Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز ۷ پروژه تنظیم آب در پکتیا با حمایت سازمان خوراک و کشاورزی ملل متحد

کار هفت پروژه تنظیم آب به هزینه ۱۳ میلیون افغانی از سوی سازمان خوراک و کشاورزی ملل متحد در پکتیا آغاز شد.

مسوولان می‌گویند که با تکمیل شدن کار این پروژه‌ها، افزون بر فراهم شدن زمینه کار و سهولت‌ها برای کشاورزان، از ضایع شدن آب و تخریب زمین‌های کشاورزی نیز جلوگیری خواهد شد.

ریاست حوزه دریایی پکتیا می‌گوید که این پروژه‌ها، شامل پاک‌سازی دو ذخیره گاه آب، بازسازی یک سربند و یک کانال در ولسوالی زرمت و ساخت یک کانال و یک دیوار استنادی در گردیز است.

محمد کريم فاتح رييس حوزه دریایی پکتیا گفت: «این پروژه‌ها به هدف مهار کردن آب‌ها و تغذیه آب‌های سطحی از سوی نها اف‌ای‌او آغاز کرده است.»

از سوی دیگر، باشندگان محل و کشاورزان از عملی شدن این پروژه‌ها ابراز خرسندی کرده و خواستار تطبیق پروژه‌های انکشافی بیش‌تر هستند.

شاه محمد کشاورز گفت: «ما از این برای زراعت و تغذیه آب‌های زیرزمینی استفاده می‌کنیم.»

عبدالغفور باشنده ولسوالی زرمت-پکتيا گفت: «پروژه‌ی که از سوی اف‌ای‌او آغاز شده، ما بسیار از این نهاد خوش‌حال هستیم که برای ما کار می‌کنند.»

بارندگی‌ها و سیلاب‌های پسین، زمین‌های زیادی را در پکتیا تخریب کرده است.

آغاز ۷ پروژه تنظیم آب در پکتیا با حمایت سازمان خوراک و کشاورزی ملل متحد

باشندگان محل و کشاورزان از عملی شدن این پروژه‌ها ابراز خرسندی کرده و خواستار تطبیق پروژه‌های انکشافی بیش‌تر هستند.

تصویر بندانگشتی

کار هفت پروژه تنظیم آب به هزینه ۱۳ میلیون افغانی از سوی سازمان خوراک و کشاورزی ملل متحد در پکتیا آغاز شد.

مسوولان می‌گویند که با تکمیل شدن کار این پروژه‌ها، افزون بر فراهم شدن زمینه کار و سهولت‌ها برای کشاورزان، از ضایع شدن آب و تخریب زمین‌های کشاورزی نیز جلوگیری خواهد شد.

ریاست حوزه دریایی پکتیا می‌گوید که این پروژه‌ها، شامل پاک‌سازی دو ذخیره گاه آب، بازسازی یک سربند و یک کانال در ولسوالی زرمت و ساخت یک کانال و یک دیوار استنادی در گردیز است.

محمد کريم فاتح رييس حوزه دریایی پکتیا گفت: «این پروژه‌ها به هدف مهار کردن آب‌ها و تغذیه آب‌های سطحی از سوی نها اف‌ای‌او آغاز کرده است.»

از سوی دیگر، باشندگان محل و کشاورزان از عملی شدن این پروژه‌ها ابراز خرسندی کرده و خواستار تطبیق پروژه‌های انکشافی بیش‌تر هستند.

شاه محمد کشاورز گفت: «ما از این برای زراعت و تغذیه آب‌های زیرزمینی استفاده می‌کنیم.»

عبدالغفور باشنده ولسوالی زرمت-پکتيا گفت: «پروژه‌ی که از سوی اف‌ای‌او آغاز شده، ما بسیار از این نهاد خوش‌حال هستیم که برای ما کار می‌کنند.»

بارندگی‌ها و سیلاب‌های پسین، زمین‌های زیادی را در پکتیا تخریب کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره