Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اوچا: ۱۹ درصد کودکان در افغانستان مشغول کار هستند

اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان اعلام کرد که ۱۹ درصد از کودکان در افغانستان مشغول کار هستند.

اوچا در گزارش خود این ارقام را نگران‌کننده جدی برای آینده کودکان افغان خوانده و بر همکاری مشترک برای فراهم نمودن فرصت‌های آموزشی و محیط امن برای آن‌ها تاکید کرده است.

در گزارش اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد امده است: "در افغانستان، ۱۹ درصد از کودکان مشغول در کار هستند. این یک نگرانی جدی برای رفاه و آینده آنان است. ما باید با هم کار کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که هر کودک فرصت یادگیری و رشد در یک محیط امن را داشته باشد."

بر بنیاد گزارش، در سراسر جهان، ۱۶۰ میلیون کودک مشغول کار هستند که نشان میدهد در هر ده کودک یک کودک مشغول کار است.

در این روز، کودکان کار نیز از امارت اسلامی خواسته‌اند تا علاوه بر فراهم کردن فرصت‌های شغلی مناسب، از خانواده‌های‌شان حمایت کند.

پیش از این، سازمان نجات کودکان نیز گزارش داده بود که شمار این کودکان در افغانستان نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد افزایش یافته است.

اوچا: ۱۹ درصد کودکان در افغانستان مشغول کار هستند

اوچا در گزارش خود این ارقام را نگران‌کننده جدی برای آینده کودکان افغان خوانده و بر همکاری مشترک برای فراهم نمودن فرصت‌های آموزشی و محیط امن برای آن‌ها تاکید کرده است.

Thumbnail

اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان اعلام کرد که ۱۹ درصد از کودکان در افغانستان مشغول کار هستند.

اوچا در گزارش خود این ارقام را نگران‌کننده جدی برای آینده کودکان افغان خوانده و بر همکاری مشترک برای فراهم نمودن فرصت‌های آموزشی و محیط امن برای آن‌ها تاکید کرده است.

در گزارش اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد امده است: "در افغانستان، ۱۹ درصد از کودکان مشغول در کار هستند. این یک نگرانی جدی برای رفاه و آینده آنان است. ما باید با هم کار کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که هر کودک فرصت یادگیری و رشد در یک محیط امن را داشته باشد."

بر بنیاد گزارش، در سراسر جهان، ۱۶۰ میلیون کودک مشغول کار هستند که نشان میدهد در هر ده کودک یک کودک مشغول کار است.

در این روز، کودکان کار نیز از امارت اسلامی خواسته‌اند تا علاوه بر فراهم کردن فرصت‌های شغلی مناسب، از خانواده‌های‌شان حمایت کند.

پیش از این، سازمان نجات کودکان نیز گزارش داده بود که شمار این کودکان در افغانستان نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد افزایش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره