Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حبیب‌الله آغا: حدود ۱۰ میلیون دانش‌آموز در افغانستان سرگرم آموزش‌اند

حبیب‌الله آغا سرپرست وزارت معارف در دومین نشست بین‌المللی وزیران معارف در کازان گفته است که اکنون حدود ده میلیون دانش‌آموز که سه‌ونیم میلیون آنان دختران اند، در افغانستان سرگرم آموزش هستند.

سرپرست وزارت معارف در این نشست افزوده است که در حال حاضر شش میلیون دانش‌آموز دیگر در افغانستان به علت نبود مکتب و مواد درسی از آموزش بازمانده‌اند.

حبیب‌الله آغا هم‌چنان در این نشست افزوده است که ۳۰۰ هزار آموزگار که ۳۰ درصد آنان را آموزگاران زن تشکیل می‌دهند نیز در مکتب‌های ابتداییه سرگرم تدریس هستند.

سرپرست وزارت معارف افزوده است: «در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون دانش‌آموز که سه‌ونیم میلیون آن‌ها دختر هستند، زیر چتر وزارت معارف در ۳۰هزار مرکزهای تعلیمی و تربیتی دولتی و خصوصی مشغول تعلیم می‌باشند و حدود ۳۰۰هزار معلم پروسه تدریسی آن‌ها را پیش می‌برند که از میان آن‌ها ۳۰ درصد زنان بوده که در مکاتب ابتدایی مشغول تدریس می‌باشند.»

سرپرست وزارت معارف هم‌چنان عضویت افغانستان در نشست‌های بین‌المللی پیرامون آموزش را مهم خوانده و افزوده است که بخش معارف نیز همانند بخش‌های دیگر در چهل سال گذشته آسیب‌های جدی دیده است.

او در این باره گفته است: «شش میلیون دانش‌آموز ما که واجدشرایط اند، به این خاطر از تعلیم محروم اند که ما کتاب‌های درسی نداریم، مرکزهای آموزشی نداریم، آموزگار نداریم و تنخواه برای استادان نداریم. از کشورهای دوست می‌خواهیم که با مردم افغانستان کمک کنند.»

ذکی‌الله محمدی استاد دانش‌گاه درباره اهمیت آموزش و پرورش می‌گوید: «معارف زیربنا یا ستون فقرات یک کشور است. اطفال امروز رهبران فرداست، هرچقدر امکان دارد در این بخش کمک شود و این سکتور سرپای ایستاد شود. حکومت سرپرست هم باید وعده بدهد به جهان که تا می‌توانند در این بخش خدمت می‌کنند و کار می‌کنند.»

سرپرست وزارت معارف امارت اسلامی در حالی درباره آمار دانش‌آموزان و مکتب‌های فعال سخن زده که مسدود ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در کشور همواره با انتقادهای داخلی و بیرونی روبه‌رو بوده است.

دومین نشست بین‌المللی وزیران معارف به تاریخ دهم و یازدهم ماه روان میلادی (جون) در شهر کازان روسیه برگزار شد که وزیران معارف چهل کشور در آن شرکت کردند.

حبیب‌الله آغا: حدود ۱۰ میلیون دانش‌آموز در افغانستان سرگرم آموزش‌اند

حبیب‌الله آغا عضویت افغانستان در نشست‌های بین‌المللی پیرامون آموزش را مهم خوانده و افزوده است که بخش معارف نیز در چهل سال آسیب‌ دیده است.

تصویر بندانگشتی

حبیب‌الله آغا سرپرست وزارت معارف در دومین نشست بین‌المللی وزیران معارف در کازان گفته است که اکنون حدود ده میلیون دانش‌آموز که سه‌ونیم میلیون آنان دختران اند، در افغانستان سرگرم آموزش هستند.

سرپرست وزارت معارف در این نشست افزوده است که در حال حاضر شش میلیون دانش‌آموز دیگر در افغانستان به علت نبود مکتب و مواد درسی از آموزش بازمانده‌اند.

حبیب‌الله آغا هم‌چنان در این نشست افزوده است که ۳۰۰ هزار آموزگار که ۳۰ درصد آنان را آموزگاران زن تشکیل می‌دهند نیز در مکتب‌های ابتداییه سرگرم تدریس هستند.

سرپرست وزارت معارف افزوده است: «در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون دانش‌آموز که سه‌ونیم میلیون آن‌ها دختر هستند، زیر چتر وزارت معارف در ۳۰هزار مرکزهای تعلیمی و تربیتی دولتی و خصوصی مشغول تعلیم می‌باشند و حدود ۳۰۰هزار معلم پروسه تدریسی آن‌ها را پیش می‌برند که از میان آن‌ها ۳۰ درصد زنان بوده که در مکاتب ابتدایی مشغول تدریس می‌باشند.»

سرپرست وزارت معارف هم‌چنان عضویت افغانستان در نشست‌های بین‌المللی پیرامون آموزش را مهم خوانده و افزوده است که بخش معارف نیز همانند بخش‌های دیگر در چهل سال گذشته آسیب‌های جدی دیده است.

او در این باره گفته است: «شش میلیون دانش‌آموز ما که واجدشرایط اند، به این خاطر از تعلیم محروم اند که ما کتاب‌های درسی نداریم، مرکزهای آموزشی نداریم، آموزگار نداریم و تنخواه برای استادان نداریم. از کشورهای دوست می‌خواهیم که با مردم افغانستان کمک کنند.»

ذکی‌الله محمدی استاد دانش‌گاه درباره اهمیت آموزش و پرورش می‌گوید: «معارف زیربنا یا ستون فقرات یک کشور است. اطفال امروز رهبران فرداست، هرچقدر امکان دارد در این بخش کمک شود و این سکتور سرپای ایستاد شود. حکومت سرپرست هم باید وعده بدهد به جهان که تا می‌توانند در این بخش خدمت می‌کنند و کار می‌کنند.»

سرپرست وزارت معارف امارت اسلامی در حالی درباره آمار دانش‌آموزان و مکتب‌های فعال سخن زده که مسدود ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در کشور همواره با انتقادهای داخلی و بیرونی روبه‌رو بوده است.

دومین نشست بین‌المللی وزیران معارف به تاریخ دهم و یازدهم ماه روان میلادی (جون) در شهر کازان روسیه برگزار شد که وزیران معارف چهل کشور در آن شرکت کردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره