Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد زمینه‌های آموزش و حرفه‌آموزی در مرکزهای اصلاح و تربیت

اداره تنظیم زندان‌ها گفته است که اکنون یک‌هزار و ۵۰۰ کودک در مرکزهای اصلاح و تربیت در کشور، سرگرم آموزش علوم دینی و عصری هستند.

بر بنیاد آمارهای اداره تنظیم امور زندان‌ها، در این مرکزها در کنار تدریس علوم دینی و عصری، محجوزین در پنج بخش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نیز دریافت می‌کنند.

از میان یک‌هزار و ۵۰۰ کودک، ۳۳۳ نفر در مرکز اصلاح و تربیت کابل هستند.

حبیب‌الله بدر معاون نظامی اداره تنظیم امور زندان‌ها در مراسم دستاربندی حافظان قرآن کریم در مرکز اصلاح و تربیت کودکان در کابل گفت: «در سی و چهار ولایت که هستند، آموزش می‌بینند. در تمام زندان‌های ما ۱۵۰۰ کودک داریم.»

نظرمحمد ناصری رییس پیشین مرکز اصلاح و تربیت کودکان ولایت کابل گفت: «این یک افتخاری است که دیگر کشورها ندارد، اگر اسلامی است یا غیراسلامی، اما ما با افتخار می‌گوییم که محابس و مراکز اصلاح امارت اسلامی، جای علم و اصلاح است.»

به گفته مسوولان، زندان‌ها و مرکزهای تربیت کودکان در نزدیک به سه سال پسین به مرکزهای آموزش و پرورش مبدل شده‌اند.

ضیاالرحمن سعید رییس منافع بشری اداره تنظیم امور زندان‌ها در این مراسم گفت: «درس‌های مسلسل به زندانیان که در محابس ولایت‌ها یا مرکز هستند، جریان دارد.»

عتیق‌الله رییس عمومی دیوان جزای دادگاه عالی می‌گوید: «این هدف را به یاد داشته باشید، این مرکز اصلاح است، هدف و مقصد آن اصلاح است، نه تهذیب و تکلیف دادن.»

در همین حال برخی از محجوزین، ایجاد مرکزهای آموزشی را در زندان‌ها به سود محبوسین می‌دانند.

عثمان محجوز به طلوع‌نیوز گفت: «توانستم که در این ده ماه قرآن را حفظ کنم و از اعمال گذشته خود که در بیرون انجام داده بودم پشیمان شوم.»

حسیب یکی دیگر از محجوزان گفت: «درس‌های مکتب را خواندیم و حرفه خیاطی را یاد گرفتیم. ما از سهولت‌های که در این‌جا، موسسه آشیانه آماده کرده، از آن‌ها تشکری می‌کنیم.»

بر بنیاد اطلاعات اداره تظمیم امور زندان‌ها، در حال حاضر بیش از بیست‌هزار زندانی به جرم‌های گوناگون در تمامی زندان‌های کشور به‌سر می‌برند.

ایجاد زمینه‌های آموزش و حرفه‌آموزی در مرکزهای اصلاح و تربیت

به گفته مسوولان، زندان‌ها و مرکزهای تربیت کودکان در نزدیک به سه سال پسین به مرکزهای آموزش و پرورش مبدل شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

اداره تنظیم زندان‌ها گفته است که اکنون یک‌هزار و ۵۰۰ کودک در مرکزهای اصلاح و تربیت در کشور، سرگرم آموزش علوم دینی و عصری هستند.

بر بنیاد آمارهای اداره تنظیم امور زندان‌ها، در این مرکزها در کنار تدریس علوم دینی و عصری، محجوزین در پنج بخش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نیز دریافت می‌کنند.

از میان یک‌هزار و ۵۰۰ کودک، ۳۳۳ نفر در مرکز اصلاح و تربیت کابل هستند.

حبیب‌الله بدر معاون نظامی اداره تنظیم امور زندان‌ها در مراسم دستاربندی حافظان قرآن کریم در مرکز اصلاح و تربیت کودکان در کابل گفت: «در سی و چهار ولایت که هستند، آموزش می‌بینند. در تمام زندان‌های ما ۱۵۰۰ کودک داریم.»

نظرمحمد ناصری رییس پیشین مرکز اصلاح و تربیت کودکان ولایت کابل گفت: «این یک افتخاری است که دیگر کشورها ندارد، اگر اسلامی است یا غیراسلامی، اما ما با افتخار می‌گوییم که محابس و مراکز اصلاح امارت اسلامی، جای علم و اصلاح است.»

به گفته مسوولان، زندان‌ها و مرکزهای تربیت کودکان در نزدیک به سه سال پسین به مرکزهای آموزش و پرورش مبدل شده‌اند.

ضیاالرحمن سعید رییس منافع بشری اداره تنظیم امور زندان‌ها در این مراسم گفت: «درس‌های مسلسل به زندانیان که در محابس ولایت‌ها یا مرکز هستند، جریان دارد.»

عتیق‌الله رییس عمومی دیوان جزای دادگاه عالی می‌گوید: «این هدف را به یاد داشته باشید، این مرکز اصلاح است، هدف و مقصد آن اصلاح است، نه تهذیب و تکلیف دادن.»

در همین حال برخی از محجوزین، ایجاد مرکزهای آموزشی را در زندان‌ها به سود محبوسین می‌دانند.

عثمان محجوز به طلوع‌نیوز گفت: «توانستم که در این ده ماه قرآن را حفظ کنم و از اعمال گذشته خود که در بیرون انجام داده بودم پشیمان شوم.»

حسیب یکی دیگر از محجوزان گفت: «درس‌های مکتب را خواندیم و حرفه خیاطی را یاد گرفتیم. ما از سهولت‌های که در این‌جا، موسسه آشیانه آماده کرده، از آن‌ها تشکری می‌کنیم.»

بر بنیاد اطلاعات اداره تظمیم امور زندان‌ها، در حال حاضر بیش از بیست‌هزار زندانی به جرم‌های گوناگون در تمامی زندان‌های کشور به‌سر می‌برند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره