته آنان، منافع مردم برای امارت اسلامی در اولویت قرار دارد و منافع شخصی برای مقام‌های حکومت سرپرست افغانستان مهم نیست.

معین وزارت سرحدات، اقوام و قبایل: زورگویی اکنون در افغانستان وجود ندارد

رییس بخش تکنالوژی وزارت سرحدات، اقوام و قبایل گفته که تمامی سرحدات کشور مصوون است و به هیچ‌کسی اجازه فعالیت‌ ویران‌گر داده نمی‌شود.

تصویر بندانگشتی

محمدعلی جان احمد معین وزارت سرحدات، اقوام و قبایل امروز (دوشنبه) در نشستی در کابل گفته است که جزایر قدرت در افغانستان به پایان رسیده و آنانی که قصد نابودی افغانستان را دارند، به اهداف شان نخواهند رسید.

معین جرگه‌ها و هماهنگی امور قبایل این وزارت که در نشست گشایش سیستم حاضری الکترونیکی به دانش‌آموزان ده مرکز آموزشی سخن می‌زد، هم‌چنان گفته است که زورگویی و قوم پرستی در کشور پایان یافته و همه‌ی افغان‌ها زیر چتر یک نظام اسلامی زندگی می‌کنند.

محمدعلی جان احمد در این نشست افزود: «امروز گروه‌بازی، زورگویی و خودخواهی در افغانستان وجود ندارد. در افغانستان، کسی که برای خود کار کرده، زیاد دوام نکرده.»

در همین حال عبدالمتین رحیم‌زی رییس بخش تکنالوژی وزارت سرحدات، اقوام و قبایل در این نشست گفته است که تمامی سرحدات کشور مصوون است و به هیچ‌کسی اجازه فعالیت‌ ویران‌گر و ضد امارت اسلامی داده نمی‌شود.

آقای رحیم‌زی افزود: «امارت اسلامی افغانستان هیچ‌کسی را اجازه نخواهد داد که از سرحدات کشور به کشور ما عبور کند و در این‌جا مخالفت‌ها و بدبختی‌هایی را نصیب این کشور کند.»

مسوولان این وزارت گزارش‌ها مبنی بر نقض حقوق مردم در افغانستان را رد کرده و اطمینان داده‌اند که حقوق همه در افغانستان تامین است.  به گفته آنان، منافع مردم برای امارت اسلامی در اولویت قرار دارد و منافع شخصی برای مقام‌های حکومت سرپرست افغانستان مهم نیست.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره