Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشندگان پروان خواهان تکمیل کار شفاخانه ۲۰۰ بستر این ولایت هستند

شماری از باشندگان پروان از مسوولان می‌خواهند تا کار باقی‌مانده ساختمان شفاخانه دوصد بستر ملکی این ولایت را روی دست گیرند.

آنان می‌گویند که شفاخانه صد بستر پروان پاسخگوی نیازمندی تمام بیماران این ولایت نیست و اکنون با چالش‌هایی روبه‌رو هستند.

موسی باشنده پروان گفت: «ظرفیت شفاخانه ما کم است به مریض‌ها درست رسیدگی نمی‌شود، ما می‌خواهیم که شفاخانه دوصد بستر که کارش باقی‌مانده تکمیل شود.»

حمید باشنده پروان گفت: «شفاخانه پروان گنجایش زیاد ندارد مریض زیاد مراجعه می‌کند.»

با گذشت نه سال از آغاز کار ساختمان شفاخانه دوصد بستر ملکی ولایت پروان، کار این پروژه هنوز هم نیمه‌تمام باقی‌مانده است.

سنگ تهداب پروژه ساخت این شفاخانه در سال ۱۳۹۴خورشیدی به هزینه بیش از ۵ میلیون، از سوی حکومت پیشین گذاشته شده بود؛ اما به علت نامعلوم، متوقف شد.

اما مسوولان محلی پروان می‌گویند که به هدف آغاز کار دوباره این شفاخانه، پیشنهادهای خود را به تازگی با وزارت صحت عامه، در میان گذاشته‌اند.

محمد ادریس انوری معاون والی پروان گفت: «بخاطر تکمیل شدن کار متباقی شفاخانه دوصد بستر ملکی پروان، به مقامات بلندپایه پیشنهاد کردیم، تا هرچه زودتر این شفاخانه فعال و قابل استفاده شود.»

هدایت‌الله عزام رییس صحت عامه پروان گفت: «موضوع کار شفاخانه را با مقام‌ها شریک ساختیم و امیدوار هستیم کار ساخت تعمیر آن آغاز شود و مشکلات مردم حل شود.»

از سوی دیگر، یک نهاد کمک‌کننده در بخش بهداشتی در پروان، یک ذخیره گاه دوا را ساخته است، تا در هنگام وقوع رویدادهای مهم، مردم را به گونه گروهی زیر درمان قرار بدهند و در یک وقت، ظرفیت درمان یک‌هزار نفر را دارد.

ریاض‌الحق نادری نماینده نهاد کمک‌کننده پروان گفت: «تمرکز ما برای رسیدگی به واقعات عاجل که از طریق حمایت دواها و ترانسپورت می‌باشد.»

عبدالله افغانمل معاون صحت عامه پروان گفت: «برای یک هزار نفر در یک زمان قابل تداوی می‌تواند باشد.»

بر بنیاد معلومات مسوولان صحت عامه پروان، حدود ۳۵ مرکز درمانی در این ولایت، ساختمان معیاری ندارد و در خانه‌های کرایی، فعالیت می‌کنند.

باشندگان پروان خواهان تکمیل کار شفاخانه ۲۰۰ بستر این ولایت هستند

آنان می‌گویند که شفاخانه صد بستر پروان پاسخگوی نیازمندی تمام بیماران این ولایت نیست و اکنون با چالش‌هایی روبه‌رو هستند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان پروان از مسوولان می‌خواهند تا کار باقی‌مانده ساختمان شفاخانه دوصد بستر ملکی این ولایت را روی دست گیرند.

آنان می‌گویند که شفاخانه صد بستر پروان پاسخگوی نیازمندی تمام بیماران این ولایت نیست و اکنون با چالش‌هایی روبه‌رو هستند.

موسی باشنده پروان گفت: «ظرفیت شفاخانه ما کم است به مریض‌ها درست رسیدگی نمی‌شود، ما می‌خواهیم که شفاخانه دوصد بستر که کارش باقی‌مانده تکمیل شود.»

حمید باشنده پروان گفت: «شفاخانه پروان گنجایش زیاد ندارد مریض زیاد مراجعه می‌کند.»

با گذشت نه سال از آغاز کار ساختمان شفاخانه دوصد بستر ملکی ولایت پروان، کار این پروژه هنوز هم نیمه‌تمام باقی‌مانده است.

سنگ تهداب پروژه ساخت این شفاخانه در سال ۱۳۹۴خورشیدی به هزینه بیش از ۵ میلیون، از سوی حکومت پیشین گذاشته شده بود؛ اما به علت نامعلوم، متوقف شد.

اما مسوولان محلی پروان می‌گویند که به هدف آغاز کار دوباره این شفاخانه، پیشنهادهای خود را به تازگی با وزارت صحت عامه، در میان گذاشته‌اند.

محمد ادریس انوری معاون والی پروان گفت: «بخاطر تکمیل شدن کار متباقی شفاخانه دوصد بستر ملکی پروان، به مقامات بلندپایه پیشنهاد کردیم، تا هرچه زودتر این شفاخانه فعال و قابل استفاده شود.»

هدایت‌الله عزام رییس صحت عامه پروان گفت: «موضوع کار شفاخانه را با مقام‌ها شریک ساختیم و امیدوار هستیم کار ساخت تعمیر آن آغاز شود و مشکلات مردم حل شود.»

از سوی دیگر، یک نهاد کمک‌کننده در بخش بهداشتی در پروان، یک ذخیره گاه دوا را ساخته است، تا در هنگام وقوع رویدادهای مهم، مردم را به گونه گروهی زیر درمان قرار بدهند و در یک وقت، ظرفیت درمان یک‌هزار نفر را دارد.

ریاض‌الحق نادری نماینده نهاد کمک‌کننده پروان گفت: «تمرکز ما برای رسیدگی به واقعات عاجل که از طریق حمایت دواها و ترانسپورت می‌باشد.»

عبدالله افغانمل معاون صحت عامه پروان گفت: «برای یک هزار نفر در یک زمان قابل تداوی می‌تواند باشد.»

بر بنیاد معلومات مسوولان صحت عامه پروان، حدود ۳۵ مرکز درمانی در این ولایت، ساختمان معیاری ندارد و در خانه‌های کرایی، فعالیت می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره