Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ندیم در روسیه: انتظار داریم در امور افغانستان مداخله نشود

ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی در دومین نشست ببین‌المللی وزیران معارف در کازان روسیه از دخالت کشورها در مسایل افغانستان انتقاد کرده و گفته است که امارت اسلامی در امور داخلی کشورها مداخله نمی‌کند و از کشورها نیز این تقاضا را دارد.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی هم‌چنان در این نشست از مبارزه امارت اسلامی در برابر گروه‌های هراس‌افگن اطمینان داده است.

ندا محمد ندیم در این نشست گفته است: «امارت اسلامی هرگز در امور داخلی کسی مداخله نکرده است و از دیگران نیز چنین انتظاری دارد. ما با تمام اعمال بدخواهانه مبارزه کرده‌ایم و می‌کنیم.»

در همین حال حبیب‌الله آغا سرپرست وزارت معارف در این نشست از جامعه‌ی جهانی خواسته است که افغانستان را در بخش آموزش و پرورش همکاری کند.

منصوراحمد حمزه سخن‌گوی وزارت معارف به طلوع‌نیوز گفته است که سرپرست این وزارت در این نشست دست‌آوردها و چالش‌های موجود در بخش آموزش در کشور را با وزیران معارف کشورهای دیگر شریک ساخته است.

آقای حمزه افزود: «آمار مکتب‌ها استادان و شاگردان را با اشتراک کنندگان نشست شریک ساخت و از جامعه بین‌المللی خواست تا افغانستان را در ساخت مکتب‌ها و چاپ کتاب‌ها و یک چند مورد دیگر کمک کند.»

برخی از استادان دانش‌گاه، اشتراک سرپرست‌وزیران معارف و تحصیلات عالی در نشست‌های بین‌المللی را از بهر کسب تجربه‌های موفق مهم می‌خوانند و بر معیاری‌سازی آموزش و تحصیلات عالی در کشور تاکید می‌ورزند.

ذکی‌الله محمدی استاد دانش‌گاه به طلوع‌نیوز گفت: «تلاش بکنند که همچون راه‌کارهای موثری را از این سفر بدست بیاورند و عملی بکنند تا مشکل‌های فعلی که دامن‌گیر ما است، حل شود.»

سرپرست‌وزیران معارف و تحصیلات عالی دو روز پیش برای شرکت در دومین نشست بین‌المللی وزیران معارف به کازان روسیه رفته و گفته می‌شود در حاشیه این نشست با وزیران معارف کشورهای دیگر نیز دیدارهایی داشته باشند.

ندیم در روسیه: انتظار داریم در امور افغانستان مداخله نشود

در همین حال سرپرست وزارت معارف در این نشست از جامعه‌ی جهانی خواسته است که افغانستان را در بخش آموزش و پرورش همکاری کند.

تصویر بندانگشتی

ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی در دومین نشست ببین‌المللی وزیران معارف در کازان روسیه از دخالت کشورها در مسایل افغانستان انتقاد کرده و گفته است که امارت اسلامی در امور داخلی کشورها مداخله نمی‌کند و از کشورها نیز این تقاضا را دارد.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی هم‌چنان در این نشست از مبارزه امارت اسلامی در برابر گروه‌های هراس‌افگن اطمینان داده است.

ندا محمد ندیم در این نشست گفته است: «امارت اسلامی هرگز در امور داخلی کسی مداخله نکرده است و از دیگران نیز چنین انتظاری دارد. ما با تمام اعمال بدخواهانه مبارزه کرده‌ایم و می‌کنیم.»

در همین حال حبیب‌الله آغا سرپرست وزارت معارف در این نشست از جامعه‌ی جهانی خواسته است که افغانستان را در بخش آموزش و پرورش همکاری کند.

منصوراحمد حمزه سخن‌گوی وزارت معارف به طلوع‌نیوز گفته است که سرپرست این وزارت در این نشست دست‌آوردها و چالش‌های موجود در بخش آموزش در کشور را با وزیران معارف کشورهای دیگر شریک ساخته است.

آقای حمزه افزود: «آمار مکتب‌ها استادان و شاگردان را با اشتراک کنندگان نشست شریک ساخت و از جامعه بین‌المللی خواست تا افغانستان را در ساخت مکتب‌ها و چاپ کتاب‌ها و یک چند مورد دیگر کمک کند.»

برخی از استادان دانش‌گاه، اشتراک سرپرست‌وزیران معارف و تحصیلات عالی در نشست‌های بین‌المللی را از بهر کسب تجربه‌های موفق مهم می‌خوانند و بر معیاری‌سازی آموزش و تحصیلات عالی در کشور تاکید می‌ورزند.

ذکی‌الله محمدی استاد دانش‌گاه به طلوع‌نیوز گفت: «تلاش بکنند که همچون راه‌کارهای موثری را از این سفر بدست بیاورند و عملی بکنند تا مشکل‌های فعلی که دامن‌گیر ما است، حل شود.»

سرپرست‌وزیران معارف و تحصیلات عالی دو روز پیش برای شرکت در دومین نشست بین‌المللی وزیران معارف به کازان روسیه رفته و گفته می‌شود در حاشیه این نشست با وزیران معارف کشورهای دیگر نیز دیدارهایی داشته باشند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره